CÁCH XEM VIDEO RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI KHÁC TRÊN YOUTUBE

      29

Mặc dù bạn có thể tải lên Video trên YouTube để cả thế giới cùng xem, YouTube cũng cung cấp cho bạn tùy chọn đặt Video ở chế độ riêng tư. Điểm hay của tùy chọn này là bạn có thể chọn Chia sẻ Video riêng tư trên YouTube với những người được chọn và họ sẽ không thể chia sẻ hoặc phân phối Video riêng tư của bạn cho người khác.

Bạn đang xem: Cách xem video riêng tư của người khác trên youtube

Bạn đang xem: Cách xem video riêng tư của người khác trên youtube

Tải video riêng tư lên YouTube

Thực hiện theo các bước bên dưới để tải video riêng lên YouTube từ máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn.

1. Mở YouTube trên Máy tính xách tay hoặc Máy tính để bàn của bạn

2. Tiếp theo, nhấp vào nút Tải lên nằm ở góc trên bên phải màn hình của bạn.

3. Trong trường hợp bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Google của mình

4. Tiếp theo, bạn sẽ thấy các tùy chọn để tải Video lên YouTube - Bằng cách kéo và thả, nhấp vào Mũi tên Lên và các tùy chọn khác như nhập Video từ Google Photos (Xem hình ảnh bên dưới).

5. Bên dưới Mũi tên Lên, bạn sẽ thấy tùy chọn chọn cài đặt quyền riêng tư cho video, đảm bảo rằng bạn chọn tùy chọn Riêng tư.

6. Tiếp theo, Nhấp vào Mũi tên Lên, điều này sẽ cho phép bạn Chọn Video để tải lên từ máy tính để bàn của Máy tính hoặc bất kỳ vị trí nào khác trên máy tính của bạn.

7. Chọn Video để tải lên bằng cách nhấp vào video đó và đợi video được tải lên YouTube.

8. Sau khi Video được tải lên, bạn có thể thay đổi video bằng cách nhấp vào Thông tin cơ bản, Bản dịch và Tab Cài đặt nâng cao và nhấp vào Xong để xác nhận thay đổi. (Xem hình dưới đây).

Chia sẻ video riêng tư trên YouTube

Giờ đây, Video riêng tư của bạn đã được tải lên YouTube, bạn có thể chia sẻ Video riêng tư này với bạn bè hoặc người thân bằng cách mời họ xem Video riêng tư của bạn.

1. Ngay sau khi bạn nhấp vào Xong ở bước 7 ở trên, bạn sẽ thấy Màn hình sau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Mẫu Header Đẹp Trong Word, 7 Header Footer Ý Tưởng

3. Sau khi thêm địa chỉ email, nhấp vào OK.

YouTube sẽ gửi email đến người nhận được mời của bạn bằng liên kết tới video. Danh bạ của bạn sẽ chỉ có thể truy cập Video riêng tư bằng cách nhấp vào liên kết trong email và chỉ khi họ đăng nhập vào Tài khoản Google của họ.

Chia sẻ một video riêng tư hiện có trên YouTube

Các bước khác nhau trong trường hợp bạn muốn Chia sẻ Video riêng tư mà bạn đã tải lên YouTube cách đây một thời gian.

1. Truy cập YouTube trên Máy tính xách tay hoặc Máy tính để bàn của bạn

2. Tiếp theo, nhấp vào nút Đăng nhập nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình của bạn.

3. Sau khi đăng nhập vào Tài khoản YouTube của bạn, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn để mở menu (Xem hình ảnh bên dưới)

4. Từ Menu xuất hiện, nhấp vào nút Creator Studio (Xem hình trên)

5. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào tab Trình quản lý video để xem các video mà bạn đã tải lên tài khoản của mình.

6. Chọn Video riêng tư mà bạn muốn chia sẻ và nhấp vào nút Chỉnh sửa nằm bên cạnh Video (Xem hình ảnh bên dưới)

7. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào nút Chia sẻ (Xem hình ảnh bên dưới)

8. Tiếp theo, bạn sẽ thấy màn hình bật lên Chia sẻ với người khác, nơi bạn có thể thêm địa chỉ email của người nhận mà bạn muốn chia sẻ Video riêng tư.

9. Thêm địa chỉ email của các liên hệ mà bạn muốn chia sẻ video và nhấp vào OK.

Như đã đề cập ở trên, các liên hệ của bạn chỉ có thể xem Video bằng cách nhấp vào liên kết đến video riêng tư của bạn và chỉ khi họ đăng nhập vào Tài khoản Google của họ.