Cách lập báo cáo tài chính trên misa

      25

Kế toán Việt Hưng 4 bước report quyết toán năm đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp trên ứng dụng kế toán MISA MIMOSA.2019 thực hiện báo cáo quyết toán.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên misa


*

4 bước report quyết toán năm trên phần mềm kế toán MISA Mimosa

1. Kiểm kê so sánh thực tế ứng dụng kế toán MISA Mimosa

Trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, bạn nên tiến hành kiểm kê số liệu thực tế và đối chiếu với sổ sách, xử lý chênh lệch (nếu có) để đảm bảo số liệu kế toán khớp với thực tế và tuân thủ đúng Thông tư, Nghị định.

Tại màn hình Hướng dẫn quyết toán cuối năm, nhấn Kiểm tra đối chiếu thực tế => Phần mềm hiển thị màn hình Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu, thực tế để anh/chị kiểm tra đối chiếu lần lượt từng nghiệp vụ.


*

Kiểm kê so sánh thực tế báo cáo quyết toán năm

1.1 Đối chiếu số dư tiền mặt với biên bạn dạng kiểm kê

Kiểm tra số dư thông tin tài khoản 111 Quỹ tương ứng với từng loại tiền và từng loại quỹ để bảo đảm số liệu bên trên sổ sách kế toán khớp với số liệu bên trên Sổ quỹ của Thủ quỹ.

+ tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt

Kiểm kê quỹ tiền khía cạnh là việc kiểm đếm con số tiền thực tiễn trong quỹ tại một thời điểm nhất quyết để so sánh giữa số lượng tiền tồn quỹ với số lượng tiền tồn trên sổ quỹ tiền phương diện tại thời điểm đó.

Sau khi triển khai kiểm kê quỹ chi phí mặt thực tiễn và so sánh với sổ quỹ tiền mặt, đơn vị lập biên bản kiểm kê báo cáo kết trái kiểm kê và xử lý chênh lệch (nếu có).Định kỳ theo phương tiện hoặc khi có phát sinh yêu cầu kiểm kê quỹ tiền mặt, quy trình nghiệp vụ như sau:Thành lập ban kiểm kê gồm: kế toán tài chính tiền mặt, thủ quỹ, kế toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vịKiểm đếm số chi phí mặt thực tế tồn quỹ theo từng một số loại tiền về mặt con số và mệnh giáĐối chiếu số dư thực tiễn kiểm kê cùng với sổ kế toán tiền phương diện tại quỹ, nếu tất cả sự chênh lệch thì tìm nguyên nhânSau khi xác minh nguyên nhân thì ban kiểm kê vẫn ra ra quyết định xử lý hoặc trình lên cấp cao hơn nữa để xử lý

+ Kiểm tra, so sánh với biên bản kiểm kê

Trường hợp có chênh lệch lúc kiểm tra, thực hiện đối chiếu Sổ quỹ của Thủ quỹ và các phiếu thu, phiếu bỏ ra thực tế ở mặt ngoài thì thực hiện như sau:

(1) Vào Báo cáoTiền mặt, chọn báo cáo S11- H: Sổ quỹ tiền phương diện (Sổ cụ thể tiền mặt) để đối chiếu rà soát chi tiết các nghiệp vụ phát sinh vào kỳ cùng với biên bản kiểm kê để tìm ra vì sao và xử lý.

(2) Khai báo các tham số báo cáo


*

Tham số báo cáo sổ quỹ tiền mặt

(3) Nhấn Đồng ý


*

Sổ quỹ chi phí mặt mẫu số S11-H

(4) Nếu số dư cuối kỳ trên báo cáo và số tiền thực tế tại 1-1 vị có chênh lệch thì có thể do 1 số nguyên nhân sau:

Do tiền lẻ vào thanh toán (thường dưới 1.000 đồng) => chấp nhận bỏ qua chênh lệch.Nhầm số tiền thu bỏ ra => nhấn vào số hiệu chứng từ trên báo cáo để sửa lại số tiền hạch toán theo chứng từ thực tế.Đã lập phiếu thu, phiếu bỏ ra nhưng thủ quỹ chưa thực thu, thực bỏ ra => nhấn vào số hiệu chứng từ trên báo cáo rồi xoá bỏ chứng từ này.

