Cách Đăng Xuất Gmail Trên Ipad

      52
*
(ở đầu hoặc cuối màn hình, tùy thuộc vào hướng và kích cỡ màn hình).

Bạn đang xem: Cách đăng xuất gmail trên ipad

Để xóa email bằng một cử chỉ duy nhất, hãy vuốt email hết cỡ sang trái.

Xóa nhiều email cùng lúc: Trong khi xem danh sách email, chạm vào Sửa, chọn các email mà bạn muốn xóa, sau đó chạm vào Xóa.

Để chọn nhanh nhiều email, hãy vuốt xuống qua các dấu chọn.

Để bật hoặc tắt xác nhận xóa, hãy đi tới Cài đặt  > Mail, sau đó bật hoặc tắt Hỏi trước khi xóa.

Nếu bạn thay đổi ý định, hãy vuốt sang trái ngay lập tức bằng ba ngón tay để hoàn tác.


Khôi phục email đã xóa


Đi tới hộp thư Thùng rác của tài khoản, sau đó mở email.

Chạm vào

*
, sau đó chọn một hộp thư.

Nếu bạn thay đổi ý định, hãy vuốt sang trái ngay lập tức bằng ba ngón tay để hoàn tác.


Mẹo: Để xem các email đã xóa trên tất cả các tài khoản, hãy chạm vào Hộp thư ở trên cùng bên trái, chạm vào Sửa ở đầu danh sách, sau đó chọn hộp thư Tất cả thư rác.

Xem thêm: Cách Đặt Mật Khẩu Cho Usb Không Cần Phần Mềm Trên Windows 10


Lưu trữ thay vì xóa


Thay vì xóa các email, bạn có thể lưu trữ chúng vào hộp thư Lưu trữ. (Bạn vẫn có thể xóa email, ngay cả khi bạn đã thiết lập hộp thư Lưu trữ).

Đi tới Cài đặt  > Mail, sau đó chạm vào Tài khoản.

Chạm vào tài khoản email, chạm vào Mail (bên dưới Nâng cao), sau đó chạm vào Nâng cao.

Trong cài đặt Nâng cao, thay đổi hộp thư đích cho email đã hủy thành hộp thư Lưu trữ.

Khi tùy chọn này được bật, để xóa email thay vì lưu trữ, hãy chạm và giữ

*
, sau đó chạm vào Xóa thư.


Xác định khoảng thời gian giữ lại các email đã xóa


Bạn có thể đặt khoảng thời gian các email đã xóa ở lại trong hộp thư Thùng rác.

Đi tới Cài đặt  > Mail, sau đó chạm vào Tài khoản.

Chạm vào tài khoản email, chạm vào Mail (bên dưới Nâng cao), sau đó chạm vào Nâng cao.

Trong cài đặt Nâng cao, chạm vào Xóa, sau đó chọn một khoảng thời gian.


Ghi chú: Một số dịch vụ email có thể hủy bỏ lựa chọn của bạn; ví dụ: iCloud không lưu giữ email đã xóa quá 30 ngày, ngay cả khi bạn chọn Không bao giờ.