TOP 9 ĐỀ THI HÓA HỌC 8 CHƯƠNG 5 CÓ ĐÁP ÁN, CỰC HAY

      53
Bạn vẫn xem tư liệu "Đề đánh giá Hóa học tập Lớp 8 - Chương V: Hiđro - Nước", để tải tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_kiem_tra_hoa_hoc_lop_8_chuong_v_hidro_nuoc.docx

Nội dung text: Đề bình chọn Hóa học Lớp 8 - Chương V: Hiđro - Nước

O KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (1) Câu 11: 1000 ml nước ngơi nghỉ 15 C hòa hợp được bao nhiêu lít khí H2? CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC A.

Bạn đang xem: Top 9 đề thi hóa học 8 chương 5 có đáp án, cực hay

20.B. 0,02.C. 0,2. D. 0,002. Câu 12: Khí hiđro thu được bằng phương pháp đẩy nước vì: Câu 1: Xét các phát biểu: A. Khí hiđro nhẹ hơn nước.B. Khí hiđro không nhiều tan vào nước. 1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại sinh hoạt thể lỏng. C. Khí hiđro nhẹ nhất trong những chất khí. D. Hiđro là chất khử. 2. Hiđro nhẹ hơn không khí 0,1 lần. Câu 13: Tính số gam nước tạo nên khi đốt 4,2 lít hiđro với 1,4 lít oxi (đktc). 3. Hiđro là một trong những chất khí không màu, không mùi, không vị. A. 2,25 gam.B. 1,25 gam.C. 12,5 gam. D. 0,225 gam. 4. Hiđro tan siêu ít vào nước. Câu 14: bội nghịch ứng nào sau đây không được dùng làm điều chế hiđro trong số phát biểu đúng là: phòng thí nghiệm?A. Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H2. A. 1.B. 2.C. 3. D. 4. B. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2. Câu 2 + 3: đến 48 gam CuO tác dụng với khí H2 đun nóng. C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. đp Câu 2: Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng để đốt cháy lượng Cu bên trên là: D. 2H2O  2H2 + O2. A. 11,2 lít.B. 13,44 lít.C. 13,88 lít. D. 14,22 lít. Câu 15: bao gồm 3 lọ bị mất nhãn đựng các khí O 2, CO2, H2. Sử dụng thuốc thử như thế nào Câu 3: cân nặng đồng nhận được là: tiếp sau đây để phân biệt 3 lọ trên dễ ợt nhất? A. 38,4 gam.B. 32,4 gam.C. 40,5 gam. D. 36,2 gam. A. Tương đối thở.B. Que đóm. Câu 4: đến khí H2 công dụng vừa đủ với fe (III) oxit, chiếm được 11,2 gam sắt. C. Que đóm đã cháy.D. Nước vôi trong. Khối lượng sắt oxit đã tham gia bội phản ứng là: Câu 16: Nung lạnh x (gam) hỗn hợp chứa sắt 2O3 với CuO trong bình kín với A. 12 gam.B. 13 gam.C. 15 gam. D. 16 gam. Khí hiđro nhằm khử trọn vẹn lượng oxit trên, nhận được 13,4 gam tất cả hổn hợp Fe và Câu 5: các phản ứng mang lại dưới đây, phản nghịch ứng làm sao là phản nghịch ứng oxi hóa – khử? Cu, trong các số đó số mol của sắt là 0,125 mol. Giá trị x với thể tích khí H 2 gia nhập A. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O. Là:A. 18 ; 6,44.B. 18 ; 4,2.C. 18 ; 2,24.D. Hiệu quả khác. B. CO2 + NaOH + H2O → NaHCO3. Câu 17: bội nghịch ứng nào tiếp sau đây không nên là bội phản ứng thế? C. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. T o A. CuO + H2  Cu + H2O. D. H2 + CuO → H2O + Cu. B. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2. Câu 6: Khí H2 dùng để nạp vào khí ước vì: t o A. Khí H2 là đối kháng chất.B. Khí H 2 là khí vơi nhất. C. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O. C. Khí H2 lúc cháy tất cả tỏa nhiệt.D. Khí H 2 tất cả tính khử. D. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu. Câu 7: Dẫn khí H2 dư qua ống nghiệm đựng CuO nung nóng. Sau khi kết thúc Câu 18: người ta thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy bầu không khí là vì: bội phản ứng, hiện tượng quan gần kề được là: A. Khí hiđro dễ trộn lẫn với ko khí. A. Gồm tạo thành hóa học rắn màu đen vàng, tất cả hơi nước tạo ra thành. B. Khí hiđro nhẹ nhàng hơn không khí. B. Bao gồm tạo thành hóa học rắn màu đen nâu, không tồn tại hơi nước tạo thành thành. C. Khí hiđro không nhiều tan vào nước. C. Tất cả tạo thành hóa học rắn màu sắc đỏ, tất cả hơi nước tạo thành thành. D. Khí hiđro nặng rộng không khí. D. Bao gồm tạo thành chất rắn màu sắc đen, có hơi nước chế tác thành. Câu 19: bội nghịch ứng chất hóa học giữa đơn chất cùng hợp chất trong đó nguyên tử của Câu 8: trong các phản ứng sau, phản bội ứng nào là phản nghịch ứng thế? đối chọi chất thay thế sửa chữa nguyên tử của nguyên tố không giống trong vừa lòng chất điện thoại tư vấn là: t o A. Phản bội ứng thoái hóa – khử.B. Bội phản ứng hóa hợp. A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.B. 3Fe + 2O 2  Fe3O4. T o C. Bội phản ứng thế.D. Phản nghịch ứng phân hủy. C. Cu + FeCl2 → CuCl2 + Fe. D. 2H2 + O2  2H2O. Câu 20: cân nặng hiđro vào trường hợp nào dưới đây là nhỏ nhất? Câu 9: cho những chất sau: Cu, H SO , CaO, Mg, S, O , NaOH, Fe. Các chất 23 2 4 2 A. 6.10 phân tử H2.B. 0,6 gam CH 4. Dùng làm điều chế khí hiđro H là: 23 2 C. 3.10 phân tử H2O. D. 1,50 gam amoni clorua. A. Cu, H2SO4, CaO.B. Mg, NaOH, Fe. Câu 21: Một cation R n+ có cấu hình electron sống phân lớp bên ngoài cùng là 2p 6. C. H2SO4, S, O2.D. H 2SO4, Mg, Fe. Thông số kỹ thuật electron làm việc phân phần bên ngoài cùng của nguyên tử R quan yếu là: Câu 10: Ở và một điều kiện, các thành phần hỗn hợp khí nào sau đây nhẹ nhất? A. 3s2. B. 3p1.C. 3s 1.D. 3p 2. A. H2 cùng CO2.B. Teo và H 2. C. CH4 cùng N2.D. C 3H8 với N2. Trang 2 Trang 1Câu 22: Nguyên tử thành phần Y gồm tổng những hạt cơ bản là 52, trong các số ấy số phân tử Câu 33: Nguyên tử X gồm điện tích phân tử nhân là +2,7234.10-18 C. Vào nguyên không mang điện trong phân tử nhân bự gấp 1,059 lần số hạt mang điện dương. Tử X, số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 16. Kí hiệu tóm lại nào tiếp sau đây không đúng cùng với Y? nguyên tử của X là: A. Tâm trạng cơ bản của Y tất cả 3 electron độc thân. 35 37 40 39 A. 17 Cl.B. Cl.C. 17 K. D. 19 K. 19 B. Nguyên tử yếu tố Y có số khối là 35. Câu 34: Ở phân lớp 3d, số electron tối đa là: C. Y là yếu tố phi kim.D. Điện tích hạt nhân của Y là 17+. A. 6.B. 18.C. 10. D. 14. Câu 23: trong một nguyên tử Urani (Z = 92), nghỉ ngơi trạng thái cơ bản, urani có Câu 35: những ion cùng nguyên tử: Ne, Na+ với F- gồm điểm chung là: từng nào electron độc thân? Biết Rn là khí hiếm sớm nhất với urani, gồm cấu A. Số khối.B. Số proton.C. Số nơtron. D. Số electron. Hình electron là 4f14 5d10 6s2 6p6. Câu 36: Phân lớp s, p, d, f đầy điện tử khi tất cả số electron là: A. 4.B. 5.C. 6. D. 3. A. 2, 6, 10, 16.B. 2, 6, 10, 14.C. 4, 6, 10, 14. D. 2, 8, 10, 14. Câu 24: Hợp hóa học M được tạo nên từ cation X + cùng anion Yn-. Từng ion đều vì chưng Câu 37: Trong phản ứng: K Cr O + HCl → CrCl + Cl + KCl + H O. Số 5 nguyên tử tạo nên nên. Tổng thể proton trong X + bằng 11, còn tổng thể electron 2 2 7 3 2 2 phân tử HCl nhập vai trò hóa học khử bằng k lần tổng số phân tử HCl gia nhập trong Yn- là 50. Hiểu được hai nhân tố trong Y n- ở cùng nhóm A và thuộc 2 phản bội ứng. Quý giá của k là: chu kì thường xuyên trong bảng tuần hoàn. Hợp chất M là: A. 4/7. B. 3/7. C. 3/14. D. 1/7. A. (NH ) SO .B. NH HCO . C. (NH ) PO .D. NH HSO . 