1.2 Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ

hàng tháng, các đơn vị thường đối chiếu giữa số dư tiền những tài khoản tiền gởi ngân hàng, kho bội nghĩa với Sổ phụ ngân hàngSao kê bank (đối với những tài khoản tiền gửi mở trên ngân hàng) hoặc với Mẫu số 05 ĐCSDTK/KBNN: bạn dạng xác thừa nhận số dư tài khoản tiền gởi tại KBNN (đối với các tài khoản tiền nhờ cất hộ mở trên Kho bạc)


Định kỳ, đơn vị triển khai đối chiếu, chứng thực số dư thông tin tài khoản tiền nhờ cất hộ trên sổ chi tiết tiền gởi tại đơn vị và số dư tài khoản tiền gởi tại ngân hàng. Công việc thực hiện như sau:

+ Định kỳ, kế toán yêu ước ngân hàng cung cấp sổ phụ tài khoản tiền gửi

+ căn cứ vào sổ phụ thông tin tài khoản tiền gửi, kế toán tiến hành đối chiếu số dư thông tin tài khoản so với số dư trên sổ chi tiết tiền gởi tại 1-1 vị

Xử lý khi tất cả chênh lệch giữa số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ:


Trong trường hợp có sai lệch thì kế toán đề xuất đối chiếu chi tiết các nhiệm vụ thu, bỏ ra tiền gửi tạo ra bằng cách như sau:

(1) Vào Báo cáoTiền gửiS12-H: Sổ tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, Kho tệ bạc để đối chiếu với Sổ phụ ngân hàngSao kê bank hoặc với bản xác dấn số dư thông tin tài khoản tiền nhờ cất hộ tại KBNN của Kho bạc bẽo để tìm ra tại sao và xử lý.

(2) Khai báo các tham số báo cáo


*

Tham số report số tiền gửi bank kho bạc

(3) Nhấn Đồng ý


Số tiền gửi bank kho bạc bẽo mẫu số S12-H

(4) lúc có chênh lệch thì:

Nếu là Ngân hàng yêu mến mại: kiểm tra từng chứng từ đã hạch toán với các dòng bên trên sổ phụ.Nếu là Kho bạc: kiểm tra từng chứng từ gốc với chứng từ đã hạch toán bên trên phần mềm.

Xem thêm: Bỏ Túi 3 Cách Lấy Phụ Đề Trên Youtube Online Miễn Phí, Không Cần Phần Mềm

(5) Một số trường hợp có thể xảy ra sai lệch như sau:

Hạch toán nhầm lẫn số liệu giữa các ngân hàng với nhau => nhấn vào số hiệu chứng từ bên trên báo cáo và chọn lại tài khoản ngân hàng đến đúng với thực tế.Chứng từ thu/chi tiền gửi ghi nhầm số tiền thực tế thu/chi => nhấn vào số hiệu chứng từ bên trên báo cáo và sửa lại số tiền trên chứng từ mang lại đúng với thực tế.

1.3 Đối chiếu tài sản cố định với biên bản kiểm kê

Đảm bảo số liệu về TSCĐ trên Sổ tài sản cố định khớp với biên bản kiểm kê.


Định kỳ (năm) hoặc khi bao gồm yêu ước kiểm kê TSCĐ từ Thủ trưởng đơn vị chức năng hoặc đưa ra quyết định từ các cơ quan có thẩm quyền, quy trình tiến hành như sau:

