HÃY CHO BIẾT CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ CÁC CHỮ SỐ CỦA NHỮNG SỐ ĐÓ ĐỀU LỚN HƠN 4

      33
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Các chữ số lớn hơn 4 là: 5;6;7;8;9( 5 chữ số)Mà đề bài yêu cầu có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số =>Có 5cách chọn hàng trămCó 5 cách chọn hàng chụcCó 5 cách chọn hàng đơn vị=> có tất cả số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều lớn hơn 4 là:5.5.5=125(số)


Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều lớn hơn 4 ?

Trả lời : Có tất cả ............. số thỏa mãn đề bài .

Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều lớn hơn 4


Các số có 3 chữ số mà các chữ số của chúng đều lớn hơn 4 tức là số đó được lập từ các chữ số 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9. Ta có :

Gọi số đó là abc, a sở hữu 5 giá trị là 5;6;7;8;9

b sở hữu 5 giá trị là 5;6;7;8;9

c sở hữu 5 giá trị là 5;6;7;8;9

( Vì mỗi chữ số của abc không nhất thiết phải giống nhau)

Vậy ta có số số có 3 chữ số mà mỗi chữ số đều lớn hơn 4 là : 5 x 5 x 5 = 125 ( số )

( bấm đúngcho mình nếu bạn thấy đúng nha)


các số lớn hơn 4 là: 5,6,7,8,9

Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 4cách chọn chữ số hàng chục

Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy có số số hạng là:

5x4x3= 60 (số)


giải

có 5 cách chọn hàng trăm

có 5 cách chọn hàng chục

có 5 cách chọn hàngđơn vị

số số hạng : 5 x 5 x 5 = 125 ( số )

đ/s : 125 số

nhé !


Số lớn nhất có 4 chữ số mà các chữ số đều nhỏhơn 6 là: 5555

Số bénhất có 4 chữ số mà các chữ số đều nhỏ hơn 6 là: 1000

Số các số hạng có 4 chữ số mà các chữ số đều nhỏ hơn 6 là:

( 5555 -1000 ) :1 +1 = 4665 ( số )

Đáp số: 4665 số


1.\(\left(6\frac{1}{3}-2\frac{1}{5}\right)+\left(7\frac{1}{5}-3\frac{1}{3}\right)=?\)

2. Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 1chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 1981 và nhỏ hơn 1982.

3.Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 86 và nhỏ hơn 88.

4. Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 99 và nhỏ hơn 100.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tên Miền Với Giá Ưu Đãi Nhất Từ 19K Tại P, Please Wait

5.Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 3.

6.Hãy cho biết có tất cảbao nhiêu số chẵn có 4 chữ số đều chia hết cho 9.

7.Hãy cho biết có tất cảbao nhiêu số chẵn có 3chữ số mà các số đó đều không chia hết cho 9.


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

1.là 8

2.là 9

3. là 199


Đúng 0

Bình luận (0)

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5?


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

nhiều số lắm


Đúng 0

Bình luận (0)

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5.


Lớp 5 Toán
4
0
Gửi Hủy

có tất cả 76 số

Đáp số;76


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giảiNhững chữ số nhỏ hơn 5 là : 0; 1; 2; 3; 4Có 4 cách chọn hàng trăm, 4 cách chọn hàng chục và 3 cách chọn hàng đơn vịVậy có tất cả số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5:4 x 4 x 3 = 48 ( số)Có 4 số có 3 cs có các chữ số giống nhau : 111; 222, 333; 444Có 3 