Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

      36

Mỗi ngữ điệu lập trình tất cả 3 thành phần cơ bản là Bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa.

a.

Bạn đang xem: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Bảng chữ cái

- Tập phù hợp kí tự được dùng làm viết chương trình

Ví dụ:

Trong Pascal bảng vần âm bao gồm:

- vần âm thường và chữ cái in hoa tiếng Anh:a...z ; A..Z

- 10 chữ thập phân: 0..9

- các kí tự đặc biệt:

*

Bảng 1.Các kí tự đặc biệt quan trọng trong Pascal

* lưu lại ý:

- các ngôn ngữ lập trình không giống nhau cũng đều có sự khác nhau về bảng chữ cái

Ví dụ:Bảng vần âm của ngữ điệu C/C++ đối với PASCAL có bổ sung thêm một số trong những kí từ bỏ như: (")(diagdown)(!) (?)(\%)(|)

- ko được phép dùng bất cứ kí tự như thế nào ngoài những kí tự lao lý trong bảng vần âm khi viết chương trình

b. Cú pháp

- Là bộ quy tắc để viết chương trình, tất cả những cách thức viết từ và tổ hợp từ của mỗi ngôn ngữ

- dựa vào cú pháp tín đồ lập trình và công tác dịch biết tổng hợp nào của những kí tự vào bảng vần âm là vừa lòng lệ, nhờ vào đó có thể mô tả chính xác thuật toán nhằm máy thực hiện

c. Ngữ nghĩa

- Xác định ý nghĩa sâu sắc thao tác đề nghị thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự phụ thuộc vào ngữ cảnh của nó

- Ngữ nghĩa xác định tính chất cùng thuộc tính của các tổ phù hợp kí tự chế tác thành những dòng lệnh trong chương trình


2. Một số khái niệm


a. Tên

- dùng để làm xác định các đối tượng trong chương trình

- tên đặt theo quy tắc của ngôn từ lập trình và từng chương trình dịch vậy thể

*

Bảng 2. Qui tắc khắc tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal và ngôn ngữ lập trình C++

Ví dụ:

- tên đúng: LOP11C2, LOP_11C2

- thương hiệu sai: LOP 11C2, 3D, AB

Nhiều ngôn ngữ lập trình phân biệt bố loại tên:

- Tên nói riêng (Từ khoá): là phần lớn tên được ngôn ngữ thiết kế dùng với ý nghĩa xác định mà không được sử dụng với ý nghĩa sâu sắc khác

- tên chuẩn: dùng với chân thành và ý nghĩa xác định nào này được quy định trong những thư viện của ngôn ngữ lập trình, nhưng người lập trình hoàn toàn có thể khai báo và cần sử dụng với chân thành và ý nghĩa khác

- tên do bạn lập trình đặt: áp dụng theo ý nghĩa riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước lúc sử dụng

Ví dụ:

*

Bảng 3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trỏ Tên Miền Tk Về Blogspot, Hướng Dẫn Trỏ Tên Miền Miễn Phí

Phân biệt các loại tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal và ngôn ngữ lập trình C++

b.Hằng cùng biến

b.1. Hằng

- Hằng là đại lượng bao gồm giá trị không chũm đổi trong quy trình thực hiện nay chương trình

- Hằng số học là các số nguyên cùng số thực (dấu phẩy tĩnh hay vết phẩy động)

- Hằng lôgic là những giá trị TRUE hoặc FALSE

- Hằng xâuchuỗi kí tự bất kì, lúc viết để trong cặp vết nháy

Ví dụ:

*

Bảng 4. Các loại hằngtrong ngữ điệu lập trình Pascal và ngôn ngữ lập trình C++

b.2. Biến

- Là phần đông đại lượng được đặt tên, dùng làm lưu trữ giá trị và giá chỉ trị rất có thể được chuyển đổi trong quá trình thực hiện tại chương trình

- Tên biến hóa mang giá trị của trở thành tại từng thời điểm thực hiện chương trình

c. Chú thích

- những đoạn ghi chú đặt trong lịch trình nguồn giúp fan đọc thuận tiện nhận biết ý nghĩa của công tác đó

- ghi chú không làm tác động đến ngôn từ chương trình nguồn cùng được chương trình dịch quăng quật qua

- vào Pascal, chú giải được để giữa cặp vệt hoặc (* *)

- trong C++, ghi chú được đặt giữa cặp lốt /* cùng */

3. Bài tập

Câu 1

Phân biệt thương hiệu đúng/sai trong ngữ điệu lập trình

Kiem tra

TRUE

Baitap5

Đúng

Tongso_lop11A

12_con_giap

Gợi ý trả lời:

- TÊN ĐÚNG:

+ Baitap5

+ Tongso_lop11A

- TÊN SAI:

+ Kiem tra

+ TRUE

+ 12_con_giap

+ Đúng

Câu 2

Cho việc sau:

Tính chu vi (CV), diện tích (S) hình trụ với bán kính (R) bất kì được chuyển vào tự bàn phím. đến Pi=3.14.

hotlive