Thành lập Hội đồng kiểm kê bao gồm kế toán TSCĐ, cán bộ quản lý tài sản, thay mặt đại diện các bộ phận sử dụng tài sản, kế toán tài chính trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị,Hội đồng kiểm kê lên phương pháp kiểm kê nêu rõ phạm vi kiểm kê, chia tổ tìm kê, thời gian thực hiện và giải đáp kiểm kê.Hội đồng kiểm kê sẵn sàng tài liệu kiểm kê, bao gồm: bảng tổng hợp những TSCĐ đến từng bộ phận sử dụng, liệt kê những TSCĐ không thể sử dụng hư hỏng, chờ thanh lỳ, sửa chữa, hạng mục TSCĐ mang lại mượn,Các tổ kiểm kê tiến hành kiểm kê theo cách thực hiện kiểm kê, những thành viên tiến hành quan gần kề và kiểm đếm tài sản cố định. Kiểm kê hiện thứ TSCĐ, tình trạng hoạt động (hoạt đụng tốt, bị hỏng) cùng tình trạng thực hiện (đang sử dụng, không sử dụng) của từng TSCĐ.Kết thúc kiểm kê, hội đồng kiểm kê thu lại các tài liệu kiểm kê, tổng hợp kết quả. đối chiếu số liệu kiểm kê trong bảng tổng hợp kết quả kiểm kê cùng với số liệu bên trên sổ sách kế toán. Ví như có khác biệt cần trao đổi tò mò nguyên nhân và ghi lại trên biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ mang lại thủ trưởng phê duyệt.Dựa trên biên bản kiểm kê TSCĐ, thủ trưởng đơn vị chức năng đưa ra các quyết định cách xử trí chênh lệch hoặc trình biên phiên bản kiểm kê TSCĐ và giải pháp xử kts chênh lệch cho những cấp gồm thẩm quyền.Căn cứ vào đưa ra quyết định xử lý kết quả kiểm kê, kế toán TSCĐ hạch toán kiểm soát và điều chỉnh số liệu trên sổ sách kế toán với ghi sổ TSCĐ.

Để in biên bản kiểm kê bên trên phần mềm, thực hiện như sau:

Vào menu Báo cáoTài sản nuốm địnhBiên bản kiểm kê TSCĐ


Tham số report biên phiên bản kiểm kê TSCĐ

Nhấn Đồng ý


Khi có yêu mong kiểm kê kho, quy trình triển khai tại đơn vị chức năng như sau:

Thủ trường đơn vị ra đưa ra quyết định kiểm kê và thành lập và hoạt động Hội đồng kiểm kê.Hội đồng kiểm kê lên giải pháp kiểm kê. Phương pháp kiểm kê nêu rõ phạm vi kiểm kê, phân tách tổ kiểm kê, thời gian thực hiện, trả lời kiểm kê.Các tổ kiếm kê triển khai kiểm kê vật tứ hàng hoá vào kho theo phương pháp kiểm kê. Khi kiểm kê bao gồm sự tận mắt chứng kiến của Thủ kho.Sau lúc kiểm kê ngừng cần đối chiếu với sổ sách theo dõi xem bao gồm chênh lệch không, Hội đồng kiểm kê lập Biên bạn dạng kiểm kê. Thủ kho cùng các cá thể tham gia kiểm kê cam kết nhận vào Biên bạn dạng kiểm kê.Căn cứ các biên phiên bản kiểm kê của tổ kiểm kê, Hội đồng kiểm kê họp tổng kết công dụng kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê, nếu có chênh lệch quá thiếu lời khuyên xử lý.Thủ trường đơn vị chức năng phê duyệt báo cáo kiểm kê ra các quyết định xử trí chênh lệch (nếu có).Căn cứ hiệu quả kiểm kê ghi nhận vào sổ sách

Vào Báo cáoVật bốn hàng hoáBáo cáo tồn kho Khai báo tham số report Đồng ý


Báo cáo tồn kho với Biên phiên bản kiểm kê

Trường hợp có chênh lệch thì kiểm tra lại các chứng từ gốc để xem hạch toán thừa xuất xắc thiếu và xử lý. Một số lý vì chưng xảy ra không đúng lệch:


Hạch toán nhầm lẫn giữa các kho => thực hiện sửa lại chứng từ, chọn lại đúng kho thực tếChưa tính giá xuất kho => thực hiện tính giá xuất kho

2. Kiểm tra chứng từ, sổ sách trên ứng dụng kế toán MISA

Kiểm tra các dấu hiệu không nên sót có thể xảy ra trong quá trình nhập liệu và đối chiếu các sổ sách với nhau nhằm đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

Tại màn hình Hướng dẫn quyết toán cuối năm, nhấn Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách => phần mềm hiển thị màn hình Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách để kiểm tra đối chiếu lần lượt từng nghiệp vụ.