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 Câu 38: Cu sắt kẽm kim loại không phản ứng được với (dung dịch, hỗn hợp): Câu 25: đến X, Y, G có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là: ns2 np1 ; ns2 np3 A. HNO .B. HCl với NaNO .C. H SO . D. FeCl . Và ns2 np5. Chọn nhận định đúng về X, Y, G. 3 3 2 4 3 Câu 39: Trong phản nghịch ứng: fe O + HNO → Fe(NO ) + N + H O thì 1 phân A. Bán kính nguyên tử: X Y > G. X y 3 3 3 2 2 tử sắt O sẽ: C. Độ âm điện: X > Y > G.D. Tích điện ion hóa: X > Y > G. X y A. Nhường nhịn (3x – 2y) electron.B. Dấn (3x – 2y) electron. Câu 26: Biết khối lượng của một 1 thành phần sắt là 93,6736.10 -24 gam ; khối C. Nhường (2y – 3x) electron.D. Nhận (2y – 3x) electron. Lượng riêng của fe là 7,9 g/cm 3. Những nguyên tử sắt trong tinh thể chỉ chiếm khoảng Câu 40: mang lại 0,448 lít khí NH (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung 74% về thể tích. Nửa đường kính nguyên tử (theo lí thuyết) của fe (Fe) là: 3 nóng, thu được chất rắn X (giả sử làm phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối A. 1,279.10-8 cm.B. 3,256.10 -8 cm. Lượng của Cu vào X là: C. 2,165.10-8 cm.D. 21,65.10 -8 cm. A. 12,37%. B. 87,63%. C. 14,12%. D. 85,88%. Câu 27: Hợp chất A được chế tạo ra thành từ các ion có thông số kỹ thuật electron của khí hãn hữu Ne. Tổng số hạt p, n, e trong A là 92. Biết A gồm thể tác dụng với 1 nguyên tố bao gồm trong A để thu được phù hợp chất. Bí quyết phân tử của A là: A. Na2O.B. K 2S2.C. CaCl 2. D. MgF2. Câu 28: nhì nguyên tố A cùng B nằm trong 2 đội A tiếp tục (Z ≤ 20), có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 31. Chọn nhận định và đánh giá chưa đúng về A, B. A. A cùng B hầu hết là kim loại.B. Độ âm điện của A to hơn B. C. A cùng B đông đảo là phi kim.D. Số hiệu nguyên tử của B là 11. Câu 29: thông số kỹ thuật electron của Poloni (Z = 84) là: A. 4d10 5s2 5p3.B. 4d 10 5s2 5p4. Không còn C. 4f14 5d10 6s2 6p3. D. 4f14 5d10 6s2 6p4. Câu 30: chất nào tiếp sau đây chỉ gồm số oxi hóa trong phần nhiều hợp hóa học là –1? A. Kr.B. I.C. F. D. Xe. 2- + Câu 31: tổng thể electron vào ion SO4 và NH4 lần lượt là: A. 50, 11.B. 50, 10.C. 48, 10. D. 48, 11. Câu 32: cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nhân tố X là 4s 2. X là:A. Nhân tố d.B. Nhân tố s. C. Yếu tố d hoặc s.D. Nguyên tố phường Trang 4 Trang 3KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (2) Câu 13: Anion nào sau đây có 32 hạt electron trong nguyên tử? 2- 1- 3- 1- CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC A. CO3 .B. NO 3 .C. PO 4 .D. COO . Câu 1: các chất trong dãy nào sau đây được thu xếp theo thứ tự tính axit tăng Câu 14: đến dung dịch chứa 6,09 gam lếu hợp tất cả 2 muối hạt NaX cùng NaY (Z, dần?A. Al(OH) 3 ; H2SiO3 ; H3PO4 ; H2SO4. Y là 2 nguyên tố có trong tự nhiên, ở 2 chu kì liên tiếp, thuộc team VIIA, Z X B. Al(OH)3 ; H3PO4 ; H2SiO3 ; H2SO4. 2+ - Câu 23: bí quyết A tạo do 2 ion M với X . Biết M, X nằm trong 4 chu kì đầu 3. Bạn ta pha chế H2 trong chống thí nghiệm bằng phương pháp điện phân H2O. Của bảng tuần hoàn. M thuộc nhóm A và số electron của nguyên tử M bởi 2 4. Làm phản ứng thay là phản bội ứng chất hóa học giữa đối chọi chất cùng hợp chất. Lần số electron của anion. Yếu tắc % theo trọng lượng của M trong vừa lòng 5. Hiđro có thể kết phù hợp với oxi trong số oxit. Chất A là: 6. Photpho tác dụng với clo dư ở đk nhiệt độ sẽ khởi tạo được muối hạt PCl3. A. 51,3%.B. 68,9%.C. 38,7%. D. 36,0%. 7. Các loại phân bón hữu ích nhất hiện nay là urê, thành phần đó là (NH2)2CO3. Câu 24: Anion X2- có thông số kỹ thuật electron ở phần ngoài cùng là 3p 6. địa điểm của X 8. Bạn ta thường bảo quản photpho trong số dung môi hữu cơ. Vào bảng khối hệ thống tuần hoàn là: 9. Phân đạn tất cả 2 một số loại đó là đạm amoni cùng đạm nitric. A. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.B. ô 16, chu kì 3, nhóm VIA. 10. Độ bồi bổ của lân trong Ca(H2PO4)2 là 60,68%. C. ô 20, chu kì 3, team IIA.D. ô 20, chu kì 4, đội IIA. Số tuyên bố đúng là: 2- 2- Câu 25: toàn bô proton trong 2 ion XA3 và XA4 lần lượt là 40 với 48. Phát A. 3.B. 6. C. 7. D. 4. Biểu nào sau đó là đúng? Câu 33: Cation Cr3+ có màu: A. Độ âm năng lượng điện của X lớn hơn độ âm năng lượng điện của A. A. Tiến thưởng nâu.B. Xanh lam.C. Xanh lục. D. Đỏ nâu. B. X cùng A là 2 nguyên tố thuộc cùng phân đội chính. Câu 34: tổng hợp hết m (gam) ZnSO 4 vào nước được hỗn hợp X. Khi đến C. X sống chu kì 2, A sống chu kì 3. 0,22 mol KOH vào X thì được a (gam) kết tủa. Khi mang đến 0,28 mol KOH vào X D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của X to hơn của A. Thì cũng nhận được a (gam) kết tủa. Xác định giá trị m. Câu 26: Định nghĩa nào dưới đây định nghĩa đúng hóa học khử? A. 40,25 gam.B. 4,025 gam.C. 36,225 gam. D. 20,125 gam. A. Chất chiếm oxi.B. Chất tách oxi thoát ra khỏi hỗn hợp. Câu 35: mang đến 8,32 gam Cu hòa tan hoàn toản dung dịch HNO3 có tác dụng thoát ra 4,928 C. Chất chức năng với oxi.D. Chất chiếm oxi của chất khác. Lít các thành phần hỗn hợp khí NO, NO2 (ở đktc). Khối lượng muối nhận được là: Câu 27: phản nghịch ứng nào tiếp sau đây không phải là bội phản ứng thế? A. 22,56 gam.B. 24,44 gam.C. 20,68 gam. D. 26,32 gam. A. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.B. 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H2. Câu 36: kim loại nào dưới đây không bội phản ứng được cùng với axit nitric? C. 2Mg + O2 → 2MgO.D. Sắt + H 2SO4 → H2 + FeSO4. A. Cu.B. Zn.C. Al. D. Pt. Câu 28: Trong phản bội ứng hóa học: na + O 2 Na2O thì hóa học khử, chất Câu 37: lựa chọn phát biểu đúng. Oxi hóa theo thứ tự là: A. Fe hoặc Cr lúc phản ứng cùng với HNO 3 (thiếu) chỉ tạo nên muối sắt A. O2, Na.B. Na, O 2.C. Na, mãng cầu 2O.D. O 2, Na2O. (II) và Cr (III). Câu 29: Khử 48 gam đồng (II) oxit bởi khí hiđro, trọng lượng đồng sắt kẽm kim loại B. Ví như Fe, Cr phản bội ứng cùng với HNO 3 đậm đặc thì khí bay ra sau bội nghịch thu được là (giả sử lượng CuO trên trọn vẹn bị khử): ứng là N2O. A. 38,4 gam.B. 19,2 gam.C. 25,6 gam. D. 32 gam. C. Lúc Al làm phản ứng với HNO 3 thì chỉ tạo được 1 muối duy nhất cùng Câu 30: bội phản ứng nào dưới đây không nên là phản nghịch ứng lão hóa – khử? các thành phầm khử khác. A. Sắt O + co t co + Fe. D. Khi Zn phản ứng với HNO3 thì luôn luôn luôn tạo nên đồng thời 2 2 3 2 muối. T B. Fe3O4 + H2  H2O + Fe. Câu 38: bội nghịch ứng thân HCl cùng Zn là: t A. Bội nghịch ứng thoái hóa – khử.B. Bội phản ứng hóa học. C. CO2 + Mg  MgO + C. C. Làm phản ứng thế.D. Cả A, B, C hồ hết đúng. D. Fe O + HCl FeCl + FeCl + H O. 3 4  2 3 2 Câu 39: Số oxi hóa của silic trong số đông hợp chất là: Câu 31: lựa chọn phát biểu không đúng. A. +4.B. +2.C. +1. D. –2. A. Hiđro là chất nhẹ nhất trong các chất. Câu 40: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nguyên tố platin (Z = 78) bao gồm bao B. Ở nhiệt độ thích hợp, hiđro có thể kết hợp với oxi 1-1 chất cùng oxi nhiêu electron ở phần bên ngoài cùng? trong một vài oxit kim loại. A. 26.B. 25.C. 24. D. 8. C. Hiđro được dùng làm bơm vào khinh thường khí cầu, láng thám. D. Hiđro là nguồn vật liệu trong cung ứng amoniac, axit, Câu 32: Xét những phát biểu sau: 1. Tất cả hổn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ khi cháy. T 2. Trong phản bội ứng: C + O2  CO2 thì chất oxi hóa là O2. Hết Trang 7 Trang 8KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (3) Câu 11: dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều giảm dần nửa đường kính nguyên tử và CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC ion?A. K +, Ca2+, Ar.B. Ar, Ca 2+, K+. Câu 1: Số nguyên tố trực thuộc chu kì 3 và 6 lần lượt là: C. Ar, K+, Ca2+.D. Ca 2+, K+, Ar. A. 8, 18.B. 18, 8.C. 8, 32. D. 32, 8. Câu 12: Xét các phát biểu: Câu 2: cho 0,6 gam một kim loại X team IIA công dụng hết với nước giải 1. Theo quy luật chuyển đổi tính chất các đơn hóa học trong bảng tuần hoàn thì phi phóng 0,336 lít khí H2 (ở đktc). Xét những phát biểu: kim mạnh mẽ nhất là flo. 1. Cấu hình electron của nguyên tử X là 4s2. 