Cài Đặt Phpmyadmin Với Apache Trên Centos 7

      20
phpMyAdmin là một phương pháp miễn phí tổn viết bởi PHP nhằm quản trị MySQL trải qua trình săn sóc web. Bài viết này vẫn giúp chúng ta cài đặt phpMyAdmin cùng với Apache.

Cài để phpMyAdmin cùng với Apache – phpMyAdmin là 1 trong công cố gắng nguồn mở miễn tầm giá được viết bằng PHP nhằm quản trị MySQL thông qua trình chuẩn y web. Nó rất có thể thực hiện những tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa sổ cơ sở dữ liệu, bảng, các trường hoặc bản ghi; thực hiện report SQL; hoặc quản lý người sử dụng và cung cấp phép truy vấn database.

Bạn đang xem: Cài đặt phpmyadmin với apache trên centos 7

Trong bài viết này, thietkewebhcm.com.vn đang hướng dẫn chúng ta Cài để phpMyAdmin cùng với Apache trên CentOS 7.


Cài đặt phpMyAdmin cùng với Apache trên CentOS 7

1. Yêu thương cầu

VPS áp dụng hệ điều hành CentOS với đã được thiết lập Apache, PHP, cùng MariaDB

2. Cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Để thiết lập PhpMyAdmin các bạn chỉ buộc phải chạy lần lượt những lệnh sau

cd /usr/sharewget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zipunzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zipmv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpMyAdminrm -rf phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.ziprm -rf /usr/share/phpMyAdmin/setup

3. Cấu hình phpMyAdmin

File cấu hình của PhpMyadmin là file config.inc.php.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Chú Bộ Đội Đơn Giản Nhất Của Chúng Em Lớp 5,6,7

Trước tiên chúng ta cần chạy lệnh sau

mv /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.phpTiếp theo mở file /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php

nano /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php– Tìm

$cfg<"blowfish_secret"> = "";thêm một đoạn cam kết tự ngẫu nhiên vào thân cặp nháy đơn. Ví dụ:

$cfg<"blowfish_secret"> = "dsa123e12rwDSADs1few12tr3ewg3s2df3sAD";– tiếp theo sau thêm vào thời điểm cuối file doạn code sau

$cfg<"TempDir"> = "/usr/share/phpMyAdmin/tmp/";Bấm Ctrl + o và nhấn Enter để lưu file, bấm Ctrl +x để ra khỏi nano. Sau đó chúng ta cần chế tạo thư mục tmp cho PhpMyAdmin

mkdir -p /usr/share/phpMyAdmin/tmpchown -R nginx:nginx /usr/share/phpMyAdmin/tmp

4. Thông số kỹ thuật vhost mang lại PhpMyAdmin

Để rất có thể truy cập được PhpMyAdmin các bạn sẽ cần tại vhost đến nó. Sản xuất file /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf với câu chữ sau

Alias /pma /usr/share/phpMyAdminAlias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin AddDefaultCharset UTF-8 # Apache 2.4 Require all granted # Apache 2.2 Order Deny,Allow Deny from All Allow from All Allow from ::1 Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from NoneKhởi rượu cồn lại apache để load cấu hình

systemctl restart httpd

5. Truy cập phpMyAdmin

Để truy vấn giao diện phpMyAdmin, hãy mở trình duyệt của doanh nghiệp và truy cập http://ip-vps/phpmyadmin:

*

6. Kết luận

Qua bài viết này thietkewebhcm.com.vn dã hướng dẫn các bạn cài đặt phpMyAdmin cùng với Apache bên trên CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến góp sức nào các chúng ta có thể để lại bình luận ở mặt dưới.