Trường phù hợp 1: Kiểm tra toàn bộ nội dung (báo cáo quyết toán năm)

lựa chọn Khoảng thời gian cần đối chiếu toàn cục các nội dung, thường lựa chọn Năm nay.


thừa nhận Kiểm tra toàn bộ nội dung. Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra tất cả 9 câu chữ như trên màn hình Kiểm tra hội chứng từ, sổ sách. Anh/chị kéo thanh cuộn để thấy được toàn bộ các nội dung


Kiểm tra triệu chứng từ, sổ sách

Trường vừa lòng 2: chất vấn từng câu chữ (báo cáo quyết toán năm)

lựa chọn Khoảng thời gian cần đánh giá đối chiếu.

các nội dung bắt buộc kiểm tra:

Kiểm tra trạng thái chứng từ chưa ghi sổKiểm tra Tiền mặt, Tiền gửiKiểm tra Vật tứ hàng hóaKiểm tra Tài sản cố địnhKiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứngKiểm tra hạch toán chính và hạch toán ngoại bảngKiểm tra số rút và chi theo MLNSKiểm tra số dư tài khoản lương và các khoản trích theo lươngKiểm tra nghiệp vụ bất thườngKiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoảnKiểm tra báo cáo tài chính

3. Lập báo cáo tài chủ yếu trên ứng dụng kế toán MISA

Nhấn Lập báo cáo, chọn Báo cáo tài chính hoặc vào nhiệm vụ Tổng hợp, chọn report tài chínhBáo cáo tài chính.


Khai báo các tham số báo cáo:

+ chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

+ lựa chọn Báo cáo. Có thể chọn các báo cáo sau:

01/BCTC: report tài chính02/BCTC: report kết quả hoạt động03a/BCTC: report lưu chuyển khoản tệ (Theo cách thức trực tiếp)04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
Tham số report tài chính

=> nhận Đồng ý

ứng dụng lấy lên thông tin Số cuối năm, Số đầu xuân năm mới tương ứng với từng Chỉ tiêu. Anh/chị kiểm soát lại các thông tin, rất có thể nhập lại Số cuối năm, Số đầu năm


Báo cáo tình trạng tài chính

trường hợp ước ao lấy lại cục bộ số liệu ban sơ thì nhận Lấy lại mặc định

thừa nhận Cất


Nộp báo cáo

Chọn thực đơn Báo cáo, chọn báo cáo cần in. Ví dụ chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán khiếp phí ngân sách tại Kho bạc

Khai báo các tham số báo cáo

+ Chọn kỳ báo cáo: có thể chọn từng tháng, quý, năm theo nhu cầu in của 1-1 vị (báo cáo quyết toán năm)

+ Khai báo các tham số: Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát, CTMT, Dự án, Loại kinh phí:

Nếu tích chọn vào Tất cả thì in báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ các tham số trênNếu tích chọn Tổng hợp thì in báo cáo tổng hợp và không vồ cập đến các tham số trênNếu tích chọn Tuỳ chọn thì anh/chị chọn các tham số theo nhu cầu in của đối kháng vị

Lưu ý: Với 1 số báo cáo có tham số CTMT, Dự án để báo cáo lên đúng số liệu thì yêu cầu chọn CTMT, Dự án là Tổng hợp

Ngoài ra, tuỳ từng tham số báo cáo mang đến từng mẫu báo cáo để khai báo các thông tin khác mang lại phù hợp


In báo cáo

Đồng ý

Trên đó là 4 bước làm quyết toán thuế trên phần mềm kế toán MISA Mimosa tiên tiến nhất hiện nay. Trường hợp có câu hỏi hay thắc mắc các bạn về Khoá học kế toán Online hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ. Chúc các bạn thành công!