Cách Đổi Tên Màu Trong Minecraft

      15

trong Minecraft, có một vài mã màu và mã format mà chúng ta cũng có thể sử dụng trong vấn đề chat cùng nhập lệnh, hỗ trợ cho việc chơi game trở buộc phải thú vị và màu sắc hơn. Vào đó, mã màu rất có thể được sử dụng để đổi khác màu văn bạn dạng trong trò chơi, gán màu mang đến đội và thiết lập màu của áo sát da. Còn mã định dạng rất có thể được áp dụng để sửa đổi sự xuất hiện của văn bản trong trò nghịch như in đậm hoặc in nghiêng. Thuộc Thủ thuật chơi tìm hiểu cách những mã này với cách thực hiện chúng trong trò nghịch nhé!


Danh sách các Mã color trong Minecraft như sau:

Color(Minecraft Name)Chat CodeMOTD CodeDecimalHexadecimal
Dark Red(dark_red)§4u00A7411141120AA0000
Red(red)§cu00A7c16733525FF5555
Gold(gold)§6u00A7616755200FFAA00
Yellow(yellow)§eu00A7e16777045FFFF55
Dark Green(dark_green)§2u00A724352000AA00
Green(green)§au00A7a563592555FF55
Aqua(aqua)§bu00A7b563609555FFFF
Dark Aqua(dark_aqua)§3u00A734369000AAAA
Dark Blue(dark_blue)§1u00A711700000AA
Blue(blue)§9u00A7955925755555FF
Light Purple(light_purple)§du00A7d16733695FF55FF
Dark Purple(dark_purple)§5u00A7511141290AA00AA
White(white)§fu00A7f16777215FFFFFF
Gray(gray)§7u00A7711184810AAAAAA
Dark Gray(dark_gray)§8u00A785592405555555
Black(black)§0u00A700000000

Trong đó:

Cột Color: tên của màu và phần trong dấu () là tên nội bộ của màu trong trò chơi Minecraft.

Bạn đang xem: Cách đổi tên màu trong minecraft

Cột Chat code: code dùng để sử dụng màu đó vào chat ở Minecraft.

Xem thêm: Lý Giải Tại Sao Laptop Mới Mua Mà Chạy Chậm, Lag, Laptop Mới Mua Bị Chậm, Lag

Cột MOTD Code: code cần sử dụng để sử dụng vào Message Of The Day vào Minecraft.

Cột Decimal: giá chỉ trị thập phân của color trong Minecraft.

Cột Hexdecimal: giá trị hệ thập lục phân của color trong Minecraft

hotlive |

Hi88