2. Những nguyên tố đội A trong bảng tuần trả là các nguyên tố s với nguyên 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X không có electron độc thân. Tố p. 3. X là kim loại kiềm. 3. Những nguyên tố đội IIA, từ bỏ Mg đến Ba, theo chiều điện tích hạt nhân tăng, 4. X trực thuộc chu kì 4 của bảng HTTH. Tính kim loại giảm dần. 5. Hóa trị của X vào oxit tối đa là II. 4. Những nguyên tố chất hóa học trong cùng một hóm A tất cả cùng số electron hóa trị. Số phạt biểu sai là: 5. Những nguyên tố team VA, trường đoản cú N cho Bi, theo chiều tăng dần đều điện tích hạt A. 1.B. 2.C. 3. D. 4. Nhân, tính phi kim tăng dần. Câu 3: Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong 6. Nguyên tố X có cấu hình electron phần ngoài cùng là 3s 2 3p3, X thuộc nhóm bảng HTTH thì: VA. A. Phi kim mạnh mẽ nhất là Iot.B. Kim loại vượt trội nhất là Liti. Số tuyên bố đúng là: C. Phi kim vượt trội nhất là Flo.D. Sắt kẽm kim loại yếu tuyệt nhất là Xesi. A. 5.B. 2.C. 4. D. 3. Câu 4: Cặp chất có tính chất tựa như nhau là: Câu 13: Quy luật chuyển đổi tính axit của hàng hiđroxit H 2SiO3, H2SO4, HClO4 A. Mg và Ca.B. S và Cl.C. Ca với Br. D. S với Mg. Là:A. Không xác định.B. Không chũm đổi. Câu 5: X là nguyên tố thuộc đội IA, Y là yếu tắc thuộc đội VIIA. Phù hợp C. Tăng dần.D. Sút dần. Chất tạo bởi X với Y bao gồm công thức: Câu 14: Sự biến đổi độ âm điện các đơn chất của những nguyên tố nhóm VIIA A. X7Y.B. XY 7.C. XY 2.D. XY. Theo chiều bớt dần năng lượng điện hạt nhân nguyên tử là: Câu 6: thành phần R có cấu hình electron là 2s2 2p3. Công thức hợp hóa học A. Tăng dần.B. Sút dần. Khí cùng với hiđro và bí quyết oxit cao nhất của R là: C. Ko xác định.D. Không ráng đổi. A. RH2, RO.B. RH 3, R2O5.C. RH 4, RO2.D. Tác dụng khác. Câu 15: mang lại 4,8 gam 1 sắt kẽm kim loại X công dụng hết với dung dịch HCl. Sau bội nghịch Câu 7: Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng HTTH. Nguyên ứng thu được hỗn hợp A chứa 19 gam muối. X là: tử của nguyên tố đó có: A. C.B. Ba.C. Zn. D. Mg. A. 3 electron lớp ngoài cùng.B. 6 lớp electron. Câu 16: X và Y là 2 nhân tố thuộc thuộc chu kì, hai nhóm A liên tiếp. Số C. 6 electron hóa trị.D. Số khối là 36. Proton của nguyên tử Y nhiều hơn nữa nguyên tử X. Tổng số phân tử proton trong Câu 8: X là oxit của một thành phần thuộc team VIA trong bảng HTTH, bao gồm tỉ nguyên tử X cùng Y là 33. Chọn phát biểu đúng. Khối so với metan là 4. X là (Biết KLNT của S, Se, Te thứu tự là 32, 79, 128): A. Phần bên ngoài cùng của nguyên tử Y (trạng thái cơ bản) gồm 5 electron. A. SO3.B. SO 2.C. SeO 3.D. TeO 2. B. Phân phần ngoài cùng của nguyên tử X (trạng thái cơ bản) bao gồm 4e. Câu 9: Hiđroxit cao nhất của R có dạng HRO 4. R sinh sản với hiđro một hợp chất C. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y. Khí có chứa 2,74% H theo khối lượng. Xét các phát biểu: D. Đơn hóa học X là chất khí ở điều kiện thường. 1. Ở đk thường, R solo chất dễ dàng phản ứng cùng với H2. Câu 17: cho những oxit: Li2O (1), CO2 (2), B2O3 (3), BeO (4), N2O5 (5). Tính 2. R thuộc nhóm nguyên tố halogen (nhóm VIIA). Bazơ của những oxit được xếp theo chiều tăng nhiều là: 3. Số lão hóa thấp độc nhất vô nhị của R là –1. A. 5, 2, 3, 4, 1.B. 2, 5, 3, 4, 1.C. 1, 4, 2, 3, 5. D. 3, 5, 2, 1, 4. 4. R là 1 trong những phi kim điển hình. 5. Độ âm năng lượng điện của R > Br > I. Câu 18: yếu tắc Y là phi kim trực thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là Số tuyên bố đúng là: YO3. Nhân tố Y tạo thành với sắt kẽm kim loại M vừa lòng chất bao gồm công thức MY, trong các số đó M A. 2.B. 3.C. 4. D. 5. Chỉ chiếm 63,64% về khối lượng. M là: Câu 10: Một nhân tố Y tất cả hóa trị tối đa đối cùng với oxi bởi hóa trị vào A. S.B. Zn.C. Mg. D. Fe. Hợp hóa học khí đối với hiđro, phân tử khối của oxit này bởi 1,875 lần phân tử Câu 19: phần trăm về trọng lượng của thành phần R vào oxit tối đa và khối của hợp hóa học khí với hiđro. Y là: trong hợp hóa học khí với hiđro tương ứng là a% với b%, cùng với a : b = 0,425. Tổng A. Si.B. S.C. N. D. C. Số electron trên những phân lớp p của nguyên tử R là: Trang 9 Trang 10A. 8.B. 9.C. 10. D. 11. Câu 30: một số trong những hóa hóa học được để lên 1 chống tủ có khung bằng kim loại. Sau Câu 20: Hòa tan trọn vẹn 6,9081 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim 1 năm, fan ta thấy size kim loai đó bị gỉ. Chất hóa học nào tiếp sau đây gây ra loại tiếp nối nhau trong nhóm IIA vào hỗn hợp HCl chiếm được 1,68 lít teo 2 (ở hiện tượng lạ trên? đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là: A. Etanol.B. Dây nhôm.C. Dầu hỏa. D. Axit clohiđric. A. Ca, Sr.B. Be, Mg.C. Mg, Ca. D. Sr, Ba. Câu 31: Một chất lỏng không màu có chức năng hóa đỏ một chất thông tư thông Câu 21: Cho cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố sau: dụng. Nó chức năng với 1 số ít kim loại giải phóng khí H 2 với giải phóng khí CO2 2 2 2 2 6 2 4 2 2 5 X1: 1s 2s ; X2: 1s 2s 2p 3s 3p ; X5: 1s 2s 2p ; khi cung cấp muối hiđrocacbonat. Kết luận nào sau đấy là đúng nhất? 2 2 6 2 6 10 2 5 2 2 6 2 6 1 X3: 1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p ; X4: 1s 2s 2p 3s 3p 4s . A. Nó là 1 trong kiềm.B. Nó là 1 trong bazơ. Phần lớn nguyên tố thuộc cùng 1 đội là: C. Nó là một trong axit.D. Nó là 1 trong muối. A. X2, X4.B. X 2, X3.C. X 1, X4.D. X 3, X5. Câu 32: Đốt cháy pirit fe FeS 2 vào khí oxi. Làm phản ứng xảy ra theo phương t Câu 22: những nguyên tố thuộc nhóm A có đặc điểm hóa học tựa như nhau, vày trình: FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2. Sau thời điểm cân bằng (hệ số nguyên, tối vỏ nguyên tử các nguyên tố team A có: giản) hệ số cân đối của Fe2O3 là bao nhiêu? A. Số electron như nhau. A. 2.B. 12.C. 22. D. 32. B. Số electron lớp bên ngoài cùng như nhau. Câu 33: Cặp chất nào sau đây khi tan trong nước, chúng tác dụng với nhau C. Số lớp electron như nhau. Chế tạo thành kết tủa? D. Cùng số electron s hay p. A. NaCl cùng AgNO3.B. NaOH và HCl. Câu 23: lựa chọn phát biểu đúng. C. KOH với NaCl.D. CuSO 4 với HCl. A. Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần trọng lượng nguyên tử. Câu 34: Cặp chất nào tiếp sau đây khi tung trong nước, chúng công dụng với nhau B. Các nguyên tố thuộc team B mọi là kim loại. Tạo thành thành chất khí? C. Những nguyên tố thuộc đội A những là kim loại hay phi kim. A. BaCl2 cùng H2SO4.B. NaCl với Na 2SO3. D. đội IA trong bảng HTTH là nhóm kim loại kiềm. C. HCl và Na2CO3. D. AlCl3 với H2SO4. Câu 24: yếu tắc M thuộc đội IIIA, nhân tố X thuộc team VIA. Trong Câu 35: Đốt 20ml khí H2 vào 20ml khí O2. Sau khoản thời gian đưa về ánh sáng và áp oxit cao nhất, M chiếm phần 52,94% về khối lượng, X chỉ chiếm 40% về khối lượng. Suất ban đầu, thể tích khí còn dư sau làm phản ứng là: Hợp hóa học giữa M cùng X thì % trọng lượng của M bởi bao nhiêu? A. Dư 10ml H2.B. Dư 10ml O 2. A. 65,85%.B. 64%.C. 36%. D. 34,15%. C. Hai chất vừa hết.D. Không xác định được. Câu 25: X sống chu kì 3, Y nghỉ ngơi chu kì 2. Tổng số electron phần bên ngoài cùng của X cùng t Câu 36: Khí H cháy vào khí O tạo thành nước theo bội nghịch ứng: 2H + O  Y là 12. Ở tâm lý cơ bản, số electron p. Của X nhiều hơn thế nữa của Y là 8. Lựa chọn 2 2 2 2 2H O. Ao ước thu được 22,5 gam nước thì thể tích khí H (đktc) nên dùng là: phát biểu đúng. 2 2 A. 1,12 lít.B. 2,24 lít.C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. A. X thuộc nhóm VA ; Y thuộc đội IIA. Câu 37: Khử trọn vẹn 0,3 mol oxit sắt O bằng Al nhận được 0,4 mol Al O B. X thuộc nhóm VIA ; Y thuộc nhóm IIA. X y 2 3 và Fe từ do. Bí quyết của oxit sắt là: C. X thuộc nhóm IVA ; Y thuộc đội VA A. FeO.B. Sắt O .C. Fe O .D. Không xác định. D. X thuộc team VIIA ; Y thuộc team VA. 2 3 3 4 Câu 38: mang đến V (lít) hỗn hợp X tất cả H và Cl vào trong 1 bình chất liệu thủy tinh lớn, sau Câu 26: mang lại 13 gam Zn vào dung dịch đựng 0,5 mol HCl. Thể tích khí H 2 2 2 khi chiếu sáng một thời gian, xong xuôi phản ứng được hỗn hợp khí Y, trong các số đó có (đktc) thu được là: 30% HCl về thể tích cùng thể tích Cl giảm đi còn 20% đối với lượng ban A. 1,12 lít.B. 2,24 lít.C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. 