Cách cài win xp không cần đĩa

      20
Tình hình là bạn muốn tải lại win như máy mình ko có ổ đĩa CD