CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN UBUNTU

      202

WordPress là hệ thống blog và mã mối cung cấp mở phổ biến nhất trên Web, nó dựa trên PHP với MySQL . Gần đây thì Ubuntu 20.04 đã xác nhận được ra mắt với nhiều tính năng bảo mật thông tin mới. Để tiếp cận cùng với nhưng tính năng vượt trội của Ubuntu, mình đã hướng dẫn chúng ta cách để setup wordpress cùng với LAMP trên Ubuntu 20.04 .

1. Update và setup các gói cơ bạn dạng

Cài để php

apt install php libapache2-mod-php php-cli php-fpm php-json php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmatha2enmod php7.4Cài đặt và khởi rượu cồn mysql

apt install -y software-properties-common mysql-server mysql-clientsystemctl enable mysqlsystemctl reload mysqlCài để apache 2

apt install -y apache2 apache2-utilssystemctl is-enabled apache2systemctl reload apache2Tải về với giải nén WordPress

cd /var/www/htmlwget -c http://wordpress.org/latest.zipapt install unzipunzip latest.zipUpdate những gói cơ phiên bản trên ubuntu

apt update && sudo apt -y upgrade

2. Cấu hình

2.1 thông số kỹ thuật mysql mang đến phép nâng cao tính năng bảo mật thông tin bằng lệnh sau :

mysql_secure_installationSau đó truy vấn vào mysql bởi user root và password vừa tạo ra :

mysql -u root -p sau khoản thời gian vào được mysql, triển khai câu lệnh sau để tạo nên cơ sở dữ liệu cho wordpress. Tại trên đây mình đã đặt thương hiệu cơ sở dữ liệu của wordpress là wordpress.

create database wordpress; chế tác user mang lại wordpress cùng cấp đặc quyền cho user đó với cơ sở dữ liệu wordpress :

create user "wordpressuser"

Bạn đang xem: Cài đặt wordpress trên ubuntu

"localhost" identified by "password";GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* khổng lồ wordpressuser

Xem thêm: Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Điện Tử Viettel, Hướng Dẫn Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử

localhost;wordpressuser : là user sử dụng cho wordpress. Password : là password của user đó dùng để truy cập cơ sở dữ liệu. Thiết lập lại bảng các độc quyền và thoát ra

FLUSH PRIVILEGES;exit2.2 thông số kỹ thuật wordpress Để cấu hình wordpress, truy cập vào thư mục html nơi download về wordpress và thực hiện các thao tác sau :

cd /var/www/htmlTiếp theo, ta coppy file cùng thư mục trong wordpress vào thư mục html rồi thực hiện đổi thương hiệu filewp-config-sample.php:

mv wordpress/* /var/www/html/mv wp-config-sample.php wp-config.phpBây tiếng ta sẽ thông số kỹ thuật filewp-config.phpđể điền vào các thông tin nhằm wordpress có thể truy cập đại lý dữ liệu của bản thân :

Nhập vào tên của cơ sở dữ liệu đã tạo nên wordpress vào Mysql :

sed -i -e "s/database_name_here/"wordpress"/g" /var/www/html/wp-config.phpNhập vào user mang lại wordpressbằng thương hiệu user đã làm cho cơ sở dữ liệuwordpress:sed -i -e "s/username_here/"wordpressuser"/g" /var/www/html/wp-config.phpThaypasswordbằng pass của user name trên:sed -i -e "s/password_here/"password"/g" /var/www/html/wp-config.phpSau khi sửa đổi file config của wordpress, ta phân quyền đến thư mục wordpress :

chown -R www-data:www-data /var/www/html/sudo find /var/www/html/ -type d -exec chmod 750 ;sudo find /var/www/html/ -type f -exec chmod 640 ;Khởi rượu cồn lại thương mại & dịch vụ apache :

service apache2 reload2. 3 Kiểm tra buổi giao lưu của trang web cùng cấu hình lúc đầu cho trang web : truy cập trình chuẩn y web và điều tìm hiểu trang website bằng showroom ip web vps :

http://Sau khi nhập vào địa chỉ, ta thấy website như bên dưới là đã cấu hình thành công :

*

Chọn ngôn từ và click Continue nhằm tiếp tục. Và sẽ được chuyển đến của sổ như sau :

*
Nhập vào tiêu đề website Nhập vào user để singin vào trang webNhập mật khẩu cho user đó chọn Install WordPress để cài đặt thiết lập ban sơ cho trang web.

Sau kia nhập vào user và password vừa chế tạo ra đểtruy cập vào trang quản trị của wordpress. Trang quản lí trị bao gồm giao diện như sau :

*

3. Kết luận

Như vậy mình đã hướng dẫn chúng ta cài để wordpress bên trên Ubuntu 20.04. Với lí giải này chỉ cần những cài đặt cơ phiên bản của wordpress. Bạn có thể làm nhiều hơn nữa với hàng ngàn plugin và chủ đề miễn tầm giá trên wordpress và nhiều tính năng quan trọng đặc biệt khác. Nếu bao gồm thắc mắc, hãy giữ lại lời nhắn dưới comment và chúng mình có rất nhiều các nội dung bài viết về những chủ đề khác trên wordpress. Chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây.

Chúc chúng ta thành công !


phía dẫn, Khác, WordPress

ubuntu 20.04wordpress

Previous postHướng dẫn thiết lập LAMP stack bên trên Ubuntu 20.04 LTSNext postHướng dẫn setup PostgreSQL bên trên Ubuntu 20.04

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hotlive |

Hi88