2 đầu. Biết những khí đo ở thuộc điều kiện. Năng suất phản ứng thân H cùng Cl là: Câu 27: Đốt lếu hợp gồm 10 ml khí H với 10 ml khí O . Sau làm phản ứng, thấy 2 2 2 2 A. 80%.B. 85%.C. 90%. D. 95%. Tất cả khí A thoát ra. Khí A là: Câu 39: Một lượng halogen công dụng hết cùng với Mg tạo nên 19 gam MgX . Cũng A. H .B. O .C. H O.D. Teo . 2 2 2 2 2 lượng halogen trên, khi công dụng hết cùng với Al tạo nên 17,8 gam AlX . Trọng lượng Câu 28: Axit là phần lớn chất tạo nên quì tím gửi sang màu: 3 halogen X đã dùng là: A. Đỏ.B. Xanh.C. Tím. D. Không thay đổi màu. 2 A. 1,42 gam.B. 14,2 gam.C. 2,56 gam. D. 25,6 gam. Câu 29: phản nghịch ứng chất hóa học trong đó, các chất gia nhập và các chất sản phẩm Câu 40: Đơn hóa học halogen nào dưới đây ở điều kiện thường, không tồn tại ngơi nghỉ thuộc nhiều loại 4 chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối là phản ứng nào bên dưới đây? thể khí? A. Phản nghịch ứng hóa hợp.B. Bội phản ứng phân hủy. A. F .B. Cl . C. Br .D. I . C. Phản nghịch ứng thế.D. Làm phản ứng trung hòa. 2 2 2 2 Trang 12 Trang 11KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (4) Câu 11: trong những phản ứng sau, làm phản ứng như thế nào HCl nhập vai trò là hóa học khử? CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC A. 4HCl + 2Cu + O2 → 2CuCl2 + 2H2O. Câu 1: tuyên bố nào sau đây không đúng? B. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. A. Electron có cân nặng là 0,00055 đvC gồm điện tích là 1–. C. 2HCl + fe → FeCl2 + H2. B. Trong nguyên tử, số proton thông qua số electron. D. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O. C. Proton có cân nặng là 1,0073 đvC có điện tích là 1+. Câu 12: Trong ko khí bao gồm H2S, Ag bị hóa đen do gồm phản ứng sau: D. Nơtron có cân nặng là 1,0073 đvC và bao gồm điện tích là 1+. 2Ag + H2S + 1/2O2 → Ag2S + H2O. Trong bội phản ứng trên: Câu 2: Đồng vị là những dạng của cùng một nguyên tố hóa học tất cả cùng số A. Ag là hóa học khử, H2S là hóa học oxi hóa. Trong hạt nhân nguyên tử tuy nhiên có khác biệt vì bao gồm chứa số không giống nhau. B. Ag là chất, H2S là hóa học oxi hóa. A. Proton, nơtron, electron.B. Proton, số khối, nơtron. C. Oxi là chất oxi hóa, Ag là hóa học khử. C. Electron, số khối, nơtron.D. Electron, nơtron, số khối. D. Oxi là chất oxi hóa, Ag bị khử. 24 -27 Câu 3: trọng lượng nguyên tử Mg = 39,8271.10 kg. Cho biết thêm 1đvC = Câu 13: mang lại phương trình phản nghịch ứng: FeCu 2S2 + O2 → Fe2O3 + CuO + SO2. -24 24 1,6605.10 gam. Trọng lượng nguyên tử Mg tính theo đvC bằng: sau thời điểm cân bởi (hệ số nguyên, tối giản), thông số của FeCu2S2 và O2 là: A. 23,985.B. 24,000.C. 66,133. D. 23,985.10 -3. A. 4 và 30.B. 2 với 15.C. 2 cùng 15/2. D. 4 cùng 15. Câu 4: Số nguyên tử H có trong 1,8 gam H2O là: Câu 14: Tính lượng HNO 3 cần dùng làm phản ứng toàn vẹn với 0,04 mol Al 23 23 23 23 A. 0,2989.10 .B. 0,3011.10 .C. 1,2044.10 .D. 10,8396.10 . Theo phản ứng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Câu 5: mang đến 7Li = 7,016. Phát biểu nào dưới đây đúng mang đến 7Li? A. 0,030 mol.B. 0,015 mol.C. 0,150 mol. D. 0,300 mol. 7 A. Li bao gồm số khối lá 7,016. Câu 15: đến phản ứng FeS 2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O. B. 7Li gồm nguyên tử khối là 7,016. Khi phản ứng cân nặng bằng, tỉ lệ thông số giữa chất oxi hóa và chất khử là: C. 7Li có trọng lượng nguyên tử là 7,016 gam. A. 3 : 1.B. 5 : 1.C. 1 : 5. D. 1 : 3. D. 7Li có trọng lượng nguyên tử là 7,016 đvC. Câu 16: mang đến 1,625 gam kim loại tính năng với hỗn hợp HCl dư. Sau bội nghịch Câu 6: Một các thành phần hỗn hợp khí O 2 với CO2 bao gồm tỉ khối so với hiđro là 19. Phần trăm ứng, cô cạn hỗn hợp thu được 3,4 gam muối hạt khan. Kim loại đó là: thể tích của O2 trong tất cả hổn hợp là: A. Mg.B. Zn.C. Cu. D. Ni. A. 40%.B. 50%.C. 60%. D. 70%. Câu 17: mang đến 0,84 gam kim loại R vào hỗn hợp HNO3 loãng đem dư thu được Câu 7: Số oxi hóa của N trong số chất, ion tăng dần đều theo thiết bị tự: 0,336 lít khí NO nhất ở đktc. Xét các phát biểu: 1. Đa số trong số hợp chất, R luôn luôn có số oxi hóa là +2. A. NO Z ). Rước 3,1 gam X hòa hợp hết trong dung dịch HCl hóa - khử? A. CaCO → CaO + co . A B 3 2 nhận được 1,12 lít khí H (đktc). Xét các phát biểu: B. 2NaHSO → mãng cầu SO + SO + H O. 2 3 2 3 2 2 1. Nguyên tử khối vừa phải của A, B là 31 (theo bài). C. 2Cu(NO ) → 2CuO + 4NO + O . 3 2 2 2 2. Ở tâm trạng cơ bản, X có một electron đơn côi trên obitan s. D. 2Fe(OH) → fe O + 3H O. 3 2 3 2 3. Tích điện ion hóa trước tiên của X to hơn của Y. Câu 10: trong các phản ứng dưới đây: 4. Oxit cao nhất của X và Y bao gồm dạng X O và YO. A) sắt + 2HCl → FeCl + H . 2 2 2 5. Tính kim loại của X to hơn của Y ; tính phi kim của X to hơn của Y. B) Zn + CuSO → ZnSO + Cu. 4 4 Số tuyên bố đúng là: c) CH + Cl → CH Cl + HCl. 4 2 3 A. 2.B. 3.C. 4. D. 5. D) BaCl + H SO → BaSO + 2HCl. 2 2 4 4 Câu 19: mang lại phản ứng sau: Al + HNO → Al(NO ) + NH NO + H O. Thông số Số phản ứng không phải phản ứng lão hóa - khử là: 3 3 3 4 3 2 cân bằng của các chất trong bội nghịch ứng theo trang bị tự là: A. 1.B. 2.C. 3. D. 4. Trang 13 Trang 14A. 8, 30, 8, 3, 9. B. 8, 3, 8, 3, 1. Câu 29: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nguyên tố A gồm dạng như sau: C. 30, 8, 8, 3, 15.D. 8, 27, 8, 3, 12. 4d10 5s2 5p6. Xét các phát biểu: Câu 20: cho 24,3 gam nhôm tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 loãng dư, 1. Số hiệu nguyên tử của yếu tố A là 36. Nhận được 8,96 lít hỗn hợp khí có NO cùng N 2O (đktc). Thành phần phần trăm 2. A thuộc chu kì 5, team VIIIA. 3. A là 1 nguyên tố phi kim. (%) về thể tích của N2O với NO theo lần lượt là: 4. Số thoái hóa của A ở trong số hợp hóa học là 2, 4, 6. A. 25 cùng 75.B. 30 với 70.C. 75 cùng 25. D. 70 với 30. 5. Độ âm năng lượng điện của nguyên tử thành phần A lớn hơn của Iot. Câu 21: đến 6,5 gam Zn tính năng với dung dịch bao gồm chứa 12 gam HCl. Thể Số phát biểu đúng là: tích khí H2 (đktc) chiếm được là: A. 1.B. 2.C. 3. D. 4. A. 1,12 lít.B. 2,24 lít.C. 3,36 lít. D. 2,42 lít. Câu 30: Phân lớp electron ở đầu cuối của Zn bao gồm dạng 3d10. đánh giá và nhận định đúng là: Câu 22: tất cả các kim loại trong hàng nào bên dưới đây công dụng được cùng với H 2O sống A. Zn thuộc team IIB, chu kì 4. Nhiệt độ thường? B. Ở trong phần đông hợp chất, số lão hóa của Zn là 2. A. Fe, Zn, Li, Sn.B. Cu, Pb, Rb, Ag. C. Zn thuộc nhóm VIIIB, chu kì 3. C. K, Na, Ca, Ba.D. Al, Hg, Cs, Sr. D. Oxit cao nhất của Zn là Zn2O. Câu 23: bội phản ứng nào dưới đó là phản ứng thế? Câu 31: chọn câu sai. Dãy những nguyên tố nào tiếp sau đây thuộc thuộc 1 đội A? t A. 2KClO3  KCl + O2. A. Cu, Ag, Au, Rg.B. Sc, Y, La, Ac. C. As, Te, At, Rn.D. Cả A, B, C phần đa đúng. B.

