Cập Nhật Giấy Phép Sử Dụng Misa 2019

      44
*
Công ty cp thietkewebhcm.com.vn Help & support Center Search:

Bạn đang xem: Cập nhật giấy phép sử dụng misa 2019

Contents
IndexSearch
*

*
IndexBookmarkPrint

Xem thêm: Download Windows Malicious Software Removal Tool Là Gì, Windows Malicious Software Removal Tool Là Gì

Home>5. Khác>5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm>R3>Cải tiến thông báo sắp hết hạn cập nhật Giấy phép sử dụng/dùng thử ứng dụng để kế toán có thể thao tác nhanh Đăng ký giấy phép sử dụng

Cải tiến thông báo sắp không còn hạn cập nhật Giấy phép sử dụng/dùng thử phần mềm để kế toán hoàn toàn có thể thao tác nhanh Đăng ký giấy phép sử dụng


1. Mục đích

Chương trình cách tân khi giấy phép sử dụng (GPSD) hoặc thời gian dùng thử sắp hết hạn, kế toán rất có thể thao tác triển khai Đăng ký kết GPSD một biện pháp nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

Tại phiên bạn dạng R2: Khi GPSD sắp đến hết hạn/GPSD đã hết hạn/hết hạn hạn cần sử dụng thử,chương trình hiện thông báo khi đăng nhập vào dữ liệu, nhưng phần mềm chưa cung ứng kế toán thực hiện đăng ký ngay tại screen thông báo.
Từ phiên bản R3: Tại màn hình thông báo GPSD sắp hết hạn/GPSD đã không còn hạn/hết hạn hạn cần sử dụng thử, chương trình cung cấp đăng ký ngay giấy phép áp dụng mà anh/chị đã đăng ký mới hoặc gia hạn thêm, chi tiết như sau:Đăng nhập vào phần mềm có các trường vừa lòng GPSD hoặc thời hạn dùng thử sắp hết hạn, chương trình hiển thị thống báo như sau:Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán gồm GPSD sắp đến hết hạn, chương trình hiển thị thông báo:
*
Tương tự, khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán bao gồm GPSD mang lại ngày hết hạn bảo hành, lịch trình hiển thị thông báo:
*
Khi singin vào tài liệu kế toán sử dụng thử, công tác hiển thị thông báo:
*
2. Nếu đơn vị chức năng đã bao gồm GPSD mới, nhấn tại đây trên mỗi thông tin của chương trình để đăng ký GPSD. Xem cụ thể hướng dẫn trên đây.

https://hi88n.com/