CHUẨN KIẾN THỨC

      45
Bạn đã xem trăng tròn trang mẫu của tài liệu "Chuẩn con kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 3", để sở hữu tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

Tài liệu đính thêm kèm:

*
chuan_kien_thuc_ki_nang_mon_toan_lop_3.doc

Nội dung text: chuẩn chỉnh kiến thức, tài năng môn Toán lớp 3

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 3 (Tuần 1 - 35) TUẦN: 1 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập phải làm Đọc, viết, so sánh các số biết cách đọc, viết, so sánh những số bài xích 1, bài 2, bài bố 1 có ba chữ số có tía chữ số.

Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức

3, bài bác 4 (tr3) Cộng, trừ những số bao gồm ba biết phương pháp tính cộng, trừ các số có bài bác 1 (cột a, c), 2 chữ số cha chữ số (không nhớ) và giải toán bài 2, bài 3, bài xích (không nhớ) gồm lời văn về những hơn, không nhiều hơn. 4 (tr4) - Biết cộng, trừ những số có bố chữ số rèn luyện (không nhớ). Bài xích 1, bài xích 2, bài 3 (tr4) - Biết giải việc về "Tìm x", giải 3 toán tất cả lời văn (có một phép trừ). - Biết cách thực hiện phép cộng những Cộng các số số có ba chữ số (có ghi nhớ một lần bài xích 1 (cột 1, 2, có bố chữ số sang hàng trăm hoặc sang sản phẩm 3), bài xích 2 (cột 1, 4 (có ghi nhớ một trăm). 2, 3), bài xích 3 (a), lần) (tr5) - Tính được độ dài mặt đường gấp bài 4 khúc. Biết tiến hành phép cộng những số có rèn luyện Bài 1, bài bác 2, bài 5 cha chữ số (có nhớ một lượt sang (tr6) 3, bài xích 4 hàng trăm hoặc sang sản phẩm trăm). TUẦN: 2 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài bác dạy yêu cầu đề nghị đạt tập buộc phải làm - Biết cách triển khai phép trừ những Trừ những số số có tía chữ số (có nhớ một lần bài 1 (cột 1, 2, có cha chữ số tía 6 sang hàng trăm hoặc ở mặt hàng trăm).- 3), bài xích 2 (cột 1, (có lưu giữ một áp dụng được vào giải toán tất cả lời 2, 3), bài 3 lần) (tr7) văn (có một phép trừ). - Biết thực hiện phép cộng, phép trừ những số có ba chữ số (không nhớ bài xích 1, bài 2 (a), rèn luyện hoặc gồm nhớ một lần). 7 bài 3 (cột 1, 2, (tr8) - vận dụng được vào giải toán tất cả 3), bài xích 4 lời văn (có một phép cùng hoặc một phép trừ). - Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5. Ôn tập những - Biết nhân nhẩm cùng với số tròn trăm bài xích 1, bài bác 2 (a, 8 bảng nhân và tính quý hiếm biểu thức. C), bài bác 3, bài bác 4 (tr9) - vận dụng được vào bài toán tính chu 1vi hình tam giác với giải toán gồm lời văn (có một phép nhân). - Thuộc những bảng chia (chia mang đến 2, Ôn tập những 3, 4, 5). Bài 1, bài bác 2, bài 9 bảng chia - Biết tính nhẩm thương của các số 3 (tr10) tròn trăm khi phân chia cho 2, 3, 4 (phép phân chia hết). - Biết tính quý hiếm của biểu thức có luyện tập phép nhân, phép chia. Bài bác 1, bài 2, bài 10 (tr10) - vận dụng được vào giải toán có 3 lời văn (có một phép nhân). TUẦN: 3 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài dạy yêu thương cầu đề xuất đạt tập buộc phải làm Ôn tập về tính được độ dài đường gấp khúc, bài xích 1, bài bác 2, bài cha 11 hình học tập chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ 3 (tr11) giác. - Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít Ôn tập về hơn. Bài bác 1, bài 2, bài xích 12 giải toán - Biết giải vấn đề về hơn nhát 3 (tr12) nhau một vài đơn vị. Xem đồng Biết xem đồng lúc kim phút chỉ bài xích 1, bài 2, bài bác 13 hồ nước (tr13) vào các số từ một đến 12. 3, bài bác 4 Biết xem đồng khi kim phút chỉ coi đồng vào các số từ là một đến 12 với đọc được bài 1, bài bác 2, bài bác 14 hồ (tiếp theo nhì cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 4 theo) (tr14) phút hoặc 9h kém 25 phút. - Biết kiểm tra giờ (chính xác đến 5 rèn luyện phút). Bài bác 1, bài bác 2, bài bác 15 (tr17) - Biết khẳng định 1/2, 1/3 của một 3 nhóm vật dụng vật. TUẦN: 4 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài bác dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập phải làm - Biết có tác dụng tính cộng, trừ các số có cha chữ số, tính nhân, phân chia trong luyện tập Bài 1, bài 2, bài tía 16 bảng sẽ học.- Biết giải toán tất cả lời (tr18) 3, bài 4 văn (liên quan lại đến đối chiếu hai số hơn, hèn nhau một số đơn vị). Triệu tập vào tiến công giá: - kỹ năng thực hiện tại phép cộng, 17 kiểm soát Không. Phép trừ những số có ba chữ số (có lưu giữ một lần). 2- khả năng nhận biết số phần cân nhau của đơn vị chức năng (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5). - Giải được câu hỏi có một phép tính. - Biết tính độ dài con đường gấp khúc (trong phạm vi các số sẽ học). - bước đầu thuộc bảng nhân 6. Bảng nhân 6 bài xích 1, bài 2, bài bác 18 - áp dụng trong giải bài toán có (tr19) 3 phép nhân. Nằm trong bảng nhân 6 và áp dụng Luyện tập bài 1, bài xích 2, bài xích 19 được vào tính quý hiếm biểu thức, (tr20) 3, bài xích 4 vào giải toán. Nhân số tất cả - Biết làm cho tính nhân số gồm hai chữ hai chữ số số cùng với số có một chữ số (không với số có bài 1, bài xích 2 (a), đôi mươi nhớ). Một chữ số bài 3 - áp dụng giải câu hỏi có một (không nhớ) phép nhân. (tr21) TUẦN: 5 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu cầu buộc phải đạt tập phải làm Nhân số bao gồm hai chữ số - Biết có tác dụng tính nhân số tất cả hai chữ cùng với số gồm số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ).- bài 1 (cột 1, 2, cha 21 một chữ số vận dụng giải câu hỏi có một 4), bài 2, bài bác 3 (có nhớ) phép nhân. (tr22) - Biết nhân số gồm hai chữ số cùng với số rèn luyện có một chữ số (có nhớ). Bài xích 1, bài xích 2 (a, 22 (tr23) - Biết xem đồng hồ chính xác đến 5 b), bài bác 3, bài bác 4 phút. - bước đầu thuộc bảng phân tách 6. Bảng phân tách 6 bài 1, bài xích 2, bài bác 23 - vận dụng trong giải toán tất cả lời (tr24) 3 văn (có một phép phân chia 6). - Biết nhân, chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng phân chia 6. Luyện tập - vận dụng trong giải toán có lời bài bác 1, bài bác 2, bài 24 (tr25) văn (có một phép chia 6). 