Giới hạn lim toán cao cấp

      271

Tài liệu sẽ hướng dẫn bỏ ra tiết cách thức giải và bài xích tập chăm đề giới hạn: số lượng giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tiếp tất cả đều có lời giải thế thể.

Bạn sẽ xem: cách thức tìm giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Thực hiện định nghĩa tìm số lượng giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. Sử dụng định lí để tìm giới hạn 0 của dãy số Dạng 3. Sử dụng các giới hạn đặc trưng và các định lý nhằm giải các bài toán tìm số lượng giới hạn dãyDạng 4. Thực hiện công thức tính tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn, tìm giới hạn, thể hiện một số thập phân vô hạn tuần kết thúc phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô thuộc của một dãy bởi định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng phương pháp sử dụng định lý, quy tắc tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Sử dụng định nghĩa nhằm tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bằng công thứcDạng 3. áp dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 4. áp dụng định lý và công thức tìm giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số trực thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) trên điểm x0 Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một điểmDạng 3. Xét tính liên tục của hàm số bên trên một khoảng chừng KDạng 4. Tìm kiếm điểm cách biệt của hàm số f(x) Dạng 5. Chứng minh phương trình f(x)=0 gồm nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 


Bạn đang xem: Giới hạn lim toán cao cấp

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Gửi Video Qua Gmail Đơn Giản, Cách Để Gửi Video Dung Lượng Lớn Qua E‐Mail

*

*

*

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

hotlive