Hướng Dẫn Cài Đặt Nginx Trên Centos 7

      73
Nginx là 1 phần mềm website server hiệu suất cao. Nó là một trong chương trình linh động và nhẹ hơn nhiều đối với Apache HTTP Server. Chỉ dẫn này đang dạy các bạn cách cài đặt và khởi cồn Nginx trên server CentOS 7 của bạn.

Yêu cầu

Các bước trong trả lời này yêu ước user phải tất cả quyền root. Chúng ta cũng có thể xem cách thiết lập điều đó theo cách 3 và 4 trong hướng dẫn thiết lập server ban sơ với CentOS 7 .

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt nginx trên centos 7

Bước một — Thêm repository Nginx

Để thêm repository CentOS 7 EPEL, hãy mở terminal và thực hiện lệnh sau:

sudo yum install epel-release

Bước nhị — thiết đặt Nginx

bây chừ repository Nginx đã làm được cài để trên server , hãy setup Nginx bằng lệnh yum sau:

sudo yum install nginx Sau khi bạn trả lời bao gồm với vệt nhắc , Nginx vẫn hoàn tất quá trình cài bỏ lên trên virtual hệ thống (VPS) của bạn.

Bước bố — Khởi rượu cồn Nginx

Nginx không tự bắt đầu. Để chạy Nginx, hãy nhập:

sudo systemctl start nginx trường hợp bạn đang chạy firewall , hãy chạy những lệnh sau để cho phép truy cập HTTP cùng HTTPS:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https sudo firewall-cmd --reload bạn có thể thực hiện chất vấn tại khu vực ngay mau lẹ để xác minh phần đông thứ đã diễn ra như kế hoạch bằng cách truy cập add IP nơi công cộng của hệ thống trong trình duyệt web (xem ghi chú bên dưới tiêu đề tiếp sau để search hiểu add IP công cộng của người sử dụng là gì nếu không tồn tại ):

http://server_domain_name_or_IP/ các bạn sẽ thấy website CentOS 7 Nginx mặc định, trang này dành riêng cho mục đích thông tin và test nghiệm. Nó trông y như sau :

*

Nếu bạn thấy trang này, thì web server hiện đang được thiết lập chính xác.

Trước khi tiếp tục, hoàn toàn có thể bạn đề xuất kích hoạt Nginx khởi rượu cồn khi hệ thống của người sử dụng khởi động. Để có tác dụng như vậy, hãy nhập lệnh sau:

sudo systemctl enable nginx Xin chúc mừng! Nginx hiện đã được cài đặt và chạy!

Cách tìm showroom IP công cộng của vps

Để tìm địa chỉ cửa hàng IP nơi công cộng của server , hãy tìm các network interface trên máy của khách hàng bằng lệnh :

ip addr 1. Lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN . . . 2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 . . . chúng ta có thể thấy một số giao diện ở đây tùy thuộc vào phần cứng tất cả sẵn trên server . Giao diện lo là hình ảnh loopback local , chưa phải là bối cảnh ta muốn. Vào ví dụ nghỉ ngơi trên, hình ảnh eth0 là các thứ ta muốn.

Khi bạn mang tên giao diện, chúng ta cũng có thể chạy lệnh sau nhằm tiết lộ add IP công cộng của server . Sửa chữa thay thế tên giao diện bạn đã kiếm tìm thấy sinh hoạt trên:

ip addr show eth0 | grep inet | awk " print $2; " | sed "s//.*$//"

Gốc và thông số kỹ thuật server

Nếu bạn muốn bắt đầu phân phát những trang hoặc ứng dụng của riêng mình thông qua Nginx, bạn cần phải biết vị trí của những file thông số kỹ thuật Nginx và thư mục root hệ thống mặc định.

Xem thêm: Mã Vùng 0873 Là Mạng Nào - Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chọn Sim Đầu Số 087

Gốc hệ thống mặc định

Thư mục root của vps mặc định là /usr/share/nginx/html . Các file được đặt trong số đó sẽ được giao hàng trên web hệ thống . Vị trí này được chỉ định và hướng dẫn trong file thông số kỹ thuật server block mặc định đi kèm với Nginx, được để ở /etc/nginx/conf.d/default.conf .

Cấu hình hệ thống block

Có thể thêm ngẫu nhiên server block bổ sung nào, được hotline là VirtualHost trong Apache, bằng cách tạo file cấu hình mới trong /etc/nginx/conf.d . Các file chấm dứt bằng .conf trong folder đó sẽ tiến hành tải lúc Nginx được khởi động.

Cấu hình global của Nginx

Tệp cấu hình Nginx chính được đặt tại /etc/nginx/nginx.conf . Đây là nơi bạn có thể thay đổi các thiết lập như user chạy những quy trình daemon Nginx và số lượng quy trình người công nhân được tạo ra khi Nginx sẽ chạy, trong các những thứ khác.

Sau khi chúng ta đã cài đặt Nginx bên trên cloud server của khách hàng , bạn có thể tiếp tục setup LEMP Stack .


hotlive |

Hi88