CÀI SSL CHO XAMPP

      25

Nói bọn chúng dưới localhost thì không cần ssl tuy nhiên thỉnh thoảng có vài ba api lại đòi ssl như api của facebook, google thì nó new chạy cũng chính vì vậy bắt đầu có bài bác này để phân tách sẽ cùng bạn


1. Chế tạo thư mục crt trong thư mục apache

Ví dụ trong trường hợp của bản thân là D:xamppmyproxamppapachecrt còn đối với các bạn tùy nơi chúng ta chứa xampp sẽ có được đường dẫn không giống nha

2. Chế tạo 2 file cert.conf make-cert.bat trong thư mục vừa tạo thành crt

2.1 file cert.conf

Nội dung file:


< req >default_bits = 2048default_keyfile = server-key.pemdistinguished_name = subjectreq_extensions = req_extx509_extensions = x509_extstring_mask = utf8only< subject >countryName = Country Name (2 letter code)countryName_default = VNstateOrProvinceName = State or Province Name (full name)stateOrProvinceName_default = Ho bỏ ra MinhlocalityName = Locality Name (eg, city)localityName_default = Ho chi MinhorganizationName = Organization Name (eg, company)organizationName_default = myprocommonName = Common Name (e.g. Vps FQDN or YOUR name)commonName_default = mypro.devemailAddress = e-mail AddressemailAddress_default = hotro
mypro.dev< x509_ext >subjectKeyIdentifier = hashauthorityKeyIdentifier = keyid,issuerbasicConstraints = CA:FALSEkeyUsage = digitalSignature, keyEnciphermentsubjectAltName =
alternate_namesnsComment = "OpenSSL Generated Certificate"< req_ext >subjectKeyIdentifier = hashbasicConstraints = CA:FALSEkeyUsage = digitalSignature, keyEnciphermentsubjectAltName =
alternate_namesnsComment = "OpenSSL Generated Certificate"< alternate_names >DNS.1 = mypro.dev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
< req >
default_bits= 2048
default_keyfile = server-key.pem
distinguished_name= subject
req_extensions= req_ext
x509_extensions = x509_ext
string_mask = utf8only
< subject >
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_default = VN
stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default = Ho chi Minh
localityName= Locality Name (eg, city)
localityName_default= Ho đưa ra Minh
organizationName= Organization Name (eg, company)
organizationName_default= mypro
commonName= Common Name (e.g. Server FQDN or YOUR name)
commonName_default= mypro.dev
emailAddress= thư điện tử Address
emailAddress_default= hotro
mypro.dev
< x509_ext >
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid,issuer
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName =
alternate_names
nsComment= "OpenSSL Generated Certificate"
< req_ext >
subjectKeyIdentifier = hash
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName =
alternate_names
nsComment= "OpenSSL Generated Certificate"
< alternate_names >
DNS.1 = mypro.dev

Bạn chỉ việc copy và thay thế sửa chữa mypro.dev thành tên mà mình muốn là được còn không cứ dữ nguyên mà xài

2.2 tệp tin make-cert.bat

Nội dung file:


echo offset /p domain="Enter Domain: "set OPENSSL_CONF=../conf/openssl.cnfif not exist .\%domain% mkdir .\%domain%..inopenssl req -config cert.conf -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout %domain%server.key -x509 -days 365 -out %domain%server.crtecho.echo -----echo The certificate was provided.echo.pause
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
echo off
set /p domain="Enter Domain: "
set OPENSSL_CONF=../conf/openssl.cnf
if not exist .\%domain% mkdir .\%domain%
..inopenssl req -config cert.conf -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout %domain%server.key -x509 -days 365 -out %domain%server.crt
echo.

Bạn đang xem: Cài ssl cho xampp


echo -----
echo The certificate was provided.
echo.

