Cách tạo dữ liệu kế toán mới trên misa 2017

      9
*
Công ty cổ phần thietkewebhcm.com.vn Help & support Center Search:
Contents
IndexSearch
*

*
IndexBookmarkPrint

Home>7. Hướng dẫn sử dụng chức năng>Menu Tệp>Tạo dữ liệu kế toán mới

Tạo dữ liệu kế toán mới


Cách thao tác

Để bước đầu tạo một dữ liệu kế toán mới, triển khai theo trả lời sau:

Tại màn hình đăng nhập, dấn Hủy bỏ.

Bạn đang xem: Cách tạo dữ liệu kế toán mới trên misa 2017

*
Chọn chức năng Tạo mới dữ liệu kế toán (hoặc vào TệpTạo mới tài liệu kế toán).
*
Nhấn Tiếp theo để ban đầu quá trình tạo dữ liệu kế toán mới.
*
Tại phần Thông tin dữ liệu, khai báo các thông tin sau: Chọn sever lưu dữ liệu kế toán bắt buộc tạo: thông thường tên máy chủ có dạng Computer name hietkewebhcm.com.vnSME2017 (VD: HKDUNG hietkewebhcm.com.vnSME2017). Đặt tên cùng nhấn vào biểu tượng
*
để chọn lại địa điểm lưu tài liệu kế toán. Nhập địa chỉ email để cho phép nhận lại mật khẩu từ phần mềm, vào trường hợp sau này quên mật khẩu đăng nhập.

*

Lưu ý:

1. Tên tài liệu kế toán buộc phải viết liền ko dấu, bên cạnh đó không được phép chứa những ký từ bỏ / < > * ? ` ~ ! ^ # & : cùng độ dài không thật 256 ký tự.

2. Cần lưu dữ liệu kế toán sang trọng ổ khác với ổ setup windows của máy tính, để tránh sự cố mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.

Nhấn Tiếp theo để chuyển sang cách khai báo thông tin về doanh nghiệp.Tại phần Thông tin doanh nghiệp, khai báo những thông tin về công ty như: thương hiệu công ty, tên giao dịch thanh toán viết tắt, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email... Đồng thời chọn lựa xem tài liệu được tạo gồm hạch toán đa trụ sở hay không.

Xem thêm: Ebook Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao! !, Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !!!

*

Lưu ý: giả dụ đã đăng ký giấy phép sử dụng thì thương hiệu công ty auto được mang lên, không buộc phải khai báo thông tin này.

Nhấn Tiếp theo để đưa sang cách khai báo về lĩnh vực hoạt động vui chơi của doanh nghiệp. ở vị trí Lĩnh vực hoạt động, khai báo các thông tin sau: Lĩnh vực hoạt động vui chơi của doanh nghiệp là Thượng mại, dịch vụ và/hoặc Sản xuất, xây lắp. Lựa chọn các nghiệp vụ sẽ được doanh nghiệp áp dụng trên phần mềm như: Quỹ, Ngân hàng, mua hàng, chào bán hàng... => riêng rẽ nghiệp vụ chi phí chỉ được tuyển lựa nếu tích lựa chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Sản xuất, xây lắp. Trường phù hợp doanh nghiệp gồm sử dụng nhiệm vụ Giá thành, lựa chọn phương pháp tính chi tiêu sẽ áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ, Công trình, Đơn hàng hoặc hòa hợp đồng. Với những dữ liệu đa chi nhánh, sàng lọc sử dụng các danh mục: khách hàng hàng/nhà cung cấp, nhân viên, vật bốn hàng hoá, thông tin tài khoản ngân hàng, đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phi và công trình chung tốt riêng giữa những chi nhánh.
*
Nhấn Tiếp theo để gửi sang cách khai báo thông tin về tài liệu kế toán được tạo.Tại phần Dữ liệu kế toán, khai báo những thông tin về cơ chế kế toán, năm tài chính, hoá đơn, các loại tiền.

*

Lưu ý:

2. Để lựa chọn chính xác chế độ kế toán áp dụng cho khách hàng có một số lưu ý sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: là cơ sở sale đã đăng ký sale theo hình thức pháp luật, được phân thành ba cấp: cực kỳ nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn ngân sách tương đương tổng tài sản được khẳng định trong bảng bằng vận kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động trung bình năm (tổng nguồn vốn là tiêu chuẩn ưu tiên), cụ thể như sau:
*
*
Nhấn Tiếp theo để gửi sang bước khai báo phương pháp tính giá bán xuất kho. => Lựa chọn một trong những bốn phương pháp tính giá xuất kho là bình quân cuối kỳ, trung bình tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.
*
Nhấn Tiếp theo để gửi sang bước chọn phương thức tính thuế GTGT. => Lựa chọn cách tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ hoặc theo phương thức trực tiếp trên doanh thu.
*
Nhấn Tiếp theo.
*
Kiểm tra lại những thông tin về dữ liệu đã khai báo, sau đó nhấn Thực hiện.
*
Nhấn OK để dứt quá trình tạo dữ liệu kế toán mới.
*
Nhấn Đồng ý, để singin vào tài liệu kế toán vừa tạo thành mới.
*

hotlive |

Hi88