Câu lệnh insert trong mysql

      246
INSERT INTO là gì?

Mục tiêu chính của các cơ sở dữ liệu đó là lưu trữ tài liệu dưới dạng bảng. Dữ liệu thường được hỗ trợ bởi những chương trình ứng dụng chạy trên các đại lý dữ liệu. Để có được điều đó, SQL gồm câu lệnh INSERT được sử dụng dùng để làm lưu trữ dữ liệu vào bảng. Hay nói bí quyết khác, lệnh INSERT tạo nên thành một hàng mới trong bảng để lưu trữ dữ liệu.

Bạn đang xem: Câu lệnh insert trong mysql

Cú pháp cơ bản

Dưới đó là cú pháp cơ bản của câu lệnh INSERT INTO:

*

Trong đó:

INSERT INTO ‘table_name‘: là câu lệnh yêu thương cầu sever MySQL tạo thêm một hàng mới trong bảng có tên là ‘table_name’(column_1,column_2,…): Chỉ định các cột đã được cập nhật trong hàng mới.VALUES (value_1,value_2,…): Chỉ định các giá trị sẽ được thêm vào trong hàng mới.

Khi hỗ trợ các giá bán trị tài liệu được chèn vào vào bảng mới, chúng ta cần xem xét đa số điều tiếp sau đây trong khi xử lý các loại tài liệu khác nhau:

Kiểu tài liệu chuỗi (String) – tất cả các giá trị chuỗi phải được để trong vết nháy đơn.Kiểu dữ liệu số (Numeric) – toàn bộ các cực hiếm số nên được cung ứng trực tiếp (không đi kèm theo với lốt nháy đơn hoặc giấu ngoặc kép)Kiểu dữ liệu ngày (Date) – những giá trị này nên được đặt trong lốt nháy 1-1 ở format ‘YYYY-MM-DD’.Ví dụ minh họa

Để hiểu rõ và luyện tập xuất sắc hơn phần này, chúng ta nên tải dữ liệu myflix DB để tiến hành chạy vào MySQL

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B_vqvT0ovzHccjhtdGlrZ0MtZ0k

Giả sử họ có danh sách các thành viên thư viện mới dưới đây cần nhận thêm vào các đại lý dữ liệu:

*

Chúng ta đã chèn tài liệu cho từng tín đồ một, ban đầu với Leonard Hofstadter. Vào trường hợp chúng ta xem số liên hệ là kiểu dữ liệu số (numeric) với không đặt nó trong lốt nháy đơn:

*

Thực hiện câu lệnh trên sẽ bỏ lỡ số 0 trong các liên lạc của Leonard. Điều này xẩy ra là bởi vì số liên lạc được xem như là giá trị số (numeric) phải số 0 nghỉ ngơi đầu bị loại bỏ bởi nó không tồn tại ý nghĩa.

Để kị những vụ việc trên, quý giá số liên lạc cần phải được để trong lốt nháy 1-1 như câu lệnh ở dưới đây:

*

Trong trường hòa hợp trên, số 0 đang không bị nockout bỏ.

Lưu ý là biến đổi thứ tự của các cột vẫn không tác động đến câu tróc nã vấn INSERT, miễn là những giá trị chính xác đã được ánh xạ đến các cột bao gồm xác.

Câu truy tìm vấn dưới đây chứng tỏ điều sinh hoạt trên:

*

Câu lệnh trên đã bỏ qua mất cột ngày sinh “Date of Birth”. Vì vậy theo khoác định, MySQL sẽ chèn các giá trị NULL vào các cột được bỏ qua trong truy hỏi vấn INSERT.

Xem thêm: Sửa Lỗi Control Panel Không Mở Được Control Panel Win 10 Không Hoạt Động

Tiếp theo bọn họ chèn phiên bản ghi mang lại Leslie có ngày sinh được cung cấp. Quý giá ngày bắt buộc được để trong dấu nháy đối kháng với định dạng ‘YYYY-MM-DD’.

*

Tất cả các truy vấn trên đã chỉ định các cột và ánh xạ chúng thành các giá trị vào câu lệnh INSERT. Nếu bọn họ đang cung cấp giá trị cho tất cả các cột vào bảng, thì bạn cũng có thể bỏ qua khai báo những cột ngoài truy vấn INSERT.

Ví dụ:

*

Sử dụng câu lệnh SELECT nhằm xem toàn bộ các hàng trong bảng members:

SELECT * FROM `members`;


*

Lưu ý rằng số liên lạc của Leonard đã hết đi số 0 sinh hoạt đầu vào khi các số liên lạc không giống thì vẫn tồn tại số 0 đầu tiên.

Chèn dữ liệu xuất phát từ một bảng thanh lịch bảng khác

Câu lệnh INSERT INTO rất có thể chèn dữ liệu xuất phát điểm từ một bảng này thanh lịch bảng không giống với cú pháp cơ phiên bản sau đây:

*

Giả sử họ muốn chế tạo ra một bảng giả cho những danh mục phim cho mục tiêu trình diễn. Tên gọi của bảng danh mục mới đang là categories_archive. áp dụng truy vấn dưới đây:

*

Chạy câu lệnh trên để giúp tạo bảng mới.

*

Tiếp theo họ sẽ chèn toàn bộ các hàng từ bảng categories vào bảng categories_archive :

Lưu ý rằng cấu trúc của nhì bảng đề xuất giống nhau nhằm tập lệnh hoạt động.

Một tập lệnh mạnh bạo hơn là tập lệnh ánh xạ những tên cột trong bảng chèn vào những tập lệnh trong bảng đựng dữ liệu. Câu truy vấn dưới đây sẽ cho thấy thêm việc sử dụng nó :

*

Chạy câu lệnh SELECT:

*

Kết quả sẽ hiện ra như sau:

*
Kết luậnCâu lệnh INSERT dùng làm thêm tài liệu mới cho 1 bảng.Kiểu tài liệu chuỗi và kiểu dữ liệu ngày nên được đặt trong vệt nháy đơn.Kiểu dữ liệu số không cần thiết phải được để trong vệt ngoặc.Lệnh INSERT rất có thể được sử dụng để chèn tài liệu từ bảng này thanh lịch bảng khác.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài viết khác về phong thái sử dụng MySQL:

https://hi88n.com/