3, bài xích 4 - Biết xác minh 1/6 của một hình đối chọi giản. Kiếm tìm một - biết cách tìm một trong số phần trong các bằng nhau của một số. 25 bài bác 1, bài bác 2 phần bởi - vận dụng được để giải bài toán nhau của gồm lời văn. 3một số (tr26) TUẦN: 6 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu thương cầu nên đạt tập đề nghị làm Biết search một trong các phần bằng rèn luyện Bài 1, bài bác 2, bài ba 26 nhau của một số trong những và vận dụng được (tr26) 4 nhằm giải các bài toán bao gồm lời văn. Chia số gồm - Biết làm cho tính chia số bao gồm hai chữ nhì chữ số số đến số bao gồm một chữ số (trường bài 1, bài bác 2 (a), 27 với số có hợp phân chia hết ở tất cả các lượt chia). Bài xích 3 một chữ số - Biết search một trong những phần bằng (tr27) nhau của một số. - Biết có tác dụng tính phân tách số gồm hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số (chia hết ở Luyện tập toàn bộ các lượt chia). Bài xích 1, bài xích 2, bài 28 (tr28) - Biết search một trong các phần bởi 3 nhau của một số trong những và áp dụng trong giải toán. Phép chia - nhận ra phép phân chia hết cùng phép hết với phép bài xích 1, bài 2, bài bác 29 chia gồm dư. Chia có dư 3 - Biết số dư nhỏ hơn số chia. (tr29) - khẳng định được phép phân chia hết và bài xích 1, bài xích 2 rèn luyện phép chia gồm dư. 30 (cột 1, 2, 4), bài bác (tr30) - vận dụng phép phân chia hết vào giải 3, bài xích 4 toán. TUẦN: 7 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài dạy yêu thương cầu nên đạt tập đề xuất làm - bước đầu thuộc bảng nhân 7.- Bảng nhân 7 bài bác 1, bài bác 2, bài cha 31 vận dụng phép nhân 7 trong giải (tr31) 3 toán. - nằm trong bảng nhân 7 và áp dụng trong tính quý hiếm biểu thức, trong luyện tập giải toán. Bài bác 1, bài bác 2, bài xích 32 (tr32) - dìm xét được về đặc điểm giao 3, bài 4 hoán của phép nhân qua ví dụ gắng thể. Gấp một số Biết thực hiện gấp một trong những lên nhiều bài 1, bài 2, bài xích 33 lên những lần (bằng bí quyết nhân số đó với số 3 (dòng 2) lần (tr33) lần). Rèn luyện - Biết thực hiện gấp một số trong những lên bài bác 1 (cột 1, 2), 34 (tr34) các lần và áp dụng vào giải bài xích 2 (cột 1, 2, 4toán. 3), bài bác 3, bài xích 4 - Biết làm tính nhân số tất cả hai chữ (a, b) số cùng với số có một chữ số. - bước đầu tiên thuộc bảng phân tách 7. Bảng phân tách 7 - áp dụng được phép phân chia 7 trong bài xích 1, bài xích 2, bài bác 35 (tr35) giải toán bao gồm lời văn (có một phép 3, bài xích 4 phân tách 7). TUẦN: 8 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề xuất đạt tập buộc phải làm - nằm trong bảng chia 7 và áp dụng Bài 1, bài 2 rèn luyện được phép chia 7 vào giải toán.- ba 36 (cột 1, 2, 3), bài xích (tr36) Biết khẳng định 1/7 của một hình đơn 3, bài bác 4 giản. - Biết thực hiện giảm một trong những đi một bớt đi một trong những lần và áp dụng vào giải toán. Bài xích 1, bài xích 2, bài 37 chu kỳ (tr37) - Biết khác nhau giảm đi một trong những đơn 3 vị với sút đi một trong những lần. Biết triển khai gấp một trong những lên nhiều rèn luyện Bài 1 (dòng 2), 38 lần với giảm một số trong những đi một số trong những lần cùng (tr38) bài bác 2 vận dụng vào giải toán. - Biết tên thường gọi của những thành phần tìm số phân tách 39 trong phép chia. Bài 1, bài 2 (tr39) - Biết tìm kiếm số phân chia chưa biết. - Biết tra cứu một thành phần không biết của phép tính. Rèn luyện Bài 1, bài 2 40 - Biết làm tính nhân (chia) số có (tr40) (cột 1, 2), bài xích 3 nhì chữ số cùng với (cho) số bao gồm một chữ số. TUẦN: 9 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài bác dạy yêu thương cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm - những bước đầu có biểu tượng về góc, Góc vuông, góc vuông, góc không vuông.- Biết bài 1, bài 2 (3 ba 41 góc không áp dụng ê ke để phân biệt góc hình cái 1), vuông (tr41) vuông, góc không vuông cùng vẽ bài 3, bài 4 được góc vuông (theo mẫu). Thực hành Biết sử dụng ê ke để kiểm tra, nhận phân biệt và biết góc vuông, góc không vuông bài bác 1, bài 2, bài bác 42 vẽ góc và vẽ được góc vuông trong trường 3 vuông bởi hợp đối kháng giản. ê ke (tr43) Đề-ca-mét. - Biết thương hiệu gọi, kí hiệu của đề-ca- bài xích 1 (dòng 1, 43 Héc-tô-mét mét, héc-tô-mét. 2, 3), bài 2 (tr44) - Biết quan hệ nam nữ giữa héc-tô-mét với (dòng 1, 2), bài 5đề-ca-mét. 3 (dòng 1, 2) - Biết thay đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét ra mét. - bước đầu thuộc bảng đơn vị chức năng đo độ dài theo sản phẩm công nghệ tự từ bé dại đến lớn bài xích 1 (dòng 1, với ngược lại. Bảng đơn vị chức năng 2, 3), bài 2 - Biết mối quan hệ giữa những đơn vị 44 đo độ lâu năm (dòng 1, 2, 3), đo phổ cập (km với m; m và (tr45) bài 3 (dòng 1, mm). 2) - Biết làm những phép tính với những số đo độ dài. - những bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài bao gồm hai tên đơn vị chức năng đo. Bài xích 1b (dòng 1, luyện tập - biết phương pháp đổi số đo độ dài bao gồm hai 45 2, 3), bài bác 2, bài xích (tr46) tên đơn vị chức năng thành số đo độ dài bao gồm 3 (cột 1) một tên đơn vị (nhỏ hơn đơn vị chức năng đo kia). TUẦN: 10 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài dạy yêu cầu buộc phải đạt tập đề xuất làm - cách dùng thước và cây viết để vẽ các đoạn thẳng bao gồm độ dài mang đến trước.- biết cách đo và đọc công dụng đo độ thực hành thực tế dài phần đa vật gần cận với học sinh Bài 1, bài xích 2, bài bố 46 đo độ dài như độ dài chiếc bút, chiều dài mép 3 (a, b) (tr47) bàn, độ cao bàn học.