Cài Đặt Apache Web Server Trên Centos 7 & 8

      4

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Apache web hệ thống trên CentOS 7 & CentOS 8 giúp tùy chỉnh cấu hình kết nối thân server và trình duyệt người tiêu dùng (Firefox, Google Chrome, Safari…).

Bạn đang xem: Cài đặt apache web server trên centos 7 & 8

*

Trước tiên chúng ta cần chuẩn chỉnh bị:

Một user account có quyền sudo.Trình làm chủ gói yum được tải mặc định.

Cài đặt Apache web hệ thống trên CentOS 7 & 8

1. Cập nhập Packages tiên tiến nhất cho CentOS

Bạn nhập lệnh sau nhằm centos update các packages bắt đầu nhất:

sudo yum update

2. Cài đặt Apache

Để install Apache trên máy chủ CentOS 7 và 8, bạn áp dụng lệnh sau:

sudo yum install httpdHệ thống sẽ tải về và thiết lập Apache.

3. Kích hoạt Apache

Để Apache chuyển động được thì chúng ta phải khởi hễ lên bởi lệnh sau.

sudo systemctl start httpdTiếp theo, đặt thương mại dịch vụ Apache để bước đầu khi hệ thống khởi động:

sudo systemctl enable httpd

4. Bình chọn Apache đang chạy chưa?

Bạn rất có thể test tại địa điểm để coi việc setup đã thành công hay chưa bằng cách truy cập public IP address của server trong trình thông qua web của bạn:

http://your_server_IP_address/Trang mặc định của CentOS đang hiển thị:

*

5. Thông số kỹ thuật Firewall để có thể chấp nhận được truy cập Apache

Trong phiên bản cài đặt chuẩn, CentOS 7 được thiết đặt để ngăn ngừa lưu lượng truy vấn đến Apache.

Lưu lượt truy cập web thông thường sử dụng giao thức http trên cổng 80, trong những khi lưu lượng truy cập web được mã hóa áp dụng giao thức https trên cổng 443.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Sói Trong Ninja School Nhanh Và An Toàn, Mua Thu Cuoi Ở Đâu Ninja School Online

Thay đổi Firewall để có thể chấp nhận được kết nối các cổng này bằng các lệnh sau:

sudo firewall-cmd ––permanent ––add-port=80/tcpsudo firewall-cmd ––permanent ––add-port=443/tcpKhi hoàn thành hãy reload firewall để áp dụng đổi khác bằng lệnh:

sudo firewall-cmd ––reload

6. Giải pháp thêm domain vào apache

Một phần bắt buộc thiếu của dòng sản phẩm chủ web là chạy các web bên trên 1 server. Bạn có thể thêm domain vào sever và thông số kỹ thuật chúng riêng biệt rẽ. Từng cấu hình như thế được hotline là virtual host, mỗi một virtual host đang quy định cho mỗi tên miền riêng. Chúng ta có thể tạo ra vô số virtual host để thêm tên miền vào VPS cùng chạy nhiều web trên 1 server.

Cùng theo dõi công việc thực hiện tại sau:

Bước 1: Tạo thư mục cất website

mkdir -p /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/public_htmlBước 2: Gán quyền để đảm bảo an toàn website vận động bình thường

Chown –R apache:apache /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/public_htmlChmod 755 /var/wwwBước 3: Cài để Virtual Host

Sửa file cấu hình mặc định của Apache

vi /etc/httpd/conf/httpd.confDi gửi xuống cuối file cùng thêm những dòng sau:

ServerAdmin info
thietkewebhcm.com.vn.vn DocumentRoot /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/public_html ServerName www.thietkewebhcm.com.vn.vn ServerAlias thietkewebhcm.com.vn.vn ErrorLog /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/error.log CustomLog /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/requests.log commonBạn cần chú ý các mẫu ServerName, serverAlias, Document Root, để sửa lại đến phù hợp.

Chú ý: nếu bạn thêm các domain thì nhân bạn dạng VirtualHost lên theo lấy một ví dụ dưới.

 ServerAdmin info
thietkewebhcm.com.vn.vn DocumentRoot /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/public_html ServerName www.thietkewebhcm.com.vn.vn ServerAlias thietkewebhcm.com.vn.vn ErrorLog /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/error.log CustomLog /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/requests.log common ServerAdmin info
kcdn.vn DocumentRoot /var/www/kcdn.vn/public_html ServerName www.kcdn.vn ServerAlias kcdn.vn ErrorLog /var/www/kcdn.vn/error.log CustomLog /var/www/kcdn.vn/requests.log commonĐừng quên chế tạo ra thêm folder kcdn.vn như ở cách 2 nhé.

Bước 4: Khởi cồn lại Apache

sudo systemctl restart httpdBước 5: Upload source lên thư mục /var/www/thietkewebhcm.com.vn.vn/public_html (Tương ứng cùng với thư mục các bạn đã tạo cho domain)

Bây giờ quá trình cuối cùng là nhập domain của người sử dụng lên trình cẩn thận để bình chọn web đã hoạt động hay không nhé.

7. Những lệnh không giống để làm chủ Apache

Các câu lệnh mà bạn phải sử dụng để quản lý dịch vụ Apache bao gồm:

Ngừng dịch vụ thương mại Apache:

sudo systemctl stop httpdNgăn ngăn hoặc vô hiệu hóa hóa Apache khi khối hệ thống khởi động:

sudo systemctl disable httpdKích hoạt lại Apache:

sudo systemctl enable httpdKhởi hễ lại Apache cùng áp dụng ngẫu nhiên thay đổi nào mà các bạn đã thực hiện:

sudo systemctl restart httpdKiểm tra triệu chứng Apache đã tắt hay đang làm việc bằng lệnh:

sudo systemctl status httpdVậy là đã cài đặt hoàn tất thiết đặt Apache web server trên CentOS 7 & 8. Chúc bạn thành công xuất sắc nhé!

hotlive