HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH OUTLOOK ĐỂ ĐIỀU CHỈNH SỐ NGÀY LƯU TRỮ EMAIL TRÊN SERVER

      16
*

*

*

*

Hướng dẫn cấu hình email trương mục trên Microsoft Outlook 2007

Sau đây là các bước cấu hình Microsoft Outlook 2007:1. Tạo new một account bằng cách click vào Tools > Account Settings.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cấu hình outlook để điều chỉnh số ngày lưu trữ email trên server

*
2. Cửa sổ Account Settings đã xuất hiện. Click New để chế tác mới e-mail account:

*

3. Kiểm tra vào mục: Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP cùng click Next.

*
4. Check vào box Manually configure server settings or additional vps settings như vào hình. Click Next.

*
5. Tiếp theo, điền thông tin email account như sau:• Your Name: Nhập vào tên của khách hàng – tín đồ nhận sẽ thấy tên của người tiêu dùng khi thừa nhận mail.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Nvidia Display Setting Are Not Available Trên Máy

Email address: Nhập tên email account – vd: tên_email
tên_miền.

Username: Nhập tựa như Email address

Password: Nhập vào mật khẩu đăng nhập lúc chúng ta tạo email account.( nếu như khách hàng không tạo thư điện tử account, thì hãy tương tác với fan quản trị hệ thống email của chúng ta ).

Incoming mail server: Nhập vào mail.tên_miền_của_bạn

Outgoing mail server (SMTP): Nhập vào mail.tên_miền_của_bạn

*
6. Click More Settings, Qua tab Outgoing Server. Chọn My outgoing hệ thống (SMTP) requires authentication.
*
Qua tab Advanced. Incoming vps (POP3) port 110 và Outgoing server (SMTP) port 25.Lưu ý: Không check vào các mục vào tab AdvancedClick OK sau đó click Finish.

hotlive |

https://hi88n.com/