Chào mừng đến với tài khoản microsoft của bạn

      20
Để tạo tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần chọn tìm hiểu thêm từng điều khoản được liệt kê để hiểu biện pháp Microsoft tương tác với thông tin cá thể của bạn.

Bạn đang xem: Chào mừng đến với tài khoản microsoft của bạn

thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm
chia sẻ dữ liệu cá thể của bạn với những bên không giống để cửa hàng chúng tôi có thể cung ứng dịch vụ cho bạn. Tìm hiểu thêm

Xem thêm: Lò quay gà vịt dùng than inox giá bao nhiêu

Microsoft hoàn toàn có thể chuyển dữ liệu cá thể của các bạn ra bên ngoài Trung Quốc để cung cấp cho mình sản phẩm và dịch vụ này cũng giống như các thành phầm và thương mại dịch vụ khác của Microsoft. Tìm hiểu thêm
Microsoft sẽ xử trí và gửi dữ liệu của công ty theo thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft cùng Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft.

vì sao dữ liệu của tôi cần phải chuyển từ trung hoa sang một nước nhà khác khi tôi sử dụng thành phầm Microsoft này?

Khi thực hiện các thành phầm của Microsoft được cung ứng riêng tại Trung Quốc, Microsoft sẽ chuyển một số trong những dữ liệu của bạn từ trung quốc sang một nước nhà hoặc quanh vùng khác để xử lý tài liệu và để thành phầm có thể vận động như dự kiến. Hãy xem thêm tài liệu thành phầm để biết tin tức về những tài liệu nào sẽ tiến hành Microsoft cách xử trí (và ko được lưu giữ trữ tổng thể trong ứng dụng hoặc bên trên thiết bị) mang lại các sản phẩm được liệt kê bên dưới đây. Nếu như bạn không chấp nhận với việc chuyển nhượng bàn giao dữ liệu, bạn có thể chọn dừng thực hiện sản phẩm. Hãy tham khảo điều khoản sử dụng đến sản phẩm của người sử dụng để biết điều kiện được hoàn tiền. Để biết tin tức về bài toán trả lai5 sản phẩm cho Microsoft Store, hãy coi https://aka.ms/refund.

Điều gì sẽ xẩy ra khi tài liệu của tôi được chuyển đi?

Để thành phầm này vận động như muốn đợi, Microsoft đề nghị chuyển dữ liệu của doanh nghiệp để cách xử lý tại một địa chỉ ở một giang sơn hoặc khoanh vùng khác vị trí Microsoft hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ. Microsoft Corporation hoặc những công ty link của Microsoft sẽ xử trí và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn theo Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft. Nếu khách hàng cần triển khai quyền truy tìm nhập vào dữ liệu cá thể của mình, hãy tương tác với công ty chúng tôi như được diễn tả trong Điều khoản về quyền riêng tứ của Microsoft tại https://aka.ms/privacy.

việc chuyển dữ liệu này áp dụng cho những thành phầm nào?

quy trình chuyển tài liệu này xảy ra khi bạn sử dụng một vài sản phẩm Microsoft cụ thể được cung cấp riêng trên Trung Quốc. Để tất cả danh sách khá đầy đủ các thành phầm cần chuyển tài liệu đi, hãy đi mang đến https://aka.ms/productslist.

lưu lại ý: danh sách này không bao hàm các sản phẩm của Microsoft sử dụng quy trình chấp thuận khác hoặc sản phẩm không được hỗ trợ riêng tại china nhưng hoàn toàn có thể khả dụng cho bất kỳ ai kia ở trung quốc một phương pháp ngẫu nhiên trải qua mạng internet toàn cầu. Hãy coi các điều khoản hoặc tài liệu sản phẩm thích hợp liên quan đến sự việc chuyển dữ liệu cho các sản phẩm đó.

Để biết thêm tin tức về quyền riêng tứ và các thành phầm của Microsoft, hãy coi Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft trên https://aka.ms/privacy.

hotlive |

Hi88