Cách viết đơn đề nghị mua hóa đơn

      74
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ thiết lập HÓA ĐƠN

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá thể đề nghị cài đặt hóa đơn:………………………………………………………

1. Thương hiệu tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………...

Bạn đang xem: Cách viết đơn đề nghị mua hóa đơn

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………...

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đk thuế):………………………………………………….

4. Địa chỉ nhận thông tin thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………..

+ rứa định:………………………………………………………………………………………….

+ Di động:………………………………………………………………………………………….

6. Người đại diện thay mặt theo lao lý (Ghi theo đk thuế):………………………………………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đang góp đủ):……………………………………………………………

8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………..

Xem thêm: Lập Trình Php Là Gì - Kỹ Năng Cần Thiết Của Một Php Developer

9. Tên người mua hóa đối kháng (Đối cùng với hộ marketing thì tên người tiêu dùng hóa solo là nhà hộ gớm

doanh, trường hợp nhà hộ ủy quyền cho những người khác thì buộc phải kèm giấy ủy quyền):……………….

Số CMND bạn đi tải hóa đơn:………………………………………………………………..

Ngày cấp:.......................................... Vị trí cấp:...................................................................................

II. Con số hóa đơn, hội chứng từ ý kiến đề xuất mua:

Đề nghị phòng ban thuế chào bán hóa đơn, chứng từ để thực hiện theo con số và các loại như sau:

Đơn vị tính: Số

S

T

T

Loại

hóa đơn, triệu chứng từ

Tồn đầu

kỳ trước

Số lượng

mua kỳ

trước

Sử dụng vào kỳ

Còn

cuối kỳ

Số lượng mua

kỳ này

Sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Cộng

Tôi xin cam kết:

Đã phân tích kỹ những quy định trong phương pháp thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của chính phủ nước nhà và Thông bốn số 64/2013/TT-BTC của bộ Tài bao gồm hướng dẫn về hóa đơn bán sản phẩm hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và áp dụng hoá đối chọi do phòng ban thuế xây cất đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú:NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- Hộ, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu.(Ký, đóng góp dấu và ghi rõ họ, tên)