- Biết cần sử dụng mắt mong lượng độ lâu năm (tương đối bao gồm xác). Thực hành - biết phương pháp đo, phương pháp ghi và đọc đo độ nhiều năm 47 được hiệu quả đo độ dài. Bài xích 1, bài bác 2 (tiếp theo) - Biết so sánh các độ dài. (tr48) - Biết nhân, phân chia trong bảng tính đã bài bác 1, bài xích 2 học. Luyện tập (cột 1, 2, 4), bài bác 48 - Biết đổi số đo độ dài bao gồm hai tên chung (tr49) 3 (dòng 1), bài đơn vị đo thành số đo độ dài bao gồm 4, bài 5 một tên đơn vị đo. Tập trung vào việc đánh giá: - khả năng nhân, phân tách nhẩm trong khám nghiệm phạm vi các bảng nhân 6, 7; bảng định kì phân tách 6,. 7. 49 Không. (giữa học kì - khả năng thực hiện nhân số có hai I) chữ số với số bao gồm một chữ số, phân chia số tất cả hai chữ số đến số tất cả một chữ số (chia không còn ở toàn bộ các lượt chia). 6- Biết đối chiếu hai số đo độ dài tất cả hai tên đơn vị chức năng đo (với một vài đơn vị đo thông dụng). - Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng tất cả độ dài cho trước. - tài năng giải toán gấp một trong những lên những lần, tra cứu một trong các phần bằng nhau của một số. Câu hỏi gảii bằng hai những bước đầu tiên biết giải và trình bày bài 50 bài bác 1, bài 3 phép tính giải việc bằng hai phép tính. (tr50) TUẦN: 11 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài dạy yêu cầu nên đạt tập bắt buộc làm vấn đề gảii bằng hai những bước đầu biết giải và trình diễn bài bài bác 1, bài 2, bài bố 51 phép tính giải bài toán bằng nhị phép tính. 3 (dòng 2) (tiếp theo) (tr51) rèn luyện Biết giải việc bằng nhì phép bài xích 1, bài 3, bài xích 52 (tr52) tính. 4 (a, b) những bước đầu thuộc bảng nhân 8 và Bảng nhân 8 bài xích 1, bài xích 2, bài bác 53 vận dụng được phép nhân 8 vào (tr53) 3 giải toán. - thuộc bảng nhân 8 và áp dụng được vào tính giá trị biểu thức, bài 1, bài bác 2 rèn luyện 54 trong giải toán. (cột a), bài xích 3, (tr54) - nhận thấy tính hóa học giao hoán của bài xích 4 phép nhân cùng với ví dụ cố thể. Nhân số tất cả - Biết đặt tính cùng tính nhân số có cha ba chữ số bài 1, bài bác 2 chữ số với số có một chữ số. 55 với số bao gồm (cột a), bài xích 3, - vận dụng trong giải bài toán có một chữ số bài 4 phép nhân. (tr55) TUẦN: 12 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập đề nghị làm - Biết đặt tính và tính nhân số có cha chữ số cùng với số bao gồm một chữ số.- Biết bài bác 1 (cột 1, 3, luyện tập giải câu hỏi có phép nhân số có cha BA 56 4), bài bác 2, bài bác 3, (tr56) chữ số với số tất cả một chữ số cùng biết bài bác 4, bài 5 thực hiện gấp lên, sút đi một trong những lần. 7So sánh số béo gấp mấy Biết đối chiếu số lớn gấp mấy lần số bài bác 1, bài 2, bài xích 57 lần số bé bỏng bé. 3 (tr57) Biết tiến hành gấp một trong những lên nhiều luyện tập Bài 1, bài 2, bài bác 58 lần và áp dụng giải câu hỏi có lời (tr58) 3, bài bác 4 văn. Bài 1 (cột 1, 2, bước đầu thuộc bảng chia 8 với vận Bảng phân tách 8 3), bài 2 (cột 1, 59 dụng được trong giải toán (có một (tr59) 2, 3), bài 3, bài xích phép phân tách 8). 4 bài 1 (cột 1, 2, thuộc bảng chia 8 và vận dụng Luyện tập 3), bài bác 2 (cột 1, 60 được trong giải toán (có một phép (tr60) 2, 3), bài 3, bài xích chia 8). 4 TUẦN: 13 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập đề xuất làm đối chiếu số nhỏ nhắn bằng một Biết đối chiếu số bé xíu bằng một trong những phần Bài 1, bài bác 2, bài bố 61 phần mấy số mấy số lớn. 3 (cột a, b) lớn (tr61) - Biết đối chiếu số nhỏ xíu bằng một trong những phần Luyện tập mấy số lớn. Bài xích 1, bài bác 2, bài bác 62 (tr62) - Biết giải việc có lời văn (hai 3, bài xích 4 bước tính). Bước đầu thuộc bảng nhân 9 cùng Bảng nhân 9 bài xích 1, bài 2, bài xích 63 áp dụng được phép nhân trong (tr63) 3, bài xích 4 giải toán, biết đếm thêm 9. - ở trong bảng nhân 9 và áp dụng được trong giải toán (có một phép bài xích 1, bài 2, bài luyện tập 64 nhân 9). 3, bài xích 4 (dòng (tr64) - nhận thấy tính chất giao hoán của 3, 4) phép nhân qua các ví dụ cố thể. - Biết gam là 1 đơn vị đo cân nặng và sự tương tác giữa gam với ki- lô-gam. Bài 1, bài xích 2, bài bác 65 Gam (tr65) - Biết đọc kết quả khi cân một đồ vật 3, bài xích 4 bằng cân 2 đĩa và cân đồng hồ. - Biết tính cộng, trừ, nhân, phân chia với số đo trọng lượng là gam. TUẦN: 14 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu thương cầu nên đạt tập nên làm 8- Biết so sánh các khối lượng.- Biết làm những phép tính cùng với số đo khối luyện tập Bài 1, bài xích 2, bài cha 66 lượng và áp dụng được vào giải (tr67) 3, bài bác 4 toán.- Biết áp dụng cân đồng hố để cân nặng một vài đồ dùng học tập. Bài xích 1 (cột 1, 2, bước đầu tiên thuộc bảng chia 9 cùng vận Bảng phân chia 9 3), bài 2 (cột 1, 67 dụng trong giải toán (có một phép (tr68) 2, 3), bài 3, bài xích chia 9). 4 trực thuộc bảng phân tách 9 và vận dụng Luyện tập bài xích 1, bài xích 2, bài 68 trong tính toán, giải toán (có một (tr69) 3, bài xích 4 phép phân chia 9). - Biết đặt tính với tính phân chia số gồm hai phân tách số gồm chữ số mang lại số có một chữ số (chia nhị chữ số hết và chia bao gồm dư). Bài bác 1 (cột 1, 2, 69 cho số gồm - Biết tìm một trong các phần bằng 3), bài 2, bài xích 3 một chữ số nhau của một số trong những và giải câu hỏi có (tr70) tương quan đến phép chia. Phân chia số gồm - Biết đặt tính cùng tính chia số có hai nhì chữ số chữ số cho số bao gồm một chữ số (có dư mang lại số có bài bác 1, bài 2, bài bác 70 ở những lượt chia). Một chữ số 4 - Biết giải toán có phép chia và biết (tiếp theo) xếp hình tạo thành thành hình vuông. (tr71) TUẦN: 15 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu cầu phải đạt tập bắt buộc làm chia số có cha chữ số Biết đặt tính cùng