Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Số Tiền

      62

Xử lý hóa đơn ghi không đúng tổng số tiền giao dịch bằng số và bằng văn bản (đã kê khai thuế)Hóa đơn viết sai đối chọi giá, số lượng, chi phí thuế cùng thuế... Xuất xắc tên công ty, địa chỉ, mã số thuế đã có Kế Toán VPTAX share các xử lý rõ ràng TT 39/2014/TT-BTC và các công văn hướng dẫn những trường hợp đặc biệt quan trọng khác tại bài viết: bí quyết xử lý khi viết không nên hóa đơn giá trị gia tăng.Còn ở bài bác này, kế toán VPTAX cũng vẫn đã hướng dẫn chúng ta xử lý trường hợp khi viết sai hóa đơn nhưng ở 1 trường hợp đặc biệt hơn, sẽ là sai ở chiếc tổng tiền giao dịch thanh toán (do cùng tổng sai) đối với số liệu nghỉ ngơi cột thành tiền phải dẫn đến loại số chi phí viết bằng văn bản cũng sai.


Bạn đang xem: điều chỉnh hóa đơn sai số tiền


 

  

 

 

(Hóa 1-1 viết không nên tổng thanh toán)


*

(Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm ko được viết số âm (-))


Xem thêm: Cài Đặt Thanh Toán Adsense

*


 

Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0006235 này:

+ Bên phân phối sẽ kê khai âm vào bảng kê xuất kho hoặc kê giảm tại tiêu chí số 32 bên trên tờ khai số 01/GTGT+ mặt mua đã kê khai âm vào bảng kê mua vào hoặc kê khai giảm tại tiêu chuẩn 23 trên tờ khai số 01/GTGT

 

 


*


 

(Hóa đối chọi viết không nên tổng thanh toán)

Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0005946 này:+ Bên phân phối sẽ kê khai tăng lệch giá tại bảng kê xuất kho hoặc kê tăng tại tiêu chuẩn số 32 bên trên tờ khai số 01/GTGT+ mặt mua vẫn kê khai đội giá trị cài vào vào bảng kê tải vào hoặc kê khai tăng tại chỉ tiêu 23 bên trên tờ khai số 01/GTGT

Kế Toán VPTAX mời những bạn đọc thêm cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót tương quan đến số tiền không giống trên hóa đơnCách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm solo giá, thành tiền, tiền thuế, số lượng

 


*


 

 

=> 2 bên đã kê khai thuế hóa 1-1 số 0006009 vào kỳ kê khai quý iii năm 2019

Kê khai thuế: với hóa kiểm soát và điều chỉnh số 0006256 này:Vì hóa đơn này sẽ không làm tác động đến số chi phí thuế nên bên bán và bên mua sẽ không hẳn kê khai thuế GTGT mang đến hóa đối chọi này2 bên lưu trữ hóa đơn điều chỉnh và biên phiên bản điều chỉnh, kẹp cùng với hóa đối kháng viết sai số 0006009 nhằm giải trình với CQT khi có yêu cầu

Kế Toán VPTAX mời các bạn tìm hiểu thêm cách viết hóa 1-1 điều chỉnh các sai sót không liên quan đến số tiền khác trên hóa đơnCách viết hóa đơn điều chỉnh mã số thuế, ngày tháng, đơn vị tính, tên hàng hóa