GROUP BY NHIỀU CỘT TRONG SQL

      17

Nhóm những dòng tài liệu có cùng quý hiếm giúp tài liệu được truy tìm vấn một biện pháp hiệu quả. Để làm được điều này trong SQL, bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh GROUP BY.

Bạn đang xem: Group by nhiều cột trong sql

1. Ý nghĩa của nhóm BY

Câu lệnh GROUP BY nhóm các dòng tất cả cùng quý hiếm vào những dòng nắm tắt, giống như tìm thấy số lượng người tiêu dùng trong mỗi quốc gia.

Câu lệnh GROUP BY thường được dùng với các hàm tổng hòa hợp (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) để nhóm những tập công dụng vào một hoặc các cột.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Bảo Anh : Nghe Tải Album Bảo Anh, Những Bài Hát Hay Nhất Của Bảo Anh

Cú pháp:

SELECT thương hiệu cột

FROM thương hiệu bảng

WHERE điều kiện

GROUP BY tên cột

ORDER BY tên cột;

2. Lấy ví dụ GROUP BY

Để thực hiện ví dụ này, bạn cần nhập cơ sở dữ liệu mẫu Northwind vào SQL server Management Studio. Hãy xem bài viết hướng dẫn ngay bên dưới đây:

Tham khảo: Hướng dẫn mua và thiết lập dữ liệu mẫu Northwind vào SQL server Management Studio

Câu lệnh SQL sau đây sẽ liệt kê số lượng người tiêu dùng trong mỗi quốc gia:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country;

*

Câu lệnh SQL sau đây sẽ liệt kê số lượng người sử dụng trong từng quốc gia, sắp xếp từ cao mang lại thấp:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country

ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;

*

3. Lấy ví dụ GROUP BY cùng với JOIN

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ liệt kê số lượng đơn hàng của mỗi nhân viên:

SELECT Employees.LastName AS Name, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders

LEFT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID

GROUP BY LastName;

*

Mong rằng những chia sẻ trên phía trên sẽ hữu ích với bạn đọc. Trong câu chữ tiếp theo, chúng ta sẽ liên tục với mệnh đề HAVING, thường được sử dụng với GROUP BY, nhớ là đón gọi tại BAC"s Blog.

Nguồn tham khảo:https://www.w3schools.com/

Nhu cầu huấn luyện và giảng dạy doanh nghiệp

BAClà đối chọi vị huấn luyện và đào tạo BA trước tiên tại Việt Nam. Đối tác thỏa thuận củaIIBAquốc tế. Ngoài những khóa học tập public,BACcòn có những khóa học tập in house giành cho từng doanh nghiệp. Chương trình có phong cách thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những trở ngại và tư vấn phát triển.

hotlive |

https://hi88n.com/