tính phân chia số có tía Bài 1 (cột 1, 3, ba 71 mang đến số gồm chữ số cho số tất cả một chữ số (chia 4), bài 2, bài 3 một chữ số hết cùng chia có dư). (tr72) chia số có bố chữ số Biết đặt tính cùng tính chia số có ba cho số gồm chữ số cho số tất cả một chữ số với bài xích 1 (cột 1, 2, 72 một chữ số trường phù hợp thương có chữ số 0 làm việc 4), bài 2, bài xích 3 (tiếp theo) hàng đối kháng vị. (tr73) trình làng Bài 1, bài bác 2, bài bác 73 bảng nhân biết phương pháp sử dụng bảng nhân. 3 (tr74) ra mắt Bài 1, bài bác 2, bài 74 bảng chia biết phương pháp sử dụng bảng chia. 3 (tr75) 9Biết làm tính nhân, tính chia (bước bài 1 (a, c), bài rèn luyện 75 đầu làm cho quen với giải pháp viết gọn) và 2 (a, b, c), bài bác (tr76) giải toán gồm hai phép tính. 3, bài bác 4 TUẦN: 16 Ghi chú, bài LỚP máu Tên bài dạy yêu thương cầu nên đạt tập buộc phải làm bài bác 1, bài xích 2, bài luyện tập Biết làm tính cùng giải toán tất cả hai tía 76 3, bài xích 4 (cột 1, phổ biến (tr77) phép tính. 2, 4) - làm quen cùng với biểu thức với giá trị làm quen của biểu thức. 77 với biểu bài 1, bài xích 2 - Biết tính quý hiếm của biểu thức solo thức (tr78) giản. - Biết tính cực hiếm của biểu thức dạng chỉ gồm phép cộng, phép trừ Tính quý hiếm hoặc chỉ bao gồm phép nhân, phép chia. Bài bác 1, bài xích 2, bài xích 78 của biểu - Áp dụng được vấn đề tính quý giá của 3 thức (tr79) biểu thức vào dạng bài tập điền lốt "=", " ". - biết phương pháp tính giá trị của biểu Tính giá trị thức có các phép tính cộng, trừ , của biểu nhân, chia. Bài 1, bài bác 2, bài xích 79 thức (tiếp - Áp dụng được phương pháp tính giá trị 3 theo) (tr80) của biểu thức để xác minh giá trị đúng, sai của biểu thức. Biết tính cực hiếm của biểu thức các Luyện tập dạng: chỉ gồm phép cộng, phép trừ; bài xích 1, bài xích 2, bài xích 80 (tr81) chỉ tất cả phép nhân, phép chia; có những 3 phép cộng, trừ, nhân, chia. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 3 (Tuần 17 - 35) TUẦN: 17 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu cầu đề xuất đạt tập yêu cầu làm Tính giá trị Biết tính cực hiếm của biểu thức bao gồm của biểu bài 1, bài 2, tía 81 vết ngoặc () và ghi ghi nhớ qui tắc thức (tiếp bài xích 3 tính quý giá của biểu thức dạng này. Theo) (tr81) - Biết tính quý giá của biểu thức có dấu ngoặc (). Bài xích 1, bài xích 2, rèn luyện 82 - Áp dụng được vấn đề tính giá trị bài xích 3 (dòng 1), (tr82) của biểu thức vào dạng bài bác tập điền bài xích 4 dấu "=", " ". 10Bài 1, bài 2 rèn luyện Biết tính quý hiếm của biểu thức ở cả (dòng 1), bài bác 3 83 chung (tr83) 3 dạng. (dòng 1),bài 4, bài 5 - bước đầu tiên nhận biết một vài yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình chữ Hình chữ bài bác 1, bài xích 2, 84 nhật. Nhật (tr84) bài 3, bài xích 4 - biết phương pháp nhận làm ra chữ nhật (theo yếu tố cạnh, góc). - nhấn biết một vài yếu tố (đỉnh, hình vuông vắn cạnh, góc) của hình vuông. Bài bác 1, bài xích 2, 85 (tr85) - Vẽ được hình vuông đơn giản bài 3, bài xích 4 (trên giấy kẻ ô vuông). TUẦN: 18 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt tập phải làm - lưu giữ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật và áp dụng để tính được chu Chu vi hình vi hình chữ nhật (biết chiều dài, bài bác 1, bài bác 2, ba 86 chữ nhật chiều rộng).- Giải toán bao gồm nội dung bài bác 3 (tr87) tương quan đến tính chu vi hình chữ nhật. - nhớ qui tắc tính chu vi hình vuông vắn (độ lâu năm cạnh x 4). Chu vi hình - vận dụng qui tắc nhằm tính được bài 1, bài xích 2, 87 vuông (tr88) chu vi hình vuông và giải vấn đề bài 3, bài xích 4 tất cả nội dung liên quan đến chu vi hình vuông. Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu luyện tập Bài 1 (a), bài bác 2, 88 vi hình vuông qua việc giải toán tất cả (tr89) bài xích 3, bài xích 4 câu chữ hình học. - bước làm tính nhân, phân tách trong bảng; nhân (chia) số gồm hai, bố chữ bài bác 1, bài xích 2 luyện tập số cùng với (cho) số có một chữ số. 89 (cột 1, 2, 3), tầm thường (tr90) - Biết tính chu vi hình chữ nhật, bài xích 3, bài 4 chu vi hình vuông, giải toán về tìm một phần mấy của một số. Tập trung vào vấn đề đánh giá: - Biết nhân, phân tách nhẩm vào phạm bình chọn vi các bảng tính đang học; bảng chia định kì 6,. 7. 90 Không. (cuối học tập kì - Biết nhân số tất cả hai, cha chữ số cùng với I) số bao gồm một chữ số (có lưu giữ 1 lần), chia số gồm hai, tía chữ số đến số bao gồm một chữ số (chia hết cùng chia bao gồm 11dư). - Biết tính quý giá biểu thức số gồm đến hai vết phép tính. - Tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông. - xem đồng hồ, đúng mực đến 5 phút. - Giải câu hỏi có nhì phép tính. TUẦN: 19 Ghi chú, bài bác LỚP ngày tiết Tên bài bác dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm - nhận ra các số có bốn chữ số (trường hợp những chữ số số đông khác 0).- bước đầu tiên biết đọc, viết các số những số có có tứ chữ số và phân biệt giá trị của bài xích 1, bài 2, tía 91 tứ chữ số các chữ số theo vị trí của nó ở bài 3 (a, b) (tr91) từng hàng.- bước đầu nhận ra thứ tự của những số trong nhóm những số gồm bốn chữ số (trường hợp 1-1 giản). - Biết đọc, viết các số gồm bốn chữ số (trường hợp các chữ số đầy đủ khác 0). Bài xích 1, bài xích 2, rèn luyện 92 - Biết thứ tự của những số có bốn chữ bài bác 3 (a, b), bài bác (tr94) số trong hàng số. 4 - bước đầu làm quen với những số tròn nghìn (từ 1000 mang đến 9000). - Biết đọc, viết các số tất cả bốn chữ số (trường đúng theo chữ số hàng solo vị, những số bao gồm hàng chục, hàng trăm ngàn là 0) cùng nhận bốn chữ số ra chữ số 0 còn dùng làm chỉ không bài xích 1, bài xích 2, 93 (tiếp theo) có đơn vị chức năng nào ở hàng nào kia của số bài xích 3 (tr95) bao gồm bốn chữ số.

