ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 4 CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

      31

Đề thi Toán 4 giữa kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề)

Với Đề thi Toán 4 thân kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ đó được điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 toán 4 có đáp án và lời giải chi tiết

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: số năm mươi triệu sáu trăm linh sáu ngàn chín trăm hai mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số phệ nhất trong số số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: trong các số dưới đây, số nào tất cả chữ số 5 bộc lộ 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số phù hợp để điền vào nơi chấm của 10t 10kg = ..............kg là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số từ bỏ nhiên bé nhất tất cả năm chữ số được viết từ bố chữ số khác biệt là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cùng của hai số lẻ liên tiếp là 78. Số nhỏ tuổi là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông
4 tấn 20 kg > 4020kg
1 tấn 3 kilogam = 1003kg

Câu 2: tra cứu số.

*
*
*
*

Câu 3: Số trung bình cộng của 5 số là 162. Số lắp thêm năm gấp rất nhiều lần số trang bị tư, số máy tư bởi trung bình cộng của bố số đầu tiên. Search số thứ bốn và số trang bị năm.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng rộng 1 tấn bông S
4 tấn 20 kg > 4020kg S
1 tấn 3 kilogam = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số thứ tư là : 135

Số sản phẩm năm là: 270

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tìm x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: kết quả phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A.127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng có một trong những tiền, Hùng sẽ tiêu hết 45000 đồng. Vậy nên số tiền sót lại bằng 3/5 số tiền vẫn tiêu. Hỏi ban sơ Hùng bao gồm bao nhiêu tiền?

A.27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: lắp thêm tự thực hiện các phép tính vào biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A.Chia, nhân, cộng

B.Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: search x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A.10 B. 11C. 12D. 13

Câu 6: hai số tất cả hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu new là:

A.1800B. 2064C. 1008D. 1272

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): bao gồm hai rổ cam, nếu cấp dưỡng rổ trước tiên 4 quả thì sau đó số cam ở nhị rổ bởi nhau, nếu như thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì tiếp đến số cam làm việc rổ trước tiên gấp 3 lần số cam ở rổ máy hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Một vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 35m. Vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng tạo cho chiều rộng so cùng với trước tăng gấp rưỡi và cho nên vì thế diện tích tạo thêm 280m².Tính chiều rộng và ăn diện tích khu vực vườn sau khoản thời gian mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C A A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

3600 – (17 + x) = 36

17 + x = 3600 -36

17 + x = 3564

x = 3564 – 17

x = 3547

b.9 × ( x + 5 ) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x =76

Câu 2 (2 điểm):

Thêm 4 trái vào rổ thứ nhất thì số cam 2 rổ đều nhau nên rổ thiết bị hai nhiều hơn thế nữa rổ thứ nhất 4 quả cam.

Nếu cung cấp rổ trước tiên 24 trái thì rổ thứ nhất gấp 3 rổ 2 đề nghị số trái cam sống rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam nghỉ ngơi rổ thứ nhất là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ máy nhất: 6 quả

Rổ máy hai: 10 quả

Câu 3 (2 điểm):

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² đó là một nửa diện tích s hình chữ nhật ban đầu.

Nên diện tích s hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian mở rộng lớn là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Chiểu rộng lớn 16m

diện tích sau 840m²

Câu 4 (1 điểm):

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cùng của 4 số là 14, trung bình cùng của 3 vào 4 số chính là 15. Số sót lại là:

A.11B. 12C. 13D. 15

Câu 2: trong số tích bên dưới đây, tích như thế nào gần tác dụng 4000 nhất?

A.528 × 7B. 748 × 6C. 812 × 5D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 8cm. Nếu hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật thì diện tích là:

A.40cm²B. 60 cm²C. 80 cm²D. 100 cm²

Câu 4: quý giá của biểu thức: 876 – m cùng với m = 432 là:

A.444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc thế kỷ thư mấy?

