Cài đặt mail server trên centos

      367

Giới thiệu

Zimbra ngulặng là một trong những cửa hàng tự do về ứng dụng mối cung cấp mở được Yahoo mua lại trong năm 2007. Theo quảng cáo bên trên site của hãng sản xuất thì hiện nay bao gồm 60.000 tổ chức triển khai và 40 triệu mailbox đã dùng Zimbra.

Bạn đang xem: Cài đặt mail server trên centos

Các bản lĩnh chính:

Thỏng điện tửLịchSổ địa chỉDanh mục quá trình (task cá thể, nhóm)Tài liệu lưu giữ bên dưới dạng wikiCặp làm hồ sơ lưu lại file cần sử dụng bình thường hoặc riêngChatClient desktop hoặc webHỗ trợ bên trên năng lượng điện thoạiNhiều Zimlet (giống như nlỗi extension )

Chuẩn bị

Chuẩn bị 1 server / VPS bao gồm cấu hình:

8GB RAM.Intel/AMD 2.0 GHZ+ 64-bit CPU10GB DiskHệ quản lý Centos 7 cùng không cài đặt thêm bất cứ phần mềm gì bên trên đó.Có 1 IPhường. publicCó 1 thương hiệu miền

Tên miền của tớ vào bài viết này là doanbadung.xyz

trước hết đề xuất trỏ những phiên bản ghi sau:

Thêm bạn dạng ghi A: Tên mail các loại bạn dạng A quý giá là IPThêm phiên bản ghi MX: Tên
một số loại phiên bản ghi MX giá trị mail.doanbadung.xyzThêm bạn dạng ghi SPF:
các loại bản ghi txt, quý hiếm v=spf1 +a +mx +ip4: ~all
*

Phần bị bít đi đó là tác động IPhường public. Sửa cực hiếm doanbadung.xyz trong những bản ghi trên thành thương hiệu miền của khách hàng lúc tiến hành trỏ phiên bản ghi.

Cài đặt

Trước Khi mua bình chọn gồm dịch vụ gì đang làm việc ko bởi lệnh

netstat -tunlpStop những hình thức dịch vụ httpd, postfix, sendmail, iptable

service sendmail stopservice iptables stopservice ip6tables stopchkconfig sendmail offchkconfig iptables offchkconfig ip6tables offservice httpd stopchkconfig httpd offsystemctl stop postfixsystemctl disable postfixUpdate

yum install epel-release -yyum update -yThiết lập Firewall và một số trong những package cơ bản, tắt selinux cùng khởi team lại:

suvì chưng systemctl disable firewalldsubởi vì systemctl stop firewalldsed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/sysconfig/selinuxsed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/configyum install -y git wget byoburebootCài những gói buộc phải thiết:

byouyum install unzip net-tools sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncát libstdc++.so.6 nano wget -y Tải Zimbra version 8.8.12 tại:https://zimbra.org/download/zimbra-collaboration/8.8.12

*
Gõ Enter sống toàn bộ các option, chỉ lựa chọn N nghỉ ngơi option:

Install zimbra-dnscabít N

Xác nhấn đổi khác thương hiệu domain với nhập domain

It is suggested that the domain name name have an MX record configured in DNSChange domain name? YesCreate domain: doanbadung.xyzChọn 6 và thường xuyên cbọn họ 4 để tại vị mật khẩu quản lí trị

*
*

Chọn r để quay trở về và chọ a để áp dụng những chuyển đổi.

Xem thêm: Cách Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Trên Google, Google Dịch

*
*

Chờ quy trình giữ cấu hình hoàn toàn. Nhấn enter để xong.

Notify Zimbra of your installation? YesConfiguration complete - press return khổng lồ exitSau khi thiết đặt dứt, khởi đụng dịch vụ:

su zimbrazmcontrol start Đảm bảo khá đầy đủ các phiên bản ghi MX, PTR, SPF, DKIM, DMARC. Ngoài những bản ghi đang trỏ, ta trỏ thêm 2 phiên bản ghi sau để tăng cường độ tin cậy của hệ thống mail.

Thêm phiên bản ghi PTR sinh sống DNS VPS của hệ thống DNS trường hợp gồm thểThêm phiên bản ghi DKIM các thông số rước từ email server

Active sầu dkyên ổn mang lại domain doanbadung.xyz

su - zimbra/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d doanbadung.xyz

*
Bỏ các vệt ngoặc knghiền, nối 2 đoạn bên trên thành 1. Trỏ bản ghi dkim như sau:

*

Kiểm tra

Truy cậphttps://mail.doanbadung.xyz:7071nhằm cai quản lý

Các user hay truy vấn cậphttps://mail.doanbadung.xyznhằm sử dụng

Kiểm tra chuyển động những dịch vụ:

*

Kiểm tra gửi và dấn mail

Gửi mail:
*
*
Nhận mail:
*

Kết luận

Như vậy chúng ta vẫn dựng chấm dứt một mail server Zimbra trên Centos 7. Chúc chúng ta thành công!!!


Khác

mailzimbra

Previous postHướng dẫn thiết đặt những gói trên CentOS-7 áp dụng tệp tin .rpmNext postHướng dẫn cài đặt Wireguard bên trên CentOS 7

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hotlive