Xem thêm: Các Phương Pháp Phòng Chống Mã Độc Là Một Loại Virus. Đúng Hay Sai?

- liên tục nhận biết đồ vật tự của những số tất cả bốn chữ số trong hàng số. - Biết cấu trúc thập phân của số có những số bao gồm bốn chữ số. Bài 1, bài 2 bốn chữ số 94 - Biết viết số bao gồm bốn chữ số thành (cột 1 câu a, b), (tiếp theo) tổng của những nghìn, trăm, chục, bài xích 3 (tr96) đơn vị chức năng và ngược lại. - Biết số 10000 (mười ngàn hoặc Số 10000 - một vạn). Bài 1, bài bác 2, 95 luyện tập - Biết về các số tròn nghìn, tròn bài 3, bài 4, bài (tr97) trăm, tròn chục và thứ tự các số có 5 tứ chữ số. TUẦN: trăng tròn 12Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài dạy yêu cầu phải đạt tập buộc phải làm Điểm trọng tâm - Trung Biết điểm trung tâm hai điểm cho cha 96 điểm của trước; trung điểm của một đoạn bài bác 1, bài xích 2 một đoạn thẳng. Trực tiếp (tr98) Biết có mang và khẳng định được rèn luyện 97 trung điểm của một đoạn thẳng cho bài xích 1, bài bác 2 (tr99) trước. So sánh các - Biết các dấu hiệu cùng cách đối chiếu số trong số số trong phạm vi 10000. 98 phạm vi bài xích 1 (a), bài bác 2 - Biết so sánh những đại lượng thuộc 10000 loại. (tr100) - Biết so sánh những số trong phạm vi 10000; viết tứ số theo đồ vật tự tự Luyện tập nhỏ nhắn đến bự và ngược lại. Bài xích 1, bài 2, 99 (tr101) - nhận thấy được lắp thêm tự những số tròn bài 3, bài bác 4 (a) trăm (nghìn) trên tia số với cách xác minh trung điểm của đoạn thẳng. Phép cộng - Biết cộng những số vào phạm vi các số vào 10000 (bao bao gồm đặt tính cùng tính bài bác 1, bài bác 2 100 phạm vi đúng). (b), bài 3, bài 4 10000 - Biết giải toán gồm lời văn (có phép (tr102) cộng những số vào phạm vi 10000). TUẦN: 21 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu cầu cần đạt tập đề nghị làm Biết cùng nhẩm các số tròn trăm, luyện tập Bài 1, bài xích 2, cha 101 tròn nghìn tất cả đến tứ chữ số cùng (tr103) bài bác 3, bài 4 giải bài toán bằng nhì phép tính. Phép trừ những - Biết trừ những số trong phạm vi số trong 10000 (bao gồm đặt tính và tính bài bác 1, bài xích 2 102 phạm vi đúng). (b), bài xích 3, bài 4 10000 - Biết giải toán bao gồm lời văn (có phép (tr104) trừ các số vào phạm vi 10000). - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm, bài bác 1, bài 2, rèn luyện tròn nghìn có đến bốn chữ số. Bài xích 3, bài xích 4 103 (tr105) - Biết trừ những số gồm đến tứ chữ số (giải được một với giải việc bằng hai phép tính. Cách) - Biết cộng, trừ (nhẩm và viết) những Luyện tập bài xích 1 (cột 1, số trong phạm vi 10000. 104 tầm thường 2), bài bác 2, bài xích 3, - Giải việc bằng hai phép tính (tr106) bài 4 và tìm thành phần chưa biết của 13phép cộng, phép trừ. - Biết các đơn vị đo thời gian: Dạng bài 1, bài tháng, năm. Mon - 2 (sử dụng tờ 105 - Biết một năm có 12 tháng; biết Năm (tr107) lịch cùng với tên thường gọi các mon trong năm; biết năm học) số ngày vào tháng; biết xem lịch. TUẦN: 22 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu cầu đề nghị đạt tập nên làm Dạng bài bác 1, bài xích 2. Không nêu - Biết tên thường gọi các mon trong năm; luyện tập tháng một là BA 106 số ngày vào từng tháng.- Biết (tr109) tháng giêng, xem kế hoạch (tờ định kỳ tháng, năm, ). Tháng 12 là mon chạp. - Có hình tượng về hình tròn. Biết Hình tròn, được tâm, phân phối kính, 2 lần bán kính tâm, mặt đường của hình tròn. Bài bác 1, bài 2, 107 kính, chào bán - những bước đầu tiên biết sử dụng com pa để vẽ bài 3 kính (tr110) được hình tròn có vai trung phong và nửa đường kính cho trước. Vẽ tô điểm Biết dùng com pa nhằm vẽ (theo mẫu) bài xích 1 (bước 1, 108 hình tròn trụ các hình trang trí hình tròn trụ đơn cách 2), bài bác 2 (tr112) giản. Nhân số có - Biết nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số tứ chữ số bài xích 1, bài xích 2 bao gồm một chữ số (có lưu giữ một lần). 109 với số bao gồm (cột a), bài bác 3, - Giải được bài toán gắn cùng với phép một chữ số bài bác 4 (cột a) nhân. (tr113) bài xích 1, bài 2 luyện tập Biết nhân số tất cả bốn chữ số với số (cột 1, 2, 3), 110 (tr114) bao gồm một chữ số (có lưu giữ một lần). Bài bác 3, bài bác 4 (cột 1, 2) TUẦN: 23 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập phải làm Nhân số tất cả bốn chữ số - Biết nhân số có bốn chữ số cùng với số cùng với số có có một chữ số (có nhớ hai lần bài bác 1, bài bác 2, cha 111 một chữ số ko liền nhau).- áp dụng trong bài 3, bài xích 4 (tiếp theo) giải toán tất cả lời văn. (tr115) 14- Biết nhân số bao gồm bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần bài bác 1, bài bác 2, rèn luyện 112 không liền nhau). Bài bác 3, bài 4 (cột (tr116) - Biết tra cứu số bị chia, giải vấn đề a) có hai phép tính. Phân chia số tất cả - Biết chia số có bốn chữ số mang lại số tứ chữ số bao gồm một chữ số (chia hết, yêu thương có bài xích 1, bài 2, 113 mang đến số có 4 chữ số hoặc 3 chữ số). Bài xích 3 một chữ số - áp dụng phép chia để triển khai tính (tr117) và giải toán. Phân chia số có - Biết phân chia số gồm bốn chữ số mang đến số tư chữ số bao gồm một chữ số (trưòng hợp tất cả dư cho số gồm với thương tất cả 4 chữ số với 3 chữ bài xích 1, bài bác 2, 114 một chữ số số). Bài xích 3 (tiếp theo) - áp dụng phép chia để làm tính (tr118) cùng giải toán. Phân chia số bao gồm - Biết chia số gồm bốn chữ số cho số bốn chữ số có một chữ số (trưòng hợp bao gồm chữ mang đến số có bài xích 1, bài xích 2, 115 số 0 làm việc thương). Một chữ số bài xích 3 - áp dụng phép chia để triển khai tính (tiếp theo) và giải toán. (tr119) TUẦN: 24 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài dạy yêu thương cầu phải đạt tập nên làm - Có tài năng thực hiện tại phép chia số có bốn chữ số cho số tất cả một chữ rèn luyện Bài 1, bài 2 (a, ba 116 số (trưòng hợp tất cả chữ số 0 nghỉ ngơi (tr120) b), bài xích 3, bài 4 thương).- vận dụng phép chia để làm tính với giải toán. - Biết nhân, chia số có bốn chữ số rèn luyện cho số tất cả một chữ số. Bài bác 1, bài bác 2, 117 thông thường - áp dụng giải việc có hai bài bác 4 (tr120) phép tính. - bước đầu tiên làm thân quen với chữ số La làm quen Mã. Cùng với chữ số - nhận ra các số từ bỏ I mang lại XII (để bài bác 1, bài xích 2, 118 La Mã coi được đồng hồ); số XX, XXI bài bác 3 (a), bài 4 (tr121) (đọc và viết "thế kỉ XX, rứa kỉ XXI"). Bài 1, bài bác 2, rèn luyện Biết đọc, viết và nhận thấy giá trị 119 bài xích 3, bài xích 4 (a, (tr122) của những số La Mã sẽ học. B) 15Thực hành nhận ra được về thời gian (chủ bài 1, bài bác 2, 120 xem đồng yếu là về thời điểm). Biết xem bài 3 hồ nước (tr123) đồng hồ, chính xác đến từng phút. TUẦN: 25 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài bác dạy yêu cầu bắt buộc đạt tập bắt buộc làm - phân biệt được về thời gian (thời thực hành thực tế điểm, khoảng chừng thời gian).- Biết xem xem đồng đồng hồ, đúng đắn đến từng phút bài xích 1, bài 2, tía 121 hồ nước (tiếp (cả trường vừa lòng mặt đồng hồ đeo tay có ghi bài 3 theo) số La Mã).- Biết thời khắc làm (tr125) công việc hằng ngày của học tập sinh. Bài xích toán tương quan Biết phương pháp giải bài bác toán tương quan 122 đến rút về bài bác 1, bài bác 2 đến rút về solo vị. đơn vị (tr128) Biết giải bài xích toán tương quan đến rút rèn luyện Bài 2, bài xích 3, 123 về đối chọi vị, tính chu vi hình chữ (tr129) bài 4 nhật. - Biết giải bài bác toán liên quan đến bài xích 1, bài 2, luyện tập rút về đối chọi vị. 124 bài 3, bài xích 4 (a, (tr129) - Viết và tính được giá trị của biểu b) thức. - nhận thấy tiền việt nam loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 bài bác 1 (a, b), bài bác Tiền Việt đồng. 125 2 (a, b, c), bài xích Nam (tr130) - những bước đầu biết thay đổi tiền. 3 - Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng. TUẦN: 26 Ghi chú, bài LỚP ngày tiết Tên bài dạy yêu thương cầu phải đạt tập đề nghị làm bài bác 1, bài 2 (a, - biết phương pháp sử dụng tiền vn b), bài bác 3, bài bác 4 với các mệnh giá sẽ học.- Biết luyện tập (có thể biến đổi BA 126 cộng, trừ trên các số với đơn vị chức năng là (tr132) giá tiền cho đồng.- Biết giải câu hỏi có liên cân xứng với quan cho tiền tệ. Thực tế) làm quen - những bước đầu tiên làm quen với dãy số với thống kê liệu. 127 bài 1, bài bác 3 số liệu - Biết cập nhật số liệu cùng lập được dãy (tr134) số liệu (ở nút độ đơn giản). 16- Biết gần như khái niệm cơ phiên bản của làm cho quen bảng số liệu thống kê: hàng, cột. Với những thống kê - biết phương pháp đọc những số liệu của một 128 số liệu (tiếp bài bác 1, bài bác 2 bảng. Theo) - biết cách phân tích các số liệu (tr136) của một bảng. Biết đọc, so với và xử lí số liệu rèn luyện Bài 1, bài xích 2, 129 của một dãy cùng bảng số liệu 1-1 (tr138) bài bác 3 giản. Tập trung vào bài toán đánh giá: - khẳng định số tức tốc trước hoặc tức khắc sau của số có bốn chữ số; xác minh số lớn nhất hoặc nhỏ bé nhất trong một nhóm có tư số, mỗi số tất cả đến tư chữ số. - Đặt tính và tiến hành các phép tính: cộng, trừ các số tất cả bốn chữ số Kiểm tra có nhớ hai lần ko liên tiếp; định kì 130 nhân (chia) số gồm bốn chữ số với Không. (giữa học kì (cho) số gồm một chữ số. II) - Đổi số đo độ dài có tên hai đơn vị đo thành số đo bao gồm một tên đơn vị chức năng đo; xác minh một ngày nào kia trong một mon là ngày trang bị mấy vào tuần lễ. - Biết số góc vuông vào một hình. - Giải việc bằng nhị phép tính. TUẦN: 27 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu cầu đề xuất đạt tập đề nghị làm - Biết những hàng: hàng trăm nghìn, sản phẩm nghìn, mặt hàng trăm, hàng chục, những số gồm hàng đơn vị.- Biết viết với đọc những Bài 1, bài bác 2, ba 131 năm chữ số số có năm chữ số vào trường hợp bài 3 (tr140) đơn giản dễ dàng (không có chữ số 0 sinh sống giữa). - biết phương pháp đọc, viết các số có năm chữ số. - Biết đồ vật tự của những số gồm năm chữ luyện tập Bài 1, bài 2, 132 số. (tr142) bài bác 3, bài 4 - Biết viết những số tròn ngàn (từ 10000 đến 19000) vào dưới mỗi vun của tia số. 17- Biết viết và đọc các số với trường phù hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, các số bao gồm hàng chục, hàng đơn vị là 0 cùng hiểu bài 1, bài xích 2 (a, năm chữ số được chữ số 0 còn dùng để chỉ 133 b), bài 3 (a, b), (tiếp theo) không có đơn vị như thế nào ở hàng đó của bài xích 4 (tr143) số bao gồm năm chữ số. - Biết vật dụng tự của các số có năm chữ số cùng ghép hình. - biết cách đọc, viết các số có năm chữ số (trong năm chữ số đó có chữ số 0). Rèn luyện Bài 1, bài xích 2, 134 - Biết vật dụng tự của những số tất cả năm chữ (tr145) bài 3, bài xích 4 số. - làm tính cùng với số tròn nghìn, tròn trăm. - Biết số 100000. Số 100000 - - biết cách đọc, viết với thứ tự các Bài 1, bài 2, 135 luyện tập số gồm năm chữ số. Bài bác 3 (dòng 1, (tr147) - Biết số ngay lập tức sau của số 99999 là 2, 3), bài bác 4 số 100000. TUẦN: 28 Ghi chú, bài bác LỚP ngày tiết Tên bài dạy yêu thương cầu đề xuất đạt tập bắt buộc làm So sánh các - Biết so sánh những số trong phạm vi số trong 100000.- Biết tìm kiếm số khủng nhất, số bài xích 1, bài bác 2, bố 136 phạm vi bé bỏng nhất trong một đội 4 số mà bài bác 3, bài 4 (a) 100000 các số là số có năm chữ số. (tr147) - Đọc với biết trang bị tự những số tròn nghìn, tròn trăm tất cả năm chữ số. Bài 1, bài 2 luyện tập - Biết so sánh những số. 137 (b), bài xích 3, bài bác (tr148) - Biết làm tính với những số trong 4, bài bác 5 phạm vi 100000 (tính viết và tính nhẩm). - Đọc, viết số trong phạm vi 100000. - Biết lắp thêm tự những số trong phạm vi rèn luyện Bài 1, bài bác 2, 138 100000. (tr149) bài bác 3 - Giải toán kiếm tìm thành phần chưa biết của phép tính cùng giải bài toán có lời văn. 18- có tác dụng quen với khái niệm diện tích và bước đầu có hình tượng về diện tích s qua hoạt động so sánh diện tích những hình. Diện tích s - Biết: Hình này nằm trọn trong bài xích 1, bài bác 2, 139 của một hình cơ thì diện tích s hình này bé nhỏ bài 3 hình (tr150) hơn diện tích hình kia; một hình được bóc tách thành nhì hình thì diện tích s hình đó bằng tổng diện tích của hai hình sẽ tách. Đơn vị đo - Biết đơn vị đo diện tích s: Xăng-ti- diện tích. M2 là diện tích hình vuông vắn Bài 1, bài xích 2, 140 Xăng-ti-mét bao gồm cạnh nhiều năm 1 cm. Bài bác 3 vuông - Biết đọc, viết số đo diện tích s theo (tr151) xăng-ti-mét vuông. TUẦN: 29 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu cầu phải đạt tập đề nghị làm - Biết qui tắc tính diện tích s hình diện tích s chữ nhật lúc biết hai cạnh của nó.- bài xích 1, bài bác 2, ba 141 hình chữ vận dụng tính diện tích một vài bài 3 nhật (tr152) hình chữ nhật đơn giản và dễ dàng theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông. Luyện tập Bài 1, bài bác 2, 142 Biết tính diện tích s hình chữ nhật. (tr153) bài bác 3 - Biết qui tắc tính diện tích s hình diện tích vuông theo số đo cạnh của chính nó và bài bác 1, bài xích 2, 143 hình vuông vắn bước đầu vận dụng tính diện tích s bài 3 (tr153) một số hình vuông theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông. Luyện tập Bài 1, bài 2, 144 Biết tính diện tích s hình vuông. (tr154) bài bác 3 (a) Phép cộng - Biết cộng các số trong phạm vi những số vào 100000 (đặt tính với tính đúng). Bài xích 1, bài 2 (a), 145 phạm vi - Giải bài toán có lời văn bằng hai bài xích 4 100000 phép tính. (tr155) TUẦN: 30 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu phải đạt tập yêu cầu làm - Biết cộng những số bao gồm đến năm chữ luyện tập Bài 1 (cột 2, ba 146 số (có nhớ).- Giải vấn đề bằng hai (tr156) 3), bài xích 2, bài bác 3 phép tính và tính chu vi, diện tích 19hình chữ nhật. Phép trừ những - Biết trừ các số vào phạm vi số vào 100000 (đặt tính cùng tính đúng). Bài bác 1, bài 2, 147 phạm vi - Giải bài toán có phép trừ thêm với bài 3 100000 quan hệ giữa km với m. (tr157) - phân biệt được các tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 bài 1, bài bác 2, tiền Việt đồng. 148 bài xích 3, bài xích 4 phái nam (tr157) - bước đầu biết đổi tiền. (dòng 1, 2) - Biết làm tính trên những số với đơn vị chức năng là đồng. - Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Luyện tập Bài 1, bài 2, 149 - Biết trừ những số gồm đến năm chữ số (tr159) bài xích 3, bài bác 4 (a) (có nhớ) cùng giải bài toán có phép trừ. - Biết cộng, trừ những số vào phạm rèn luyện vi 100000. Bài bác 1, bài bác 2, 150 tầm thường - Giải vấn đề bằng hai phép tính bài 3, bài 4 (tr160) và vấn đề rút về solo vị. TUẦN: 31 Ghi chú, bài LỚP ngày tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập phải làm Nhân số có biết phương pháp nhân số có năm chữ số năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ bài xích 1, bài xích 2, bố 151 với số có không thực sự hai lần với nhớ không bài bác 3 một chữ số liên tiếp). (tr161) - Biết nhân số tất cả năm chữ số với rèn luyện số tất cả một chữ số. Bài xích 1, bài xích 2, 152 (tr162) - Biết tính nhẩm, tính quý hiếm của bài 3 (b), bài bác 4 biểu thức. Phân tách số bao gồm Biết phân chia số tất cả năm chữ số đến số năm chữ số có một chữ số cùng với trường đúng theo có bài bác 1, bài 2, 153 mang đến số có một lượt chia tất cả dư cùng là phép chia bài xích 3 một chữ số hết. (tr163) chia số gồm Biết phân chia số có năm chữ số mang lại số bài xích 1, bài 2, 154 năm chữ số bao gồm một chữ số với trường vừa lòng chia bài xích 3 (dòng 1, mang lại số bao gồm có dư. 2) 20một chữ số (tiếp theo) (tr164) - Biết phân tách số gồm năm chữ số đến số rèn luyện có một chữ số với ngôi trường hợp bài xích 1, bài 2, 155 (tr165) thương gồm chữ số 0. Bài xích 3, bài 4 - Giải bài toán bằng nhị phép tính. TUẦN: 32 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập cần làm - Biết đặt tính cùng nhân (chia) số có luyện tập năm chữ số cùng với (cho) số bao gồm một bài bác 1, bài bác 2, cha 156 phổ biến chữ số.- Biết giải toán có phép bài xích 3 (tr165) nhân (chia). Baài toán liên quan đến rút về Biết giải bài toán tương quan đến rút bài bác 1, bài xích 2, 157 đơn vị chức năng (tiếp về đối kháng vị. Bài bác 3 theo) (tr166) - Biết giải bài toán liên quan đến luyện tập Bài 1, bài xích 2, 158 rút về solo vị. (tr167) bài xích 3 - Biết tính quý giá của biểu thức số. - Biết giải bài toán tương quan đến luyện tập rút về solo vị. Bài bác 1, bài 2, 159 (tr167) - Biết lập bảng thống kê (theo bài xích 3 (a), bài 4 mẫu). Rèn luyện - Biết tính quý giá của biểu thức số. Bài bác 1, bài xích 3, 160 thông thường - Biết giải bài xích toán liên quan đến bài 4 (tr168) rút về đối chọi vị. TUẦN: 33 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu thương cầu đề xuất đạt tập phải làm triệu tập vào việc đánh giá:- loài kiến thức, kỹ năng đọc, viết số bao gồm năm chữ số.- tra cứu số ngay tắp lự sau của số có năm chữ số; sắp xếp 4 số tất cả năm chữ số theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn; tía 161 Kiểm tra triển khai phép cộng, phép trừ những Không. Số gồm năm chữ số; nhân số tất cả năm chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ không liên tiếp); phân chia số có năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số.- Xem đồng hồ đeo tay và nêu tác dụng bằng 21hai biện pháp khác nhau.- Biết giải toán tất cả đến hai phép tính. - Đọc, viết được số vào phạm vi 100000. Ôn tập các - Viết được số thành tổng các Bài 1, bài 2, số cho 162 nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược bài bác 3 (a, cột 1 100000 lại. Câu b), bài 4 (tr169) - Biết tra cứu số không đủ trong một dãy số mang đến trước. Ôn tập các - Biết so sánh những số vào phạm vi số cho 100000. Bài 1, bài bác 2, 163 100000 - Biết bố trí một hàng số theo thứ bài 3, bài xích 5 (tiếp theo) tự độc nhất định. (tr170) Ôn tập bốn phép tính - Biết cộng, trừ, nhân, chia trong bài xích 1, bài xích 2, 164 vào phạm phạm vi 100000. Bài bác 3 vi 100000 - Biết giải toán bởi hai cách. (tr170) - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, Ôn tập bốn chia (nhẩm, viết). Phép tính - Biết giải bài xích toán liên quan đến trong phạm bài 1, bài bác 2, 165 rút về đối kháng vị. Vi 100000 bài xích 3, bài bác 4 - Biết kiếm tìm số hạng không biết trong (tiếp theo) phép cộng và tìm kiếm thừa số vào (tr171) phép nhân. TUẦN: 34 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài dạy yêu cầu buộc phải đạt tập nên làm Ôn tập bốn phép tính - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, bài bác 1, bài 2, trong phạm phân tách (nhẩm, viết) các số trong bố 166 bài bác 3, bài xích 4 (cột vi 100000 phạm vi 100000.- Giải được bài 1, 2) (tiếp theo) toán bởi hai phép tính. (tr172) - Biết làm cho tính với những số đo theo Ôn tập về những đơn vị đo đại lượng sẽ học (độ bài bác 1, bài 2, 167 đại lượng dài, khối lượng, thời gian, tiền Việt bài 3, bài 4 (tr172) Nam). - Biết giải những bài toán liên quan 22đến gần như đại lượng đang học. - xác định được góc vuông, trung Ôn tập về điểm của đoạn thẳng. Bài bác 1, bài xích 2, 168 hình học - Tính được chu vi hình tam giác, bài xích 3, bài 4 (tr174) hình chữ nhật, hình vuông. Ôn tập về Biết tính diện tích những hình chữ hình học bài xích 1, bài bác 2, 169 nhật, hình vuông vắn và hình đơn giản dễ dàng (tiếp theo) bài bác 3 tạo vì chưng hình chữ nhật, hình vuông. (tr174) Ôn tập về Biết giải việc bằng hai phép bài xích 1, bài 2, 170 giải toán tính. Bài 3 (tr176) TUẦN: 35 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu yêu cầu đạt tập yêu cầu làm Ôn tập về - Biết giải bài toán bằng nhì phép giải toán tính và bài bác toán liên quan đến rút bài xích 1, bài bác 2, tía 171 (tiếp theo) về đơn vị.- Biết tính quý giá của bài bác 3, bài xích 4 (a) (tr176) biểu thức. - Biết đọc, viết những số gồm đến năm chữ số. - Biết triển khai các phép tính luyện tập cộng, trừ, nhân, chia; tính giá chỉ trị bài bác 1 (a, b, c), 172 phổ biến của biểu thức. Bài 2, bài 3, bài (tr177) - Biết giải bài toán liên quan đến 4, bài xích 5 rút về 1-1 vị. - Biết xem đồng hồ đeo tay (chính xác mang lại từng phút). - Biết tra cứu số ngay lập tức trước của một số; số lớn số 1 (số nhỏ nhắn nhất) trong một đội 4 số. Luyện tập Bài 1, bài xích 2, - Biết thực hiện các phép tính 173 chung bài bác 3, bài bác 4 (a, cộng, trừ, nhân, chia và giải bài bác (tr178) b, c) toán bởi hai phép tính. - Đọc với biết so với số liệu của bảng thống kê solo giản. - Biết tìm số ngay tức thì sau của một số; biết so sánh những số; biết thu xếp Bài 1, bài xích 2, Luyện tập một đội 4 số; biết cộng, trừ, bài 3, bài xích 4 (a), 174 chung nhân, chia với các số gồm đến năm bài 5 (tính một (tr179) chữ số. Cách) - Biết các tháng nào tất cả 31 ngày. Biết giải việc có ngôn từ hình 23học bằng hai phép tính. Triệu tập vào bài toán đánh giá: - tìm kiếm số ngay tức thì sau của một vài có tứ hoặc năm chữ số. - So sánh các số bao gồm bốn hoặc năm chữ số. - triển khai các phép tính cộng, trừ các số tất cả bốn, năm chữ số (có nhớ ko liên tiếp); nhân (chia) số tất cả Kiểm tra tư chữ số với (cho) số bao gồm một chữ định kì 175 số (nhân có nhớ ko liên tiếp; Không. (cuối học kì phân chia hết cùng chia có dư trong các II) bước chia). - Xem đồng hồ thời trang (chính xác cho từng phút), mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng. - Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. - Giải bài xích toán tương quan đến rút về đối kháng vị. 24

https://hi88n.com/