CÀI WEB SERVER TRÊN CENTOS 7

      217
Apache là sever web miễn phí phổ biến nhất trên cụ giới. Trong nội dung bài viết này thietkewebhcm.com.vn vẫn hướng dẫn các bạn cài đặt Apache bên trên CentOS 7.

Cài để Apache bên trên CentOS 7 – Apache là sever web phổ biến nhất trên nắm giới. Nó là một trong những máy công ty HTTP miễn phí hỗ trợ đa nền tảng cung ứng các kỹ năng mạnh mẽ hoàn toàn có thể được mở rộng bằng những module.

Bạn đang xem: Cài web server trên centos 7

Trong nội dung bài viết này thietkewebhcm.com.vn vẫn hướng dẫn các bạn cài để Apache trên CentOS 7.


Cài để Apache bên trên CentOS 7

1. Điều kiện

Trước khi bắt đầu, hãy bảo đảm rằng bạn có một VPS trắng cùng chưa tải đặt bất kể dịch vụ nào.

ĐĂNG KÝ NGAY

2. Cài đặt Apache bên trên CentOS 7

2.1. Cách 1: setup Apache

Apache có sẵn trong kho lưu trữ CentOS khoác định phải việc thiết đặt khá 1-1 giản. Để thiết đặt Apache hãy chạy lệnh sau:

yum install httpd -y2.2. Cách 2: Khởi động ApacheKhi thừa trình thiết lập hoàn tất, hãy nhảy và khởi động dịch vụ thương mại Apache bằng các lệnh sau:

systemctl enable httpdsystemctl start httpd

*

Để chất vấn trạng thái của Apache hãy áp dụng lệnh sau:

systemctl status httpd

*

2.3. Bước 3: cấu hình Firewalld (Nếu có)

Nếu chúng ta sử dụng Firewalld để hoàn toàn có thể truy cập được website các các bạn sẽ cần mở port bằng các lệnh sau đây

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=httpfirewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=httpsfirewall-cmd --reload

*

3. Quản lý Apache Service với systemctl

Để dừng Apache, cần sử dụng lệnh:

systemctl stop httpdĐể khởi cồn Apache dùng lệnh:

systemctl start httpdLệnh khởi hễ lại Apache:

systemctl restart httpdTải lại dịch vụ thương mại Apache mỗi khi bạn đổi khác cấu hình:

systemctl reload httpdNếu không muốn Apache tự động chạy mỗi lúc khởi hễ lại VPS áp dụng lệnh sau:

systemctl disable httpdNếu mong muốn Apache tự động chạy mỗi một khi khởi đụng lại VPS áp dụng lệnh sau:

systemctl enable httpd

4. Những file cấu hình

Tất cả các file thông số kỹ thuật của Apache đều phía trong thư mục /etc/httpd.File cấu hình chính của Apache là /etc/httpd/conf/httpd.conf.Tất cả các tệp thông số kỹ thuật đều phải kết thúc bằng .conf và nằm trong thư mục /etc/httpd/conf.d.Các tệp thông số kỹ thuật chịu trọng trách tải các modules Apache được đặt trong folder /etc/httpd/conf.modules.d.Để cai quản tốt hơn, đề xuất tạo một tệp cấu hình riêng (vhost) cho mỗi tên miền.Các tệp vhost Apache phải ngừng bằng .conf cùng được tàng trữ trong thư mục /etc/httpd/conf.d. Ví dụ: nếu như tên miền của người sử dụng là mydomain.com thì tệp thông số kỹ thuật sẽ chọn cái tên /etc/httpd/conf.d/mydomain.com.confCác file log của Apache (access_log với error_log) phía bên trong thư mục /var/log/httpd/. Chúng ta nên có tệp tin log riêng cho từng vhost.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Ai Đang Sử Dụng Wifi, 5 Công Cụ Kiểm Tra Xem Ai Đang Dùng Chung Wifi

5. Sinh sản Virtualhost (Vhost)

5.1. Nhảy userdirMặc định thư mục cất code đang nằm trong /var/www/html, cùng với chức năng userdir cho phép dịch rời thư mục cất code sang vị trí khác đồng thời dễ dàng cai quản vhost theo từng user.

Để nhảy Userdir chúng ta mở file /etc/httpd/conf.d/userdir.conf.

nano /etc/httpd/conf.d/userdir.confTại đây chúng ta cần sửa những rules sau


*

Tiếp theo các bạn tìm đoạn rule sau

AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec Require method GET POST OPTIONSSửa nó lại thành như sau

AllowOverride All Options None Require method GET POST OPTIONS

*
5.2. Chặn truy cập IP VPS tự động hóa redirect về website trên VPSTheo mang định thì khi truy cập IP của VPS hoặc khi trỏ một tên miền về VPS mà lại tên miền này sẽ không được thông số kỹ thuật vhost thì các bạn sẽ được redirect cho tới một website ngẫu nhiên trên VPS, vấn đề này là tránh việc và để tránh điều này chúng ta mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

nano /etc/httpd/conf/httpd.confThêm bên trên dòng IncludeOptional conf.d/*.conf rules sau:

DocumentRoot /var/www/htmlServerName www.example.comAllowOverride All Options None Require method GET POST OPTIONS

*

5.3. Sản xuất virtual host (vhost) mang lại website

Virtual Host là file thông số kỹ thuật trong Apache để cho phép nhiều tên miền cùng chạy xe trên một sản phẩm chủ. Bao gồm một khái niệm khác được đề cập tới trong Nginx cũng có tác dụng tương từ bỏ như Virtual Host được gọi là Server Block.

Tất cả các file vhost sẽ phía bên trong thư mục /etc/httpd/conf.d/. Để tiện thống trị mỗi trang web nên gồm một vhost riêng, ví dụ: thietkewebhcm.com.vn.net.conf

Trong lấy một ví dụ này sẽ khởi tạo website thietkewebhcm.com.vn.net với vhost tương xứng là /etc/httpd/conf.d/thietkewebhcm.com.vn.net.conf

nano /etc/httpd/conf.d/thietkewebhcm.com.vn.net.confDán câu chữ sau vào

ServerName www.thietkewebhcm.com.vn.netServerAlias thietkewebhcm.com.vn.netDocumentRoot /home/thietkewebhcm.com.vn.net/public_htmlErrorLog /home/thietkewebhcm.com.vn.net/logs/error_logCustomLog /home/thietkewebhcm.com.vn.net/logs/access_log combinedTiếp theo chúng ta cần tạo nên thư mục đựng mã mối cung cấp website và thư mục cất file log bằng những lệnh sau

mkdir -p /home/thietkewebhcm.com.vn.net/public_htmlmkdir -p /home/thietkewebhcm.com.vn.net/logschown -R apache:apache /home/thietkewebhcm.com.vn.netReload lại Apache để cập nhật cấu hình

systemctl reload httpdSau khi cấu hình hoàn tất chúng ta trỏ thương hiệu miền về vps kế tiếp tạo file /home/thietkewebhcm.com.vn.net/public_html/index.html

hotlive |

Hi88