ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

      7

Link tải về file word: Mẫu số 02/ĐN-HĐG

Mẫu số 02/ĐN-HĐG: chủng loại đơn đề xuất mua hóa 1-1 theo Nghị Định 123


*

Mẫu 02/ĐN-HĐG Đơn ý kiến đề xuất mua hóa đơn

Mẫu số: 02/ĐN-HĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ download HÓA ĐƠN

…..………, ngày …… tháng………. Năm ………..

Bạn đang xem: đơn đề nghị mua hóa đơn

Kính gửi:….

I. TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ download HÓA ĐƠN

Cố định…………………….. Di động: …………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………Vốn điều lệ (Ghi theo số sẽ góp đủ):…………. ……………………………………………………Số lượng lao động: ……………………………………………………………………Tên người mua hóa đối chọi (người có tên trong solo hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh doanh, nhà hộ sale ủy quyền bởi giấy ủy quyền theo khí cụ của pháp luật):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người mua hóa đơn:

Ngày cấp: ……………………………….. Chỗ cấp: …………………………………

II. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ MUA

Đề nghị phòng ban thuế bán hóa đối kháng để thực hiện theo con số và nhiều loại như sau:

Đơn vị tính: Số

STT

Loại hóa đơn

Tồn vào đầu kỳ trước

Số lượng mua kỳ trước

Sử dụng vào kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng mua kỳ này

Sử dụng

Mất/ cháy/ hỏng

Hủy

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu và phân tích kỹ các quy định trong vẻ ngoài Thuế, Nghị định …./ …./NĐ-CP của cơ quan chính phủ và Thông tư số ….. / ……/ TT-BTC của bộ Tài chủ yếu hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa đáp ứng dịch vụ.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Người Bạn, Viết Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (Dàn Ý + 28 Mẫu)

Quản lý và thực hiện hóa 1-1 do cơ sở thuế gây ra đúng quy định. Nếu phạm luật tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trọng trách trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng góp dấu cùng ghi rõ họ, tên)

 Ghi chú: Hộ, cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng dấu.

Trên đây là mẫu đơn ý kiến đề nghị mua hóa đơn mới nhất - Mẫu số 02/ĐN-HĐG được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của chính phủ nước nhà quy định về hóa đơn, triệu chứng từ. Chúng ta tải chủng loại về sử dụng khi cần thiết nhé!

hotlive |

Hi88