A.XII B. XIII C. XIV D. XV

Câu 6: Một cây bút giá 3500 đồng. Trường hợp mỗi học sinh mua 2 cây như thế thì 10 em download hết từng nào tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a.237 + 357 + 763

b.2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): mang đến dãy số: 3,7,11,15,…,143

a.Dãy số trên bao gồm bao nhiêu số hạng?

b.Tổng những số hạng của dãy trên bởi bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): sân trường hình chữ nhật tất cả chiều rộng 3m, chiều dài gấp hai chiều rộng. Trong sân, fan ta đào 9 hố hình vuông vắn cạnh 3 dm nhằm trồng cây. Hỏi diện tích s còn lại trên sảnh là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 mon 3 năm năm nhâm thìn là vật dụng ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 mon 3 là thiết bị mấy?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b.2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số bên trên là hàng số giải pháp đều 4 solo vị

a.Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b.Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều dài hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

diện tích 1 hố trồng cây hình vuông vắn là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích sân trường còn lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: 1 năm thường tất cả 365 ngày, một năm nhuận tất cả 366 ngày ( tháng 2 có 29 ngày). Nhưng mà cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận, tuy vậy năm 2016 (năm nhuận) sẽ qua tháng 2, nên trong tầm 60 năm nữa bao gồm 60 : 4 = 15 năm nhuận, bắt buộc số năm thường xuyên là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa có tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà một tuần lễ lễ có 7 ngày, yêu cầu ta bao gồm số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) cùng dư 5 ngày

Vậy 8 mon 3 năm năm nhâm thìn là thứ cha thì 60 năm nữa ngày 8 mon 3 sẽ là chủ nhật.

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: mang lại 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số phù hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu vấn đáp đúng: Hình mặt có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: hai số có tổng là 390. Số bé là số bao gồm 2 chữ số, trường hợp viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé xíu ta được số lớn. Số mập là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: mang đến 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: bây giờ là đồ vật năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là máy mấy:

A.Thứ tưB. Lắp thêm nămC. Thứ sáuD. Sản phẩm bảy

Câu 6: có 2135 quyển vở được xếp đông đảo vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như vậy có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính cực hiếm biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu chuyển chữ số 7 từ hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được số new gấp 2 lần số cũ cùng thêm 21 đối kháng vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A tất cả 5 tổ đi trồng cây, số fan mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi gồm bao nhiêu chúng ta trồng được 4 cây, bao nhiêu bạn trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A ít hơn 50 các bạn và nhiều hơn thế nữa 40 bạn.

Xem thêm: Nhận Thẻ Cào Viettel Miễn Phí 2022 ❤️ Tặng Thẻ Cào Điện Thoại

Câu 4 (1 điểm): Một tín đồ mang cam đi thay đổi lấy táo apple và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 trái lê. Cứ 5 quả hãng apple thì thay đổi được 2 trái lê. Nếu người đó đổi hết số cam đưa đi thì đổi được 17 quả táo apple và 13 trái lê. Hỏi fan đó đưa đi bao nhiêu quả cam?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b.42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số yêu cầu tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × đôi mươi + 35

ab × 20 - ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số nên tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia làm 5 tổ mà lại số các bạn mỗi tổ đều bằng nhau nên số học viên lớp 4A phân tách hết mang lại 5. Mà lớp 4A bao gồm số học sinh bé dại hơn 50 và to hơn 40 yêu cầu lớp 4A có 45 bạn.

Giả sử vớ cả chúng ta đều trồng được 6 cây thì tổng số kilomet là:

45 × 6 = 270 (cây)

số cây dư ra so với thực tiễn là:

270 - 220 = 50 (cây)

Số bạn trồng được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số các bạn trồng được 6 cây là:

45 – 25 = đôi mươi (bạn)

Đáp số: 20 bạn trồng 6 cây

25 bạn trồng 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

bài bác giải

Vì 9 quả cam thay đổi được 2 quả hãng apple và 1 quả lê yêu cầu 18 trái cam đổi được 4 quả táo apple và 2 quả lê.

Mà 5 quả táo khuyết lại thay đổi được 2 quả lê đề xuất 18 trái cam thay đổi được toàn bộ 4 + 5 = 9 quả táo, cho nên cứ 2 quả cam đổi được 1 quả táo.

Ta lại có: 5 quả táo bị cắn dở đổi được 2 trái lê, bắt buộc 10 quả cam đổi được 2 trái lê, xuất xắc 5 quả cam được một quả lê.