Xem thêm: Giới Thiệu Top 5 Plugin Đánh Giá Bài Viết Wordpress Tốt Năm 2022

SO + H O  H SO . 3 2 2 4 Câu 32: lựa chọn phát biểu ko sai trong các các tuyên bố sau: C. Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O. A. Chúng ta Lantan và họ Actini là khối những nguyên tố d và f. T D. Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O. B. Oxit tối đa của nguyên tố bao gồm dạng R2On với n ≥ 1. Câu 24: bội phản ứng nào sau đây không buộc phải là phản bội ứng thế? C. Theo chiều tăng dần điện tích phân tử nhân nguyên tử, trong cùng 1 t nhóm A, độ âm điện của những nguyên tố sút dần. A. CuO + H2  Cu + H2O. D. Những nguyên tố ở trong cùng một tổ có cùng số electron hóa trị. B. Mg + 2HCl  MgCl + H . 2 2 Câu 33: Một yếu tắc ở team VA. Vào hợp chất oxit cao nhất, yếu tắc C. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O. đó chỉ chiếm 25,95% khối lượng. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là: D. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu. A. 14.B. 28.C. 35. D. 7. Câu 25: làm phản ứng làm sao dưới đấy là phản ứng thoái hóa – khử? Câu 34: team gồm những nguyên tố s là: t A. IB, IIB.B. IA, IIA. A. CaO + H2O  Ca(OH)2.B. CaCO 3  CaO + CO2. C. Từ bỏ IIIA mang lại VIIIA.D. Từ bỏ IIIB cho VIIIB. C. Co + C t 2CO. D. Cu(OH) t CuO + H O. 2 2 2 Câu 35: hòa tan 10,1 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại kiềm ở trong 2 chu kì thường xuyên Câu 26: phản bội ứng nào dưới đây không yêu cầu là làm phản ứng thoái hóa – khử? vào nước thu được 3,36 lít khí (đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là: t t A. CuO + H2  Cu + H2O. B. 2FeO + C  2Fe + CO2. A. Na, K.B. Li, Na.C. Li, K. D. K, Rb. T t C. Fe2O3 + 2Al  2Fe + Al2O3. D. CaO + CO2  CaCO3. Câu 36: mang lại 2,68 gam tất cả hổn hợp muối cacbonat của 2 sắt kẽm kim loại A, B trực thuộc Câu 27: nhóm gồm các nguyên tố kim loại điển hình nổi bật là: nhóm IIA, ở cả hai chu kì tiếp đến nhau công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl thu A. O, S, Se, Te.B. F, Cl, Br, I. được 0,672 lít khí cacbon đioxit (đktc). Hai sắt kẽm kim loại là (ZA > ZB): C. Li, Na, K, Rb.D. Na, K, Rb, Ac. A. Sr, Ba.B. Ca, Sr.C. Ca, Mg. D. Mg, Ca. Câu 28: Xét các phát biểu: Câu 37: Tổng số nhân tố thuộc các chu kì nhỏ tuổi là: 1. Những nguyên tố thuộc team IA là những kim các loại kiềm. A. 18.B. 16.C. 10. D. 8. 2. Tổng số các nguyên tố ngơi nghỉ chu kì 3 là 18. Câu 38: yếu tắc X ở chu kì 4, nhóm IA. Phương pháp oxit cao nhất của X là: 3. Các nguyên tố thuộc nhóm IIA không tạo ra hợp chất với hiđro. A. XO.B. X 2O3.C. XO 2.D. X 2O. 4. Số oxi hóa độc nhất vô nhị của Gali (Ga) là +3. Câu 39: cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9), R (Z = 19). 5. Ở tâm trạng cơ bản, nguyên tố bao gồm Z = 84 tất cả 2 electron độc thân. Dãy bố trí đúng độ âm điện tăng dần của những nguyên tố là: Số phạt biểu không đúng là: A. Y, X, M, R.B. Y, R, X, M.C. R, M, X, Y. D. Y, M, X, R. A. 0.B. 3.C. 1. D. 4. Câu 40: yếu tố nào sau đây có bán kính ion nhỏ dại nhất? Trang 15 A. Na.B. Mg.C. F. D. Al. Trang 16KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (5) Câu 11: trong phân tử MX2, M chiếm phần 46,67% về khối lượng. Phân tử nhân M bao gồm CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC số nơtron nhiều hơn thế số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X, số proton ngay số Câu 1: Ở tâm trạng cơ bản: phân lớp electron ko kể cùng của nguyên tử nơtron. Toàn bô proton trong phân tử MX2 là 58. Cách làm hợp hóa học MX2 là: 2n+1 nguyên tố Y là np (n ≥ 1). Tổng thể electron trên những phân lớp p. Của nguyên A. NO2.B. Teo 2.C. SO 2.D. FeS 2. Tử yếu tố X là 7. Số hạt sở hữu điện trong nguyên tử thành phần Z nhiêu rộng Câu 12: thông số kỹ thuật electron của ion Ag+ là: số hạt với điện vào nguyên tử yếu tắc Y là 20 hạt. Dấn xét đúng là: A. 3d10.B. 3 chiều 10 4s1. C. 4d10.D. 4 chiều 10 5s1. A. Oxit cao nhất của yếu tắc X tất cả dạng X2O7. Câu 13: Chì (Pb) tất cả số hiệu nguyên tử là 82. Xét các phát biểu: B. Hiđroxit của Z tất cả tính bazơ. 1. Thông số kỹ thuật electron của Pb là 4f14 5d10 6s1 6p2. C. Yếu tố X cùng Y trực thuộc 2 nhóm A liên tiếp. 2. Ở những hợp chất, số thoái hóa của Pb là +2 và +4. D. Độ âm điện giảm dần theo thiết bị tự X, Y, Z. 3. Pb (chì) thuộc team IIIA, chu kì 6 của bảng hệ thống tuần hoàn. Câu 2: cho các đại lượng cùng tính chất: 4. Oxit cao nhất của chì bao gồm dạng Pb2O3. (1) Tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim. (2) Số lớp electron. 5. Hóa trị của Pb (chì) vào hợp chất khí cùng với hiđro là IV. (3) Số electron trong nguyên tử. (4) Số electron phần ngoài cùng. Số tuyên bố đúng: (5) Số proton. (6) Tính axit và bazơ của oxit tối đa và hiđroxit tương ứng. A. 2.B. 0.C. 4. D. 3. Các đại lượng với tính chất biến đổi tuần trả là: Câu 14: Xét những phát biểu: A. 1, 2, 4, 6.B. 1, 2, 4, 5.C. 1, 4, 6. D. 1, 3, 4, 5. 1. Những nguyên tố ở đội VIIIA thì bao gồm 8 electron ở phần bên ngoài cùng. Câu 3: thông số kỹ thuật nguyên tử của R làm việc trạng thái cơ bản có 7 electron lớp L. 2. Các kim một số loại ở nhóm IA là các kim các loại kiềm. Công thức hợp hóa học khí cùng với hiđro cùng oxit cao nhất của R thứu tự là: 3. Lantan (La, Z = 57) là nguyên tố kim loại, ở trong chu kì 6, team IIIB. A. HR cùng R2O.B. HR và R 2O7.C. H 2R cùng R2O.D. HR và HRO 4. 4. Những nguyên tố ở team IIA của bảng HTTH phần đông có cấu hình electron dạng Câu 4: hòa tan 12,5 gam rắn X tất cả Mg, Al, Zn bởi dung dịch HCl dư, thu ns2 (với n > 2). được dung dịch Y cùng 8,96 lít H2 (đktc). Cô cạn Y được m (gam) tất cả hổn hợp 5. Ở chu kì 2 của bảng HTTH, tất cả 4 yếu tố là phi kim. Muối khan. Quý giá m là: Số vạc biểu sai là: A. 40,5.B. 40,7.C. 40,9. D. 40,8. A. 0.B. 1.C. 2. D. 3. Câu 5: vào chu kì 3, yếu tắc có nửa đường kính lớn tốt nhất là: Câu 15: Một nguyên tố kim loại có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng dạng A. Clo.B. Natri.C. Agon. D. Magie. Nd10 (n + 1)s1 với n ≥ 4. Nhân tố trên không thể là nguyên tố nào sau đây? Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 6,9081 gam tất cả hổn hợp muối cacbonat của 2 kim loại A. Rg.B. Ds.C. Au. D. Cu. Tiếp nối nhau trong team IIA vào hỗn hợp HCl chiếm được 1,68 lít teo 2 (đktc). Câu 16: nguyên tố nào tiếp sau đây nằm sinh hoạt chu kì nhưng chu kì đó không có nguyên Hai kim loại là: tố kim loại nhóm B? A. Ca cùng Sr.B. Be và Mg.C. Mg cùng Ca. D. Sr và Ba. A. Na.B. K.C. Hf. D. Se. Câu 7: hòa hợp chất có công thức phân tử M 2X cùng với tổng số phân tử cơ bản trong 1 Câu 17: Vi hạt nào sau đây có số proton nhiều hơn thế số electron? phân tử là 116, trong các số đó số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện A. Ion K+.B. Ion Cl .C. Ion mãng cầu +. D. Nguyên tử S. Là 36. Khối lượng nguyên tử của X to hơn M là 9. Tổng số phân tử trong X 2- Câu 18: khối lượng proton gồm trong 10 gam cacbon là: nhiều hơn thế trong M+ là 17. Số khối của X, M theo lần lượt là: A. 50,36.10+1.B. 5,036.10 -1. C. 50,36.10-1.D. 5,036.10 +1. A. 23, 32.B. 23, 34.C. 34, 23. D. 32, 23. Câu 19: yếu tố X ở nhóm VIIA của bảng HTTH. Trong hợp hóa học với Câu 8: Nguyên tử của nhân tố R bao gồm tổng số hạt (p, e, n) là 46. Số phân tử không hiđro, yếu tố X chỉ chiếm 99,22% về khối lượng. Xét những phát biểu: với điện rộng số hạt với điện ở vỏ nguyên tử là 1 trong hạt. Vị trí của R trong 1. Nguyên tử yếu tố X có 1 electron cô quạnh ở trạng thái cơ bản. Bảng tuần trả là: 2. Số oxi hóa thấp độc nhất của X trong hợp hóa học là 0. A. Chu kì 3, đội IIIA.B. Chu kì 4, nhóm VB. 3. Nguyên tử yếu tắc X gồm 5 electron ngơi nghỉ phân phần bên ngoài cùng. C. Chu kì 3, nhóm VA.D. Chu kì 4, nhóm IIIA. 4. Số hiệu nguyên tử của thành phần X bằng hiệu số hiệu của Au cùng Fe. Câu 9: Nguyên tử nhân tố X, Y, Z có cấu hình electron theo lần lượt là: 1s 2 2s2 5. Thông số kỹ thuật electron của X là 4d10 5s2 5d5. 