Xem thêm: Trường Mầm Non Liễu Giai Cầu Giấy, Trường Mầm Non Liễu Giai


pause

File này chúng ta copy cùng lưu ko chỉnh gì cả nha

3. Chạy tệp tin make-cert.bat

Nhấp đúp chuột để chạy nó và điền theo hướng dẫn


Các bài viết khác rất có thể hữu ích cùng với bạn

ví dụ:

Country Name (2 letter code) thì điền VN

State or Province Name (full name) thì điền Ho đưa ra Minh

Nói bình thường là điền tương đương từ trong vết <…>

4. Setup chứng chỉ ssl vào window

sau cách trên các bạn vào thư mục D:xamppmyproxamppapachecrt

sẽ thấy gồm thêm thư mục mypro.dev ( tên này của mình còn của các bạn sẽ khác nhớ nha không khéo kẻo nói tại sao không tồn tại thư mục mypro.dev)

Nhấp đúp loài chuột vào server.crt để thiết đặt nó bên trên Windows để Windows chấp nhận chứng chỉ này.

->Click vào Install Certificate…

->Và chọn Local Machine trong Store Location -> next

->Tiếp tục chọn “Place all certificate in the following store” với click browse sau kia chọn Trusted Root Certification Authorities. -> next-> finish

5. Trỏ tên miền mypro.dev về localhost

Trong trường hợp của bản thân là mypro.dev ( các bạn nhớ biến đổi thành cái của khách hàng nha).

Mở notepad với quyền administrator.Sửa C:WindowsSystem32driversetchostsThêm dòng tiếp sau đây vào dưới cùng


127.0.0.1 mypro.dev
1
127.0.0.1 mypro.dev

6. Kích hoạt SSL mang đến tên miền này và mang đến XAMPP

Mở file D:xamppmyproxamppapacheconfextrahttpd-vhosts.conf (Đường dẫn của các bạn sẽ khác tùy theo vị trí các bạn đặt xampp)

Copy và sửa đổi lại cho phù hợp với các bạn sau kia lưu


DocumentRoot "E:/hoanguyen/mypro" ServerName mypro.dev ServerAlias *.mypro.dev DocumentRoot "E:/hoanguyen/mypro" ServerName mypro.dev ServerAlias *.mypro.dev SSLEngine on SSLCertificateFile "crt/mypro.dev/server.crt" SSLCertificateKeyFile "crt/mypro.dev/server.key"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
VirtualHost *:80>
DocumentRoot "E:/hoanguyen/mypro"
ServerName mypro.dev
ServerAlias *.mypro.dev
/VirtualHost>
VirtualHost *:443>
DocumentRoot "E:/hoanguyen/mypro"
ServerName mypro.dev
ServerAlias *.mypro.dev
SSLEngine on
SSLCertificateFile "crt/mypro.dev/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "crt/mypro.dev/server.key"
/VirtualHost>

7. Chỉnh php ini để xampp chạy mượt


max_execution_time: 600max_input_vars: 100000memory_limit: 384post_max_size: 135upload_max_filesize: 128
1
2
3
4
5
max_execution_time: 600
max_input_vars: 100000
memory_limit: 384
post_max_size: 135
upload_max_filesize: 128

Nhớ chỉnh lại cho tương xứng với cái của chúng ta nha. Rồi đó nuốm là bạn chạy xampp với gõ vào mypro.dev sẽ sở hữu được ssl


4/5(3 Đánh giá)
Gửi đánh giá
lựa chọn đánh giá của người sử dụng
gởi
2 comment
5
5
1 review
4
0 reviews
3
0 nhận xét
2
0 reviews
1
0 review
Thông tin bạn gửi
Anh Chị

có thể bạn phải xem:Đăng ký kết nhận bài viết mới

Khi bản thân đăng bài bác mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Họ cùng tên
Email
Đăng ký
*

Danh mục bài viết

Hướng dẫn xây dựng theme


Các functions thường dùngMọi sự xào luộc xin ghi rõ mối cung cấp là thietkewebhcm.com.vn

Chuyên trang về wordpress: phía dẫn xây dựng theme, plugin, mẹo nhỏ wordpress

hotlive |

Hi88