Vậy bạn đó đổi được tất cả 17 quả táo và 13 trái lê thì mang đi số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 có 5 chữ số mà lại tổng các chữ số bằng 27 là:

A.98765B. 98730C. 99900D. 99999

Câu 2: Biểu thức nào tiếp sau đây có công dụng bằng 34 x 78?

A.(30 × 78) × (4 × 78)

B. (30 × 78) + (4 × 78)

C. (30 + 78) × (4 × 78)

D. (30 + 78) + (4 + 78)

Câu 3: Để số 196* chia hết cho tất cả 2 cùng 3 thì chữ số cần điền vào địa chỉ * là:

A.2B. 4C. 3D. 6

Câu 4: Hình bên tất cả bao nhiêu đoạn thẳng:

*

A.9

B.10

C.11

D.12

Câu 5: Khi nhỏ 1 tuổi thì người mẹ 25 tuổi, ba 29 tuổi. Hỏi khi bé 10 tuổi thì toàn bô tuổi bố, mẹ, bé là bao nhiêu?

A.55 tuổiB. 63 tuổiC. 82 tuổiD. 72 tuổi

Câu 6: Hình chữ nhật có chiều lâu năm 6cm, chiều rộng 4cm. Hỏi đường chéo cánh hình chữ nhật phân chia hình đó thành 2 hình tam giác cân nhau có diện tích s là bao nhiêu?

A.24cm²B. 12cm²C. 12cmD. 24cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125

Câu 2 (2 điểm): một tổ thợ mộc 3 fan trong 5 ngày làm cho được 75 cái ghế. Hỏi nếu như 5 người làm vào 7 ngày được từng nào cái ghế. Biết năng suất mọi cá nhân như nhau.

Câu 3 (2 điểm): Một cái đồng hồ thời trang cứ 45 phút lại nhanh 3 giây. Buổi sáng, thời điểm 6h chỉnh đồng hồ thời trang về giờ đồng hồ đúng. Hỏi 6h chiều (theo tiếng đúng) thì đồng hồ thời trang đó chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 4 (1 điểm): Một người có 56 nghìn đồng gồm những tờ chi phí 5000; 2000 và 1000. Biết số tờ 1000 gấp đôi số tờ 5000. Hỏi mỗi loại tiền gồm bao nhiêu tờ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312 = 312 × (425 + 574 + 1)

= 312 × 1000

= 312000

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125 = (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 25

= 100000 × 25

= 2500000

Câu 2 (2 điểm):

Bài giải

1 tín đồ trong 5 ngày có tác dụng được số dòng ghế là:

75 : 3 = 25 (cái)

1 người trong 1 ngày có tác dụng được số dòng ghế là:

25 : 5 = 5 (cái)

5 người trong một ngày làm được số loại ghế là:

5 × 5 = 25 (cái)

5 tín đồ trong 7 ngày có tác dụng được số cái ghế là:

25 × 7 = 175 (cái)

Đáp số: 175 cái ghế

Câu 3 (2 điểm):

Bài giải

bởi 1 giờ có 60 phút, yêu cầu 1 giờ đồng hồ sẽ chạy nhanh:

3 × 60 : 45 = 4 (giây)

trường đoản cú 6 giờ sáng mang lại 6 giờ đồng hồ chiều là 12 giờ, nên đồng hồ đeo tay sẽ chạy nhanh:

4 × 12 = 48 (giây)

Vậy thời gian đó đồng hồ chỉ 6 giờ 48 giây chiều.

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: Số tờ tiền 1000 gấp hai số tờ 5000 cần số tờ 1000 đề nghị là số chẵn, đề xuất tổng số tiền nhiều loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn xuất xắc lẻ thì số tiền các loại 2000 là số chẵn.

Mà tổng số tiền là 56000 đồng là số chẵn nên số tiền loại 5000 cũng phải là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng là số chẵn.

Ta thấy: số tờ 5000 phải bé dại hơn 8 vì chưng nếu là 8 thì sẽ có được 16 tờ 1000 phải tổng số tiền 5000 cùng 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Phải sẽ không có tờ 2000, không đúng với đề bài.

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Test 3 trường vừa lòng ta thấy ngôi trường hợp chính xác là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và còn sót lại là 7 tờ 2000.

https://hi88n.com/