Cài Wordpress Trên Centos

      59

WordPress là hệ cai quản trị văn bản mã mối cung cấp mở (CMS – nội dung management system) được viết bởi ngữ điệu PHPhường. WordPress thực hiện hệ cai quản trị cửa hàng tài liệu MySquốc lộ hoặc MariaDB. Với WordPress ta hoàn toàn có thể từ bỏ sản xuất, biên tập văn bản website mà lại không cần phải có vô số kỹ năng về lập trình.

Bạn đang xem: Cài wordpress trên centos

1. Chuẩn bị

– Máy nhà sở hữu hệ quản lý CentOS 7 với cấu hình Hartware cơ phiên bản.– Phiên phiên bản PHP từ 7.3 trngơi nghỉ lên.– Phiên bản MySQL tự 5.6 trnghỉ ngơi lên hoặc MariaDB từ 10.1.– Hỗ trợ HTTPS.– Trong phần thiết đặt áp dụng một lắp thêm ảo tại server test của Viettelteo với thông số kỹ thuật 4GB RAM, 2 Vi xử lý Core CPU, hệ điều hành và quản lý CentOS 7.– Cài đặt vào local cùng NAT ra bên ngoài Internet theo cổng 80, 443.– Sử dụng tên miền miễn phí .tk trường đoản cú freenom.com sangpn.tk– Trỏ những bạn dạng ghi về IP tĩnh sẽ tiến hành NAT.

Xem thêm: Cách Trả Lời Câu Hỏi " Vì Sao Bạn Chọn Công Ty Chúng Tôi ?” Bạn Biết Gì Về Công Ty Chúng Tôi

2. Cài đặt LAMP (Linux, Apabịt, MySQL, PHP)

Cài đặt web server Apache:

#yum install httpd

Restart và bật Apabịt khi khởi hễ trang bị chủ:

# systemctl start httpd.service

# systemctl enable httpd.service

Nếu ko tắt firewall ta có thể msống những cổng 80, 443 mang đến website server Apache:

# firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent

# firewall-cmd –zone=public –add-port=443/tcp –permanent

# firewall-cmd –reload

Thêm Virtual host vào thời gian cuối tệp tin thông số kỹ thuật /etc/httpd/conf/httpd.conf của Apache:

ServerAdmin admin
sangpn.tk

DocumentRoot “/var/www/html”

ServerName sangpn.tk

ServerAlias www. sangpn.tk

ErrorLog “/var/log/httpd/thử nghiệm.error_log”

CustomLog “/var/log/httpd/chạy thử.access_log” common

Cài SSL Let’s Encrypt mang lại tên miền:

# yum -y install mod_ssl

# yum -y install yum-utils

# yum -y install certbot-apache

# certbot –apache

Quá trình cài đặt, đề nghị nhập gmail, gạn lọc tên miền đề nghị mua SSL Let’s Encrypt. Sau khi thiết lập thành công, soát sổ kết quả:

*

Cài đặt SSL Let’s Encrypt thành công xuất sắc.

Cài MariaDB:

# yum install mariadb-VPS mariadb

Chạy các dịch vụ MariaDB và khởi rượu cồn Khi boot sản phẩm chủ:

# systemctl start mariadb

# systemctl enable mariadb.service

Đặt mật khẩu đến root user, cấu hình thiết lập một số trong những tùy chỉnh thiết lập bảo mật:

# mysql_secure_installation

Cài PHPhường 7.3:

# yum install epel-release

# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

# yum install yum-utils

# yum-config-manager –enable remi-php73

# yum install php73 php-mysql

# yum install php-fpm

Sau đó chất vấn xem sẽ setup PHPhường 7.3 chưa:

# php -v

*

Kiểm tra phiên phiên bản PHP.

3. Cấu hình MySQL

Truy cập lệ MariaDB bởi thông tin tài khoản root:

# mysql -u root -p

Tạo database cho WordPress, cùng với wordpress là tên gọi database:

CREATE DATABASE wordpress;

Tạo user cùng password mang đến câu hỏi truy vấn database vừa chế tạo ra, cùng với wordpressuser là tên tài khoản, password là mật khẩu đăng nhập bắt buộc tạo:

CREATE USER wordpressuser
localhost IDENTIFIED BY ‘password’;

Cấp quyền truy cập cho user vừa tạo:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser
localhost IDENTIFIED BY ‘password’;

Cập nhật thay đổi cùng thoát:

FLUSH PRIVILEGES;

exit

4. Cài WordPress trên CentOS 7

Cài đặt WordPress

Cài thêm gói php-gd (thỏng viện cách xử lý hình ảnh của PHP) nhằm rời những lỗi không mong muốn lúc sửa ảnh với WordPress:

# yum install php-gd

Khởi cồn lại Apache:

# service httpd restart

Về thỏng mục home (root) cùng sở hữu bạn dạng WordPress mới nhất, sau đó giải nén:

# cd ~

# wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

# tar xzvf lakiểm tra.tar.gz

Chuyển tlỗi mục WordPress đã bung file về tlỗi mục mặc định của website bởi rsync (giả dụ chưa tồn tại rsync thì download với lệnh yum install rsync):

# rsync -avPhường. ~/wordpress/ /var/www/html/

Tạo tlỗi mục nhằm WordPress tàng trữ các file upload lên:

# mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

Cấp quyền mang đến team người dùng Apache:

# suvày chown -R apache:apache /var/www/html/*

Cấu hình WordPress

Di đưa mang lại tlỗi mục html cùng chỉnh sửa tệp tin cấu hình của WordPress:

# cd /var/www/html

# cp wp-config-sample.php wp-config.php

# vi wp-config.php

Chỉnh sửa thương hiệu, user, password database cân xứng và nhập

tinh dầu vape, pod 1 lần