Hướng Dẫn Cấu Hình Ssh Cho Switch Cisco Chi Tiết Nhất 2022

      81

Thông thường thì admin sẽ tạo 1 Vlan trên toàn bộ các SW để làm VLAN managerment, (ta để Vlan 99)

Trên sơ thứ trên tòa đơn vị 3 tầng có hoạch định IP như sau:

Tầng 1 (switch 1) chế tạo ra Vlan 10 với dải IP=192.168.1.0/24

Tầng 2 (switch 2) chế tác Vlan đôi mươi và dải IP=192.168.2.0/24

Tầng 3 (switch 3) chế tạo Vlan 30 cùng dải IP=192.168.3.0/24

Và trên toàn bộ các switch phần đa tạo VLAN 99 và đặt tương xứng với 2 switch đã đặt IP vlan 99 bên trên switch đó là

(switch 1) IP=172.16.1.1/24

(switch 2) IP=172.16.1.2/24

(switch 3) IP=172.16.1.3/24

+ các lệnh cơ bạn dạng như sau:

+ tạo nên Vlan trên switch tầng 1:

Switch_tang1# conf t

Switch_tang1 (config)#vlan 10

Switch_tang1 (config-vlan)#name TANG1

Switch_tang1 (config-vlan)#exit

Switch_tang1 (config)#vlan 99

Switch_tang1 (config-vlan)#Name managerment

Switch_tang1 (config-vlan)#

Khi đó ta show vlan như sau:

*

+ Đặt IP đến Vlan 99:

Switch_tang1#conf t

Switch_tang1(config)#interface vlan 99

Switch_tang1(config-if)#ip địa chỉ 172.16.1.1 255.255.255.0

Switch_tang1(config-if)#no shutdown

+ thông số kỹ thuật telnet mang đến switch_tang1

Switch_tang1(config)#line vty 0 5

Switch_tang1(config-line)#password passtelnet

Switch_tang1(config-line)#login

Tương tự ta thông số kỹ thuật tạo Vlan, để IP mang đến Vlan 99, thông số kỹ thuật telnet cho các switch tầng 2 và switch tầng 3

(chú ý ta phải kê password chính sách privilleged)

2. Thông số kỹ thuật mode trunk cho các port kết nối tới các switch

Trong hình thì ta thông số kỹ thuật Mode trunk đến cổng

F0/3 của switch_tang1

F0/1, f0/2 của switch_tang2

F0/1 của switch_tang3 l

Với câu lệnh

Switch_tang1(config)#int f0/3

Switch_tang1(config-if)#switchport mode access

Switch_tang1(config-if)#switchport mode trunk

*

(tương tự cho các cổng không giống trên switch khác)

3. Đặt IP mang lại Pc3 cùng telnet

Thường thì trong khi thông số kỹ thuật các VLAN, ta tất cả switch layer3 hoặc router định tuyến các VLAN này.

Trong bài bác để đơn giản họ kết nối máy vi tính PC3 vào switch_tang1 cùng vào cổng F0/1

(Cổng F0/1 thuộc vào VLAN 99 của Switch này)

Pc3 vẫn trong phòng hệ thống ta ước ao từ đây có thể làm chủ cấu hình của tất cả các switch tại những tầng, ta tiến hành sử dụng phần mèm telnet để triển khai telnet tới những switch kia với cấu lệnh

TELNET showroom IP của vlan 99 trên các switch đó.

PC>telnet 172.16.1.1

Trying 172.16.1.1 …Open

User Access Verification

Password:

Switch_tang1>enable

Như vậy họ đã thông số kỹ thuật telnet trên switch cisco để từ phòng server đã có thể telnet tới toàn bộ các switch.

File packet tracer vẫn cấu hình chúng ta có thể tham khảo tiếp sau đây trên đây:

Lượt coi (19685)


*
Vlan bên trên switch Cisco
*
Reset Password switch Cisco
*
Tự học tập CCNA bài 4: các loại password trên router Cisco phối the IP address for Layer 3 Switch Cisco
*
Port Security bên trên Switch Đặt IP cho cổng của Switch
*
Tự học CCNA bài xích 2: vỏ hộp thoại Cấu hình ban đầu trên Router với Switch
*
Định tuyến các Vlan và thiết đặt DHCP