Cách Viết Công Thức Cấu Tạo

      109
Bạn vẫn xem: Hướng Dẫn phương pháp Viết Công Thức cấu tạo Của Hợp hóa học Hữu Cơ, phương pháp Xác Định Công Thức cấu tạo Hợp chất Hữu Cơ trên thietkewebhcm.com.vn

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây trở ngại nhất cho các em trong việc hiểu với ghi nhớ kiến thức. Chính vì như thế Kiến Guru đang biên soạn bài Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một giải pháp đầy đủ, dễ dàng nhớ độc nhất vô nhị về hiđrocacbon để hỗ trợ các em.

Bạn đang xem: Cách viết công thức cấu tạo

Đang xem: phương pháp viết công thức kết cấu của hợp chất hữu cơ


Contents

1 I. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ2 II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

I. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất đơn giản dễ dàng như CO, CO2, các muối cacbonat, những hợp hóa học xianua.

– Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thông thường có hiđro, hay gặp oxi cùng nitơ, sau đó đến các halogen, lưu giữ huỳnh, photpho…

+ liên kết hoá học công ty yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn các hợp hóa học vô cơ.

+ những phản ứng thường diễn ra chậm với không hoàn toàn, không theo một hướng tuyệt nhất định.

+ số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng tầm 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon không no (có cả links đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,…

– Thành phần yếu tắc và cách làm phân tử:

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho thấy thêm thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết thêm chất hữu cơ đó mang lại chứa ba nguyên tố C, H và O.

+ Công thức dễ dàng nhất (CTĐGN): cho biết tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O tức thị trong phân tử, tỉ lệ thành phần C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta tất cả C2H4O2.

Để khẳng định được bí quyết phân tử cần biết thành phần các nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

– phân tích định tính với định lượng các nguyên tố:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– Xác định khối lượng mol phân tử:

+ phụ thuộc tỉ khối so với không gian hoặc đối với H2:


READ: Silicic Acid, Calcium Salt, Melting Of Casio3 Perovskite At High Pressure

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không mờ hơi: xác định bằng cách thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

– công thức cấu tạo:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– Thuyết kết cấu hoá học:

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo như đúng hoá trị cùng theo một thứ tự nhất định. Trang bị tự links đó được gọi là kết cấu hoá học.

Sự biến đổi thứ tự tự link đó sẽ tạo nên ra chất mới.

+ trong phân tử chất hữu cơ, cacbon gồm hoá trị 4. Hồ hết nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và phối hợp trực tiếp với nhau tạo ra thành hầu hết mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất nhờ vào vào nguyên tố phân tử (bản chất và con số các nguyên tử) và cấu trúc hoá học (thứ trường đoản cú liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

– Đồng đẳng: những chất có đặc thù hoá học tựa như nhau nhưng lại hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

– Đồng phân: những chất tất cả cùng phương pháp phân tử cơ mà khác về cấu trúc hoá học.

Ví dụ: Cùng cách làm là C2H6O, có 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) với CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ

– những chất hữu cơ có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay liên kết ba.

– links hiđro là loại links yếu, tạo nên giữa nguyên tử hiđro năng động và nguyên tử bao gồm độ âm năng lượng điện cao. Loại liên kết này tác động lớn đến độ rã trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, nhiệt độ nóng chảy của rất nhiều chất.

5. Phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ gồm hai nguyên tố là cacbon cùng hiđro.

1. Ankan:

dãy đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ….

– Đồng phân: chỉ gồm đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Khi số C làm cho nhánh ngay số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

– bí quyết tính nhanh: 3

– gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía C sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chính + an.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– tính chất vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, hầu như không rã trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.


+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

– Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

– đặc thù hoá học:

+ làm phản ứng đặc trưng của ankan là phản bội ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị thay thế bởi yếu tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên thay vào H nghỉ ngơi C bậc cao.

+ phản nghịch ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác thích hợp, ankan có phân tử khối nhỏ dại bị tách bóc thành những anken tương ứng.

+ phản nghịch ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

Xem thêm: Ibm Ra Mắt Ibm Pc Chạy Trên Hệ Điều Hành Ms-Dos Vào Năm Nào, Hệ Điều Hành Windows Là Gì

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

2. Anken:

– dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân cấu trúc (mạch C với vị trí nối đôi) cùng đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt link đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối đôi, khám nghiệm hoá trị C. Khi số C làm cho nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm nuốm của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác nhau thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu những nhóm rứa ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng bên với nối đôi sẽ là dạng cis, khác phía là dạng trans.

– Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, đựng nối đôi, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay gần nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu – số chỉ địa điểm nối đôi – en.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một liên kết đôi, trong các số ấy có một links π với một links σ.

– tính chất vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, không tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi và cân nặng riêng tăng dần.

– đặc thù hoá học tập của anken:

+ phản nghịch ứng sệt là bội phản ứng cộng (vì có liên kết π hèn bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cùng H2 ra đời ankan tương ứng; cùng với halogen xuất xắc hợp chất halogen xuất hiện dẫn xuất halogen; cộng với nước xuất hiện ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ phản bội ứng trùng hợp:

– Điều chế:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

Ankađien

– Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử bao gồm 2 nối đôi.


– bí quyết tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại: Ankađien có 2 nối đôi liên tục nhau, ankađien gồm 2 nối đôi biện pháp một nối solo (ankađien liên hợp, ứng dụng nhiều nhất), ankađien tất cả 2 nối đôi phương pháp nhau nhiều nối đôi….

– tính chất hoá học: Ankađien có tính chất hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là hồ hết hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử đựng một nối ba.

– phương pháp tổng quát: CnH2n – 2 , ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Ankin gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt liên kết ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh với nối ba, đánh giá hoá trị C. Lúc số C làm nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

– Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, chứa nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía ngay sát nối tía nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm nối ba – in.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– tên thông thường:

– tính chất hoá học: Ankin gia nhập phản ứng cộng, trùng hợp và những ank-1-in thâm nhập phản ứng thế.

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng benzen là số đông hiđrocacbon thơm, vào phân tử cất một vòng benzen.

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– cách làm tính đồng phân:

– Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen bao gồm đồng phân về địa chỉ nhóm ankyl trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C bên trên vòng đó là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ giả dụ số C của nhánh từ bỏ 3 trở lên sẽ sở hữu đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

– thương hiệu gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao cho chỉ số nhánh nhỏ nhất.

+ ví như 2 team thế tại đoạn 1,2 với nhau, ta hotline là ortho- (o-).

+ giả dụ 2 team thế ở phần 1,3 cùng với nhau, ta gọi là meta- (m-).

+ nếu như 2 team thế tại phần 1,4 cùng với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền vững vì gồm 3 liên kết đơn đan xen 3 liên kết đôi.

– đặc điểm hoá học:

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ về hiđrocacbon trên đây sẽ giúp các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và chuẩn bị tốt để học rất nhiều chương tiếp theo.

hotlive |

Hi88