Các Câu Lệnh Cơ Bản Trong Centos

      86

1.Lệnh sudo root nếu khách hàng đang logon vào user thì bạn sẽ không thể cấu hình vì các file thông số kỹ thuật chỉ ở cơ chế readonly, vậy bạn phải logon vào thông tin tài khoản root #sudo root Và nhập password mang đến tài khoản Lệnh Vi:

*

(Trình biên soạn thảo vi) – Trình biên soạn thảo vi có 2 cơ chế là: chiếc lệnh và soạn thảo. + cơ chế dòng lệnh chỉ có thể sử dụng các phím để thực hiện các thao tác làm việc như: di chuyển con trỏ, giữ dữ liệu, mở tập tin… + chế độ soạn thảo thì chắc chắn là là nhằm soạn thảo – gửi chế độ:

Nếu các bạn có nhu cầu chuyển chính sách từ cái lệnh sang soạn thảo thì có thể nhấn vào kí tự a hoăc s hoặc là nút insertChuyển trường đoản cú soạn thảo sang dòng lệnh bạn bấm nút Esc để về cơ chế lệnh

– một số trong những lệnh ở cơ chế dòng lệnh: + Lệnh xóa:  + dw – xóa 1 từ +dd – xóa chiếc hiện hành + thao tác làm việc trên tập tin: Note: trước lúc lưu thì dấn ESC nhằm về chính sách lệnh

:w – ghi vào tập tin: x – lưu với thoát khỏi cơ chế soạn thảo: wq – lưu với thoát khỏi chế độ soạn thảo:w – lưu giữ vào tập tin mới:q – thoát giả dụ ko có thay đổi:q! – thoát không lưu

Lệnh Init (khởi động theo các chế độ) init là thân phụ của toàn bộ các process. Vai trò thiết yếu của init là tạo nên các process bằng chạy các chương trình được cơ chế trong tập tin /etc/inittab. Mỗi init sẽ sở hữu các process khác nhau. Trong linux có 6 mức khởi hễ (run level):- Run màn chơi 0 (init 0): chế độ tắt máy

. – Run màn chơi 1 (init 1): chế độ này chỉ sử dụng được 1 người dùng.

Bạn đang xem: Các câu lệnh cơ bản trong centos

– Run màn chơi 2 (init 2): chế độ đa người tiêu dùng nhưng không có dịch vụ NFS.

– Run màn chơi 3 (linit 3): chế độ đa người dùng, có không thiếu thốn các dịch vụ.

Xem thêm: Download Adobe Dreamweaver Cs6 Full + Hướng Dẫn Cài Đặt Dreamweaver Cs6 Chi Tiết

– Run màn chơi 4 (linit 4): không được sử dụng.

– Run cấp độ 5 (linit 5): chính sách đồ họa.

– Run level 6 (linit 6): khởi đụng lại máy.

– Cú pháp: # init – Ví dụ: + sử dụng lệnh init 0 để tắt máy: # init 0

+ Để khởi đụng lại laptop ta dùng lệnh: # init 6

+ Khi vẫn ở chính sách đồ họa ta có thể chuyển sang chính sách dòng lệnh (text mode) bằng cách dùng lệnh: # init 3

+ Ngược lại, khi vẫn ở cơ chế dòng lệnh ta có thể chuyển sang chế độ đồ họa bằng phương pháp dùng lệnh:

# init 5 – Tập tin cấu hình: /etc/inittab lúc khởi hễ máy tính, Linux đang đọc vào tập tin /etc/inittab để chọn chế độ khởi động. Ví dụ là dòng id::initdefault:

– vì đó, ta rất có thể chỉnh sửa cơ chế khởi động bằng phương pháp thay đổi run cấp độ ngay chiếc này. – Ví dụ: mang định mang đến Linux khởi đụng vào chính sách dòng lệnh ta thay dòng trên thành: id:3:initdefault

Lệnh Hostname

– Để coi tên thứ ta cần sử dụng lệnh #hostname

– Để đổi tên máy ta dùng #vi /etc/sysconfig/network

Sau kia ta đổi tên tại cái HOSTNAME:

ví dụ NETWORKING=yes HOSTNAME=newepoch.com

Hoặc # /bin/hostname thietkewebhcm.com.vn

# /etc/init.d/network restart

4. Đặt địa chỉ cửa hàng IP tĩnh thứ nhất ta sử dụng lệnh ifconfig để xem showroom IP và những card mạng bao gồm trong CENTOS của người sử dụng – dùng lệnh vi để vào file config

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx (x là số thẻ mạng)

*
Ví dụ:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0

HWADDR=00:29:23:05:31:DE

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none IPADDR=x.x.x.x

# subnet mask

NETMASK=255.255.255.0

TYPE=Ethernet

# default gateway

GATEWAY=x.x.x.x

# DNS server’s IP address

DNS1=x.x.x.x

/etc/rc.d/init.d/network restart (Khởi rượu cồn lại dịch vụ)

Hoặc lệnh #service network restart Còn lệnh cấu hình dịch vụ khởi đụng cùng hệ thống:

chkconfig network on

Lượt coi (5085)


*
Một số lệnh cơ bạn dạng trong command ADB trên game android
*
Tối ưu LEMP vps trên CentOS
*
Cài đặt Webserver, PHP, Mysql, gian lận Security bên trên CentOS 6.x (p1)
*
Reset Password Root Centos
*
12 câu lệnh dùng bàn phím trên điện thoại cảm ứng thông minh Android bạn phải biết
*
Cài đăt gian lận Security trên CENTOS (p2)
*
Xóa những lệnh không cần thiết trên thực đơn chuột bắt buộc với CCleaner
*
Tab, style vào Word 2007 -2013
hotlive