2p6 3s2 3p4 ; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Nguyên tố sắt kẽm kim loại là: Số tuyên bố đúng là: A. Z.B. Y.C. X. D. X với Y. A. 5.B. 4.C. 3. D. 2. Câu 10: các nguyên tố halogen được bố trí theo chiều tăng cao độ âm điện: A. I, Br, Cl, F.B. F, Cl, Br, I.C. I, Br, F, Cl. D. Br, I, Cl, F. Trang 18 Trang 17Câu 20: Hòa tan trọn vẹn 28,6 gam các thành phần hỗn hợp nhôm cùng sắt oxit vào dung dịch Câu 29: cho Cu công dụng với dung dịch axit HCl thì sẽ có hiện tượng: HCl dư thì thấy bao gồm 0,45 mol H2 thoát ra. Thành phần phần trăm về trọng lượng A. Tạo nên chất khí cháy được trong bầu không khí với ngọn lửa xanh. (%) của nhôm và sắt oxit theo thứ tự là: B. Tạo ra chất khí có tác dụng đục nước vôi trong. A. 60 ; 40. B. 18,88 ; 81,12. C. 50 với 50. D. 28,32 ; 71,68. C. Dung dịch sản xuất thành sau làm phản ứng có greed color lam. Câu 21: Một yếu tố A có cấu hình electron ở phần ngoài cùng là 4f 7 5d1 D. Không có hiện tượng gì. 6s2. Xét các phát biểu: Câu 30: trong những các chất sau đây, chất nào làm cho giấy quì tím hóa đỏ? 1. A là nguyên tố phóng xạ thuộc bọn họ Lantan. A. H2O.B. Dd HCl. C. Dd NaOH.D. Dd NaCl. 2. Số thoái hóa của A vào hợp chất là +3. Câu 31: trong phòng nghiên cứu có các kim các loại Zn (A) cùng Mg (B), những dung 3. A trực thuộc chu kì 6 với nhóm VIIIB vào bảng HTTH. Dịch H2SO4 loãng (C) với HCl (D). Mong mỏi điều chế được 1,12 lít khí H 2 (đktc) 4. Số hiệu nguyên tử của A là 64. Từ 1 kim một số loại và 1 hỗn hợp axit tuy nhiên lượng sử dụng là không nhiều nhất? 5. Yếu tố khí hiếm sát với A duy nhất là Xe. A. B với C.B. B cùng D.C. A và C. D. A cùng D. Số tuyên bố đúng là: Câu 32: gồm có chất rắn sau: CaO, p. 2O5, MgO, Na2SO4. Sử dụng thuốc demo A. 5.B. 4.C. 2. D. 3. Nào tiếp sau đây để nhận ra các chất rắn trên? Câu 22: chất nào tiếp sau đây khi bội phản ứng với hỗn hợp HNO 3 loãng ko A. Axit với giấy quì tím.B. Axit H 2SO4 với phenolphtalein. Hóa giải khí NO? C. Nước và giấy quì tím.D. Hỗn hợp NaOH. A. Fe.B. Fe 2O3.C. Sắt 3O4.D. FeO. Câu 33: tất cả 6 lọ chứa những dung dịch bị mất nhãn sau: HCl, H 2SO4, BaCl2, Câu 23: Để tách biệt Fe2O3 với Fe3O4 ta cần sử dụng dung dịch nào sau đây? NaCl, NaOH, Ba(OH)2. Chọn thuốc test nào sau đây để nhận ra các chất? A. H2SO4 loãng. B. HNO3 loãng. C. HCl đậm đặc. D. NaCl đậm đặc. A. Giấy quì tím.B. Hỗn hợp phenolphtalein. Câu 24: Để nhận ra 2 hỗn hợp A (Fe ; FeO), B (FeO ; Fe2O3) ta có thể dùng C. Dung dịch AgNO3.D. Cả A, B cùng C những sai. Hỗn hợp nào sau đây? Câu 34: chất nào dưới đây làm giấy quì tím hóa xanh? A. HNO3 loãng. B. NaOH.C. H 2SO4 đặc. D. HCl. A. Đường.B. Muối hạt ăn.C. Nước vôi. D. Giấm ăn. Câu 25: trong số các bội phản ứng sau, phản nghịch ứng nào không phải là phản bội ứng Câu 35: hỗn hợp nào sau đây không làm mất màu tím của giấy quì tím? oxi hóa – khử? A. HNO3.B. NaOH.C. Ca(OH) 2.D. Mãng cầu 2SO4. O A. H2SO4 (loãng) + sắt → .B. H 2SO4 (đặc, t ) + sắt → . Câu 36: Dãy chất nào dưới đây chỉ bao hàm axit? C. H2SO4 (loãng) + FeO → .D. H 2SO4 (đặc) + FeO → . A. HCl, NaOH.B. CaO, H 2SO4. Câu 26: Nguyên tử S vào vai trò vừa là hóa học oxi hóa, vừa là hóa học khử ở bội phản C. H3PO4, HNO3.D. SO 2, KOH. ứng nào dưới đây? Câu 37: Dãy chất nào sau đây chỉ bao gồm muối? t A. 4S + 6NaOHđặc  2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O. A. MgCl2 ; Na2SO4 ; KNO3.B. Na 2CO3 ; H2SO4 ; Ba(OH)2. T t C. CaSO4 ; HCl ; MgCO3.D. H 2O ; Na3PO4 ; KOH. B. S + 3F2  SF6.C. S + 2Na Na 2S. T Câu 38: chọn phát biểu đúng: D. S + 6HNO3 quánh  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. A. Nơi bắt đầu sunfat tất cả hóa trị I.B. Gốc photphat bao gồm hóa trị II. Câu 27 + 28: X là hỗn hợp có A 2SO4 cùng BSO4, biết cân nặng nguyên tử C. Gốc nitrat gồm hóa trị III.D. Cả A, B và C đầy đủ sai. Của B hơn của A là 1đvC. Mang đến 3,82 gam tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp BaCl vừa 2 Câu 39: mang lại m (gam) KMnO4 chức năng hết với hỗn hợp HCl quánh thu được đủ, sau làm phản ứng thu được 6,99 gam kết tủa Z và dung dịch Y. Dung dịch X cất HCl dư và 28,07 gam 2 muối và V (lít) khí Cl2 (đktc). Câu 27: cân nặng muối khan lúc cô cạn dung dịch Y là: Lượng khí clo hình thành oxi hóa vừa đủ 7,5 gam láo lếu hợp gồm Al và sắt kẽm kim loại M A. 2,45 gam.B. 3,56 gam.C. 3,05 gam. D. 2,56 gam. Với tỉ trọng mol là một trong những : 2. Xét các phát biểu: Câu 28: Xét các phát biểu: 1. Ở trạng thái kích thích, M có 2 obitan đựng 2 electron độc thân. 1. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, A cùng B phương pháp nhau 1 ô. 2. M đứng cạnh Al vào bảng khối hệ thống tuần hoàn. 2. Cấu hình electron phần bên ngoài cùng của A là 4s1. 3. M là nguyên tố thuộc chu kì 4, đội VIB trong bảng tuần hoàn. 3. A và B đầy đủ là 2 nguyên tố thuộc chu kì nhỏ tuổi trong bảng hệ thống tuần hoàn. 4. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử M là thông số kỹ thuật theo quy tắc gấp bão hòa. 4. Độ âm năng lượng điện của A lớn hơn của B ; bán kính nguyên tử của A to hơn của B. 5. Hóa trị của M trong oxit tối đa với oxi là II. 5. Số oxi hóa trong solo chất của A là +1 và của B là +2. Số phát biểu đúng là:A. 2.B. 3. C. 4.D. 5. Số phát biểu sai là: Câu 40: gồm bao nhiêu nguyên tử mà thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2? A. 3.B. 4.C. 1. D. 5. A. 7.B. 3.C. 5. D. 1. Trang 19 Trang 20KIỂM TRA TỔNG HỢP HÓA HỌC – LỚP 8 b) dựa vào nguyên tắc sắp đến xếp những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, khẳng định CHƯƠNG V – HIĐRO, NƯỚC. NGUYÊN TỬ. BẢNG TUẦN HOÀN. Vị trí của nhân tố 51Sb vào bảng tuần hoàn. Dự đoán số thoái hóa của Sb. Thời gian làm bài: 150 phút. A. Phần từ luận: Câu 7: (1,0 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) Hợp hóa học A được chế tạo ra thành tự ion X + cùng ion Y2-. Từng ion đều vị 5 nguyên tử a) Nêu quan niệm phản ứng oxi hóa – khử. Mang lại ví dụ. Của nhì nguyên tố tạo nên nên. Tổng số proton trong ion X+ là 11, tổng cộng electron b) Nêu có mang axit, bazơ và muối. Mang lại ví dụ, điện thoại tư vấn tên những axit, bazơ, muối hạt trong ion Y2- là 50. Xác minh công thức phân tử và call tên hợp hóa học A. Biết 2 vừa nêu. Yếu tắc trong Y 2- thuộc thuộc 1 team A cùng thuộc 2 chu kì thường xuyên trong bảng khối hệ thống tuần hoàn. Câu 2: (1,0 điểm) a) mang lại 210 kg vôi sống công dụng với nước. Hãy tính lượng Ca(OH) 2 thu được Câu 8: (1,0 điểm) theo lí thuyết. Biết rằng vôi sống tất cả 10% tạp hóa học không rã trong nước. Cho 1 muối halogenua của một kim nhiều loại hóa trị II (dạng XY 2, Y là halogen). B) Từ đầy đủ hóa chất cho sẵn: KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch Hòa tung a (gam) muối đó vào H2O rồi phân thành 2 phần bởi nhau: H2SO4 loãng. Viết phương trình hóa học để điều chế các chất theo sơ thứ sau: - Phần 1: chức năng với AgNO3 dư nhận được 5,74 gam kết tủa. Cu → CuO → Cu. - Phần 2: nhúng 1 thanh sắt vào, sau khi ngừng phản ứng, khối lượng thanh sắt tăng lên 0,16 gam. Câu 3: (1,0 điểm) a) khẳng định công thức của muối hạt halogenua trên. A) Dẫn luồng khí H 2 dư đi qua 16 gam tất cả hổn hợp hai oxit CuO cùng Fe 2O3 nung b) Tính giá trị a. Nóng. Sau bội phản ứng nhằm nguội, cân nặng lại thấy trọng lượng hỗn hợp giảm 25%. Tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. Câu 9: (1,0 điểm) b) Bằng phương thức hóa học, hãy nhận biết các khí đựng trong số lọ bị mất cha nguyên tố X, Y, Z phần lớn có thông số kỹ thuật electron phân phần ngoài cùng là 4s 1. Nhãn sau: cacbon đioxit (CO2), oxi (O2), nitơ (N2) cùng hiđro (H2). Viết cấu hình electron rất đầy đủ và call tên X, Y, Z. Với từng nguyên tố, hãy viết 1 phương trình phản bội ứng chứng tỏ tính chất hóa học đặc thù của chúng. Câu 4: (1,0 điểm) a) Phân một số loại và gọi tên những chất sau: HBr, H 2SO4, Ba(NO3)2, ZnS, NaH2PO4, Câu 10: (1,0 điểm) Fe(OH)2, Cu2O, ZnO, FeO, Al(OH)3. A) tỉ trọng giữa khối lượng phân tử hợp hóa học khí với hiđro của yếu tố R đối với b) đến 8,4 gam hỗn hợp Zn cùng Mg công dụng với 3,65 gam HCl. Oxit tối đa của nó là một : 2,75. Xác minh R. Minh chứng rằng sau phản nghịch ứng, HCl vẫn còn dư. B) Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố R ứng với công thức RH 4. Oxit ví như thoát ra 4,48 lít khí (ở đktc). Hãy tính số gam Zn với Mg vẫn dùng. Cao nhất của nó đựng 72,73% oxi theo khối lượng. Xác minh R. Viết 3 phương trình phản nghịch ứng trong đó R là hóa học sản phẩm. Câu 5: (1,0 điểm) a) Đốt cháy 29,6 gam hỗn kim loại tổng hợp loại Cu cùng Fe nên 6,75 lít khí oxi (ở đktc). Tính khối lượng chất rắn thu được sau bội phản ứng theo cách đơn giản và dễ dàng nhất. B) hoàn thành sơ đồ đưa hóa sau (ghi rõ đk phản ứng, giả dụ có) cùng Hết phân loại từng bội nghịch ứng: KMnO4 H2OO2 Fe3O4 sắt H2 H2O. KClO3 Câu 6: (1,0 điểm) a) cân bằng 2 phương trình phản bội ứng oxi hóa – khử sau: K 2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Trang 21 Trang 22KIỂM TRA TỔNG HỢP HÓA HỌC – LỚP 8 A. Hiđro.B. Silic.C. Bằng nhau. D. Hiệu quả khác. CHƯƠNG V – HIĐRO, NƯỚC. NGUYÊN TỬ. BẢNG TUẦN HOÀN. Câu 14: tuyên bố nào sau đây đúng? thời gian làm bài: 150 phút. A. Tất cả hổn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ thành phần 1 thể tích khí hiđro với 2 thể tích khí B. Phần trắc nghiệm: oxi là các thành phần hỗn hợp nổ bạo gan nhất. Câu 1: Khử 12 gam fe (III) oxit bằng khí hiđro. Cân nặng sắt nhận được là: B. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ thể tích đều bằng nhau là tất cả hổn hợp nổ A. 16,8 gam.B. 8,4 gam.C. 12,6 gam. D. 18,6 gam. Bạo phổi nhất. Câu 2: ý muốn điều chế 24 gam đồng bằng phương pháp khử CuO bởi H 2 thì thể tích C. Tất cả hổn hợp hiđro cùng oxi theo tỉ trọng 2 thể tích khí hiđro cùng 1 thể tích khí khí H2 (đktc) rất cần được dùng là: oxi là các thành phần hỗn hợp nổ mạnh mẽ nhất. A. 8,4 lít.B. 12,6 lít.C. 4,2 lít. D. 16,8 lít. D. Hiđro cháy mạnh mẽ trong oxi phải gây tiếng nổ mạnh. Câu 3: Hợp hóa học nào sau đó là bazơ? Câu 15: phát biểu nào sau đây không đúng? A. Đồng (II) nitrat.B. Kali clorua. A. Hiđro rất có thể kết phù hợp với nguyên tố oxi trong một số trong những oxit kim loại. C. Sắt (III) sunfat.D. Canxi hiđroxit. B. Hiđro bao gồm thể công dụng với một vài oxit sắt kẽm kim loại ở ánh sáng cao. Câu 4: phương thức nào sau đây rất có thể dùng nhằm điều chế đồng (II) sunfat? C. Hiđro có nhiều ứng dụng, đa phần do đặc thù nhẹ, có tính khử cùng A. Thêm dung dịch natri sunfat vào dung dịch đồng (II) clorua. Lúc cháy tỏa các nhiệt. B. Thêm dung dịch axit sunfuric loãng vào đồng (II) cacbonat. D. Hiđro bao gồm thể công dụng với toàn bộ các oxit sắt kẽm kim loại ở ánh nắng mặt trời cao. C. đến đồng kim loại vào hỗn hợp natri sunfat. Câu 16: các thành phần hỗn hợp khí H2 và khí O2 lúc cháy gây tiếng nổ vì: D. đến luồng khí lưu hoàng đioxit đi qua bột đồng nung nóng. A. Hiđro cháy mãnh liệt trong oxi. (Dữ kiện mang lại câu 5 + 6) có những khí ẩm (khí gồm dẫn tương đối nước) sau: B. Phản ứng này tỏa những nhiệt. 1. Amoniac. 2. Clo. 3. Cacbon đioxit. 4. Hiđro. 5. Oxi. 6. Hiđro clorua. C. Thể tích nước new tạo thành bị dãn nở bất chợt ngột, gây nên sự chấn Câu 5: Khí độ ẩm nào có thể làm khô bằng axit sunfuric đặc? rượu cồn không khí, kia là phát nổ mà ta nghe được. A. 2, 3, 5.B. 1, 2, 3.C. 2, 3, 4. D. 3, 4, 5. D. Hiđro và oxi là hai chất khí, nên những lúc cháy khiến tiếng nổ. Câu 6: Khí ẩm nào có thể làm khô bởi canxi oxit? Câu 17: fan ta sử dụng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit nhằm khử sắt (III) oxit A. 1, 2, 3.B. 1, 4, 5.C. 2, 3, 5. D. 3, 4, 5. Thành sắt. Để pha trộn 35 gam sắt, thể tích khí hiđro cùng khí cacbon oxit lần Câu 7: sử dụng thuốc test nào dưới đây để có thể nhận biết hỗn hợp natri sunfat lượt là (các khí đo làm việc đktc): và dung dịch natri cacbonat? A. 42 lít với 21 lít.B. 42 lít với 42 lít. A. Dung dịch bari clorua.B. Hỗn hợp axit clohiđric. C. 10,5 lít với 21 lít.D. 21 lít cùng 21 lít. C. Hỗn hợp chì natri.D. Hỗn hợp nitơrat bạc. Câu 18: tuyên bố nào sau đây đúng? Câu 8: Thể tích khí hiđro thoát ra (đktc) khi mang đến 13 gam kẽm tác dụng hết cùng với A. Chất chiếm oxi của hóa học khác là hóa học oxi hóa. Axit sunfuric là: B. Hóa học nhường oxi cho hóa học khác là chất khử. A. 2,24 lít.B. 4,48 lít.C. 5,86 lít. D. 7,35 lít. C. Sự bóc oxi thoát khỏi hợp chất là việc khử. Câu 9: tất cả 11,2 lít (đktc) khí bay ra lúc 56 gam sắt tính năng với một lượng D. Sự tách bóc oxi ra khỏi hợp chất là việc oxi hóa. Axit clohiđric. Số mol axit clohiđric bắt buộc thêm tiếp đủ để hòa tan không còn lượng sắt Câu 19: tiến hành các thí nghiệm sau: kia là:A. 0,25 mol.B. 1,00 mol.C. 0,75 mol.D. 0,50 mol. (1) Sục khí CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2. Câu 10: Đốt cháy 10cm3 khí hiđro trog 10cm3 khí oxi. Thể tích chất khí còn (2) mang lại khí co qua sắt (III) oxit nung nóng. Lại sau phản bội ứng là: (3) Đốt cháy Mg trong bình đựng khí CO2. 3 3 3 3 A. 5cm hiđro.B. 10cm hiđro.C. 10cm hơi nước.D. 5cm oxi. (4) Đốt cháy fe trong bình đựng khí Cl2. Câu 11: Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng hiđro. Chiếm được 36,48 gam đồng. (5) Sục khí SO2 vào hỗn hợp NaOH. Hiệu suất của bội phản ứng là: Số xem sét có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là: A. 90%.B. 95%.C. 94%. D. 85%. A. 3.B. 4.C. 5. D. 2. Câu 12: trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là: Câu 20: nên điều chế 33,6 gam sắt bằng cách dùng khí teo khử sắt 3O4 thì 23 A. 6.10 phân tử H2.B. 0,6 gam CH 4. Khối lượng Fe3O4 đề xuất dùng là: 23 C. 3.10 phân tử H2O. D. 1,5 gam NH4Cl. A. 46,4 gam.B. 69,6 gam.C. 92,8 gam. D. 23,2 gam. Câu 13: vào vỏ Trái Đất, hiđro chiếm phần 1% về trọng lượng và silic chỉ chiếm 26% về khối lượng. Thành phần nào có nhiều nguyên tử rộng trong vỏ Trái Đất? Trang 23 Trang 24Câu 21: Dẫn luồng khí H 2 dư trải qua 16 gam tất cả hổn hợp 2 oxit CuO với Fe 2O3 Câu 32: các nguyên tố team B: nung nóng. Sau phản ứng để nguội, cân lại thấy trọng lượng hỗn hợp sút A. Các nguyên tố s hoặc p, ở chu kì nhỏ. 25%. Thành phần phần trăm Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp lúc đầu lần lượt là: B. Những nguyên tố d hoặc f, ngơi nghỉ chu kì nhỏ. A. 40 với 60.B. 50 và 50.C. 60 cùng 40. D. 30 và 70. C. Các nguyên tố s hoặc p, làm việc chu kì lớn. Câu 22: cho những phản ứng sau: D. Các nguyên tố d hoặc f, ngơi nghỉ chu kì lớn. (1) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓. (2) Na2O + H2O → 2NaOH. Câu 33: Đại lượng biến đổi tuần trả theo chiều tăng nhiều điện tích phân tử nhân (3) fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑. (4) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O. Là:A. Số electron vào nguyên tử.B. Số lớp electron. (5) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑. (6) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu↓. C. Số electron lớp ngoài cùng.D. Nguyên tử khối. (7) CaO + CO2 → CaCO3. (8) HCl + NaOH → NaCl + H2O. Câu 34: S, Se với Cl được bố trí theo chiều tăng dần nửa đường kính nguyên tử là: Số phản nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng thay là: A. S, Cl, Se.B. Se, S, Cl.C. S, Se, Cl. D. Cl, S, Se. A. 3.B. 4.C. 5. D. 6. Câu 35: tất cả 2 khí AOx cùng BHy. Tỉ khối của AO x đối với bh y là 2,59. Vào Câu 23: Điện phân hoàn toàn 2 lít nước làm việc trạng thái lỏng (biết cân nặng AOx, oxi chiếm 72,73% về khối lượng. Xét các phát biểu: riêng biệt D của nước là 1kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi nhận được (ở 1. Những giá trị x và y theo thứ tự là 3 với 2. đktc) theo lần lượt là: 2. Năng lượng ion hóa trước tiên của A bé dại hơn của B. A. 1244,4 lít và 622,2 lít.B. 3733,2 lít cùng 1866,6 lít. 3. Trong BHy, hiđro chỉ chiếm 8,82% về khối lượng. C. 4977,6 lít với 2488,8 lít.D. 2488,8 lít cùng 1244,4 lít. 4. Ở trạng thái cơ bản, số electron lẻ loi của A là 2 cùng B là 3. Câu 24: cho những oxit: CaO, Al2O3, N2O5, CuO, Na2O, BaO, MgO, P2O5, 5. Tính sắt kẽm kim loại của A yếu hơn tính kim loại của B. Fe3O4, K2O. Số oxit tính năng với nước tạo thành bazơ khớp ứng là: Số tuyên bố đúng là: A. 3.B. 4.C. 5. D. 2. A. 2.B. 3.C. 4. D. 5. Câu 25: cho các oxit: CO2, SO2, CO, P2O5, N2O5, NO, SO3, BaO, CaO. Số Câu 36: mang đến 3,425 gam một sắt kẽm kim loại B thuộc đội IIA tính năng hết cùng với oxit công dụng với nước tạo thành axit tương ứng là: nước. Sau bội nghịch ứng nhận được 0,05 gam khí hiđro. Thể tích khí đo sinh hoạt đktc. Xét A. 6.B. 4.C. 5. D. 8. Các phát biểu: Câu 26: Có cha chất bao gồm MgO, N2O5, K2O đựng hiếm hoi trong tía lọ bị mất 1. Số hiệu nguyên tử của B là 56. Nhãn. Để nhận ra các hóa học trẹn, ta sử dụng thuốc thử như thế nào sau đấy là hợp lí nhất? 2. B thuộc chu kì 6, nhóm IIA trong bảng khối hệ thống tuần hoàn. A. Nước.B. Nước với phenolphtalein. 3. Số thoái hóa của B duy nhất trong số hợp chất là +2. C. Dung dịch axit clohiđric.D. Hỗn hợp axit sunfuric. 4. Cấu hình electron phần bên ngoài cùng của B là 6s2. Câu 27: cho 3,6 gam một oxit fe vào hỗn hợp HCl dư. Sau khoản thời gian phản ứng 5. B cấp thiết phản ứng được với hỗn hợp axit clohiđric. Xảy ra trọn vẹn thu được 6,35 gam một muối sắt clorua. Công thức phân tử Số phân phát biểu sai là: oxit fe là: A. 3.B. 1.C. 2. D. 5. 2+ 9 A. Fe2O3.B. Sắt 3O4.C. FeO. D. Sắt 2O. Câu 37: Ion A có cấu hình electron phân lớp sau cùng là 3d . Xét những phát 9 1 Câu 28: Dẫn 6,72 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp hai khí H2 và teo từ từ qua các thành phần hỗn hợp hai biểu: 1. Cấu hình electron của A là 3d 4s . Oxit FeO cùng CuO nung nóng, sau phản nghịch ứng thấy cân nặng hỗn hợp giảm m 2. A thuộc team VIIIB vào bảng khối hệ thống tuần hoàn. (gam). Giá trị m là: 3. Ion A+ có cấu hình electron là 3d9. A. 3,0 gam.B. 3,6 gam.C. 4,0 gam. D. 4,8 gam. 4. A thuộc thuộc chu kì với cùng một halogen gồm số hiệu nguyên tử là 53. Câu 29: Cho luồng khí H2 dư qua 24 gam hỗn hợp hai oxit CuO với Fe3O4 5. A không tác dụng được với hỗn hợp axit sunfuric. Nung nóng. Khối lượng Fe và Cu (gam) thu được sau phản ứng là: Số tuyên bố đúng là: A. 4,8 và 12,6.B. 5,2 với 11,3. A. 3.B. 2.C. 1. D. 4. C. 12,6 với 4,8.D. 11,3 với 5,2. Câu 38: yếu tắc H có các đồng vị 1H, 2H với 3H. Yếu tố Cl có các đồng 35 37 16 17 18 Câu 30: Cho dòng khí H2 dư qua 4,8 gam tất cả hổn hợp CuO và một oxit fe nung vị Cl với Cl. Nguyên tố O tất cả 3 đồng vị O, O cùng O. Số nhiều loại phân tử rét thu được 3,52 gam chất rắn. Ví như cho hóa học rắn đó hòa chảy trong HCl thì HClO2 hoàn toàn có thể có là: thu được 0,896 lít H2 (đktc). Phân tử oxit sắt là: A. 30.B. 32.C. 34. D. 36. A. Fe3O4.B. Sắt 2O3.C. FeO. D. Fe(OH) 2. Câu 39: Nguyên tử của nguyên tố X tất cả tổng số hạt proton, nơtron, electron là Câu 31: yếu tố chu kì 3, team IVA nằm ở ô thứ mấy vào bảng HTTH? 28. Tuyên bố nào dưới đây về X là đúng? A. 13.B. 14.C. 15. D. 16. A. X thuộc chu kì 2, phân nhóm thiết yếu VIA. Trang 25 Trang 26B. X thuộc chu kì 3, phân nhóm bao gồm VIIA. Số phát biểu sai là: C. X là nguyên tố bao gồm tính phi kim khỏe mạnh nhất. A. 2.B. 5.C. 4. D. 1. D. X nhường nhịn 1 electron khi tham gia phản ứng hóa học. Câu 46: Nguyên tử X có điện tích phân tử nhân là +2,7234.10 -18 C. Cân nặng Câu 40: kim loại X đã làm được biết tới từ thời truyền thống và tới lúc này vẫn được sử của 1 nguyên tử X là 5,8599.10-23 gam. Xét những phát biểu: dụng một cách thoáng rộng trong cuộc sống. Nguyên tử của kim loại X có cung cấp 1. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử X là 16 hạt. Kính là 0,144 nm. Cân nặng riêng của kim loại X là 19,36g/cm 3. Thể tích 2. X là nhân tố halogen, số oxi hóa cao nhất của X là +7. Các nguyên tử của nguyên tố X chỉ chiếm khoảng 74% thể tích của tinh thể kim loại, 3. Tích điện ion hóa thứ nhất của X lớn hơn nguyên tố đứng cạnh nó. Phần còn lại là các khe rỗng. Sắt kẽm kim loại X là: 4. X ở điều kiện thường, tồn tại sống trạng thái khí. A. Au.B. Ag.C. Al. D. As. 5. Số oxi hóa tối đa của những nguyên tố thuộc thuộc nhóm với X số đông là +7. Câu 41: Một ion có 10 electron với 11 proton sở hữu điện tích là: Số tuyên bố đúng là: A. 1+.B. 1–.C. 2+. D. 11+. A. 2.B. 3.C. 5. D. 1. Câu 42: ba nguyên tố có các lớp electron lần lượt là (X): 2/8/5 ; (Y): 2/8/6 ; Câu 47: đến 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat cùng hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại (Z) 2/8/7. Những nguyên tố được bố trí theo đồ vật tự sút dần tính axit là: thuộc team IA chức năng hết với dung dịch HCl dư, xuất hiện 448 ml khí (đktc). A. X, Y, Z.B. Y, Z, X.C. X, Z, Y. D. Z, Y, X. M là:A. Rb.B. K.C. Na.D. Li. Câu 43: trong phân tử MX2, M chiếm 46,67% về khối lượng. Phân tử nhân M gồm Câu 48: Năm nguyên tố X, Y, Z, P, Q tất cả số hiệu nguyên tử tăng dần và đứng thứ nơtron nhiều hơn thế nữa số proton là 4 hạt. Trong phân tử nhân X, số nơtron bằng số thường xuyên nhau vào bảng HTTH. Toàn bô hiệu nguyên tử của 5 yếu tố proton. Toàn bô proton trong phân tử MX2 là 58. Xét các phát biểu: bởi 90. Dấn xét không nên là: 1. M là sắt kẽm kim loại nhóm d, X là kim loại nhóm phường A. Bán kính của ion Q2+ lớn hơn so với ion X2-. 2. Phân tử khối của hợp hóa học MX2 là 102 đvC. B. Tính kim loại của p mạnh hơn Q. 3. Số lão hóa của X vào hợp hóa học MX2 là +1. C. Tính phi kim của Y to hơn X. 4. M bao gồm tính kim loại mạnh hơn tính sắt kẽm kim loại của X. D. Độ âm năng lượng điện của Q bé nhiều hơn Y. 5. Ở tâm lý cơ bản, M bao gồm 4 electron độc thân. Câu 49: Số sản phẩm tự của group B vào bảng tuần hoàn hay được khẳng định Số vạc biểu sai là: thông qua số electron:A. Độc thân.B. Phần ngoài cùng. A. 4.B. 5.C. 1. D. 2. C. Của hai phân lớp (n – 1)d cùng ns.D. Ghép đôi. 2+ 2- Câu 44: Hợp chất A tạo bởi vì ion M cùng X2 . Tổng số hạt cơ bạn dạng tạo buộc phải hợp Câu 50: Tổng những loại hạt của nguyên tử sắt kẽm kim loại X là 155 hạt. Số phân tử mang chất A là 241. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 33 hạt. Tóm lại không đúng là: 2+ 2- là 47. Tổng thể hạt có điện của ion M nhiều hơn thế nữa của ion X 2 là 76 hạt. A. X làm việc ô 47 vào bảng HTTH.B. X bao gồm 2 electron ở lớp bên ngoài cùng. Xét các phát biểu: C. Số khối của X là 108.D. X sinh hoạt chu kì 5 vào bảng HTTH. 1. Tổng số hạt mang điện trong phân tử nhân của ion M2+ là 100 hạt. Câu 51: Biết số hiệu nguyên tử của Cu là 29. Kết luận nào ko đúng? 1 A. Cu ở trong chu kì 4.B. Cu thuộc nhóm IIB. 2. Trong đúng theo chất, số lão hóa của X hoàn toàn có thể là hoặc 1 . + 3 C. Ion Cu bao gồm lớp electron quanh đó cùng bão hòa. D. Cấu hình electron của Cu là thông số kỹ thuật vội bão hòa. 3. Độ âm năng lượng điện của X lớn hơn độ âm năng lượng điện của clo. Câu 52: Xét những phát biểu (với số những nguyên tố đang xét là 116): 4. Thông số kỹ thuật electron của bố có dạng ns2, khí hiếm chính là Kripton. 1. Gồm 5 yếu tắc thuộc team VIIA sẽ là F, Cl, Br, I, At. 5. Số hiệu nguyên tử của M và X hơn hèn nhau 48 đơn vị. 2. Nguyên t