Câu Lệnh Insert Into Trong Sql

      200

Lệnh INSERT vào SQL Server (Transact-SQL) được dùng để làm cnhát một hoặc các bạn dạng ghi vào trong 1 bảng.

Bạn đang xem: Câu lệnh insert into trong sql

Cú pháp lệnh INSERT

Cyếu một phiên bản ghi

Tại dạng dễ dàng và đơn giản độc nhất vô nhị, cú pháp lệnh INSERT cyếu một bản ghi bằng từ bỏ khóa VALUES

INSERT INTO bang(cot1, cot2, …)VALUES(bieuthuc1, bieuthuc2, …),(bieuthuc1, bieuthuc2, …),... ;Cú pháp vừa đủ của lệnh INSERT cnhát một phiên bản ghi dùng tự khóa VALUES

INSERT INTO bang(cot1, cot2, …)VALUES( DEFAULT | NULL | bieuthuc1,DEFAULT | NULL | bieuthuc2,…);Hoặc cú pháp ckém một phiên bản ghi sử dụng từ khóa DEFAULT VALUES

INSERT INTO bang(cot1, cot2, …)DEFAULT VALUES;Ckém những bạn dạng ghi

Ở dạng dễ dàng và đơn giản nhất, cú pháp cnhát các phiên bản ghi bằng sub-select

INSERT INTO bang(cot1, cot2, …)SELECT bieuthuc1, bieuthuc2, …FROM bang_nguon;
Cú pháp khá đầy đủ để chèn nhiều bàn ghi bởi sub-select

INSERT < TOPhường (giatri_dau) >INTO bang (cot1, cot2, …)SELECT bieuthuc1, bieuthuc2, …FROM bang_nguon;

Tên vươn lên là hoặc quý hiếm biến

bang

Bảng nhằm cyếu bản ghi vào.

cot1, cot2

Các cột trong bảng nhằm ckém giá bán trị

bieuthuc1, bieuthuc2

Giá trị nhằm hướng dẫn và chỉ định vào cột trong bảng. cot1 sẽ tiến hành hướng đẫn quý giá của bieuthuc1, cot2 sẽ được hướng đẫn giá trị của bieuthuc2…

TOP (giatri_dau)

Tùy lựa chọn. Nếu được nêu ra cụ thể đang cnhát cực hiếm đầu của sản phẩm dựa vào giatri_dau. lấy ví dụ như TOP(10) sẽ cnhát 10 số 1 tiên trường đoản cú cỗ tác dụng.

PERCENT

Tùy lựa chọn. Nếu được nêu ra cụ thể thì các bậc nhất tiên dựa trên số Xác Suất giatri_dau của cục tác dụng. Ví dụ nhỏng TOP(10) PERCENT sẽ cyếu 10% giá trị đầu vào bộ công dụng.

bang_nguon

Bảng mối cung cấp (bảng gốc) nhằm cyếu tài liệu vào tự bảng khác.

WHERE dieukien

Tùy lựa chọn. Các điều kiện phái được đáp ứng nhằm bạn dạng ghi được chèn vào.


Lưu ý

lấy ví dụ - sử dụng tự khóa VALUES

INSERT INTO nhanvien(nhanvien_id, ten, ho) VALUE (10, ‘Anderson’, ‘Sarah’);Lệnh INSERT này đang cho tác dụng là một trong những bản ghi được cyếu vào bảng nhanvien. Bản ghi này đề nghị gồm nhanvien_id là 10, chúng ta là Anderson với tên là Sarah.

Xem thêm: Sinh Ngày 10/5 Là Cung Gì ? Giải Mã Bí Ẩn Cung Hoàng Đạo Sinh Tháng 5

Cú pháp này hoàn toàn có thể được dùng để ckém nhiều hơn thế nữa 1 bạn dạng ghi 1 lúc. Ví dụ như:

INSERT INTO nhanvien(nhanvien_id, ho, ten)VALUES (19, ‘Anderson’, ‘Sarah’),(11, ‘Johnson’, ‘Dale’);ví dụ như lệnh INSERT nói bên trên cho thấy có thể ckém nhiều hơn thế nữa 1 bạn dạng ghi bởi từ khóa VALUES. Tại ví dụ này, 2 bạn dạng ghi được cnhát vào bảng nhanvien. Bản ghi trước tiên tất cả nhanvien_id là 10, họ là Anderson với thương hiệu là Sarah. Bản ghi thứ hai có nhanvien_id là 11, bọn họ là Johnson với tên là Dale.

Lệnh bên trên tương tự với những lệnh INSERT sau đây.

INSERT INTO nhanvien(nhanvien_id, ho, ten)VALUES(10, ‘Anderson’, ‘Sarah’);INSERT INTO nhanvien(nhanvien_id, ho, ten)VALUES (11, ‘Johnson’, ‘Dale’);lấy một ví dụ - cần sử dụng trường đoản cú khóa DEFAULT VALUES

INSERT INTO nhanvien(nhanvien_id, ho, ten)DEFAULT VALUES;
Lệnh INSERT này vẫn ckém 1 bạn dạng ghi vào bảng nhanvien. Bản ghi new được sản xuất bằng giá trị khoác định cho những ngôi trường công bố ID, họ với tên của nhân viên.

lấy ví dụ như - dùng lệnh SELECT

cũng có thể tạo lệnh INSERT phức tạp hơn bởi lệnh SELECT nhỏng dưới đây.

INSERT INTO danhba(danhba_id, ho, ten)SELECT nhanvien_id, ho, tenFROM nhanvienWHERE nhanvien_id Bằng phương pháp đặt lệnh SELECT vào vào lệnh INSERT, chúng ta có thể thực hiện những lần cnhát nhanh khô rộng.

Với phong cách cyếu này, bạn cũng có thể vẫn hy vọng đánh giá số hàng được cnhát, khẳng định số hàng được cyếu bằng cách chạy lệnh SELECT trước khi chèn.

SELECT count (*)FROM nhanvienWHERE nhanvien_id Bài trước: Điều khiếu nại BETWEEN vào Squốc lộ Server

Bài sau: Lệnh UPDATE trong Squốc lộ Server


4,2 ★ 5
hotlive