Case study tiếng việt là gì

      24
Research performed in detail on a single indithietkewebhcm.com.vndual, group, incident or community, as opposed to, for instance, a sample of the whole population. <..>


Let’s examine him as a case study of a spiritual counterfeiter.

Hãy chu đáo hắn vào một cuộc nghiên cứu trường hợp của một kẻ hàng fake về phần ở trong linh.


*

*

SCMR also publishes numerous case studies featuring companies such as Wal-Mart, Motorola, IBM & Pfizer.

Bạn đang xem: Case study tiếng việt là gì


SCMR cũng xuất phiên bản nhiều nghiên cứu giúp trường hợp với các công ty như Wal-Mart, Motorola, IBM với Pfizer. ứng
Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2017. ^ “The Rise of Dalio Philanthropy: A Case Study of the New Mega-Githietkewebhcm.com.vnng”.
Iproniazid cùng imipramine có ý nghĩa nhiều rộng là một nghiên cứu trong sự cần sử dụng thuốc trong chức năng khác. .
Truy cập ngày 21 mon 11 năm 2007. ^ “Start-up Case Study #1: The Reluctant Entrepreneur - Nanda trang chủ - Gauri Nanda”.
Vanitas no Carte vẫn lấy bối cảnh vào chũm kỉ 19 nghỉ ngơi Paris và nội dung bao gồm cả Ma cà rồng cùng steampunk.
Research has used highly selected indithietkewebhcm.com.vnduals, case studies, or very small numbers of subjects, making generalization difficult.
Nghiên cứu đã áp dụng các cá thể được gạn lọc cao, nghiên cứu tất cả số trường hợp hoặc số lượng đối tượng người tiêu dùng rất nhỏ, khiến thietkewebhcm.com.vnệc bao quát hóa trở nên khó khăn.

Xem thêm: Microsoft Office Upload Center Là Gì ? Làm Sao Để Vô Hiệu Hóa Công Cụ Này?


Qualitative research produces information only on the particular cases studied, and any more general conclusions are only hypotheses.
Phương pháp nghiên cứu định tính sản xuất tin tức chỉ trong số những trường hợp được nghiên cứu quánh biệt, cùng các tóm lại tổng quát hơn là trả thuyết.
Yêu cầu những em đọc mỗi trường vừa lòng nghiên cứu và bàn luận cách chúng rất có thể lương thiện trong mỗi tình huống.
Chuẩn bị một vài trường đúng theo nghiên cứu vào đó cho biết cách những trẻ em rất có thể phục vụ những người khác.
thietkewebhcm.com.vnết ra vài tình huống cụ thể minh họa giải pháp một đứa trẻ hoàn toàn có thể tuân theo một trong những những lời đào tạo và giảng dạy của Đấng Ky Tô.
Ecuador nhiều lúc được chuyển lên có tác dụng một tỉ dụ để nghiên cứu về sự thất bại dân nhà trong hơn 1 phần tư nỗ lực kỷ vừa qua.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
hotlive |

https://hi88n.com/