Code Web Bán Hàng Php

      59
nạp 20.000 đ (+20 Xu vào tài khoản) hấp thụ 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) hấp thụ 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản)Số khác

Bạn đang xem: Code web bán hàng php

Nếu quý khách sử dụng ví MOMO vui mừng chuyển số tiền yêu cầu nạp cho số năng lượng điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển khoản là: NAPXU 0 (Trong đó 0 là ID thành viên của bạn, Hệ thống tự động hóa cộng xu vào tài khoản)
nạp 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) hấp thụ 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) hấp thụ 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) hấp thụ 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống
Nếu người tiêu dùng sử dụng ví Viettel Pay vui tươi chuyển số tiền nên nạp đến số điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển tiền là: NAPXU 0 (Trong đó 0 là ID thành viên của bạn, Hệ thống tự động hóa cộng xu vào tài khoản)
hấp thụ 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) hấp thụ 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) hấp thụ 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) hấp thụ 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống

Lưu ý: chúng ta cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán giao dịch trực đường tại ngân hàng trước khi thực hiện.


Xem thêm: Test Uat Là Gì - Tìm Hiểu Ngay Nghĩa Và Những Thông Tin Về Uat

hấp thụ 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) hấp thụ 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống
*

*

*

*

*

Chủ tài khoản: LỮ HOÀNG SƠN Chi nhánh ngân hàng: KIÊN GIANG Nội dung đưa khoản: NAPXU 0 (Trong kia 0 là id thành viên của bạn, hệ thống sẽ auto cộng xu vào tài khoản)

Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng với văn bản NAPXU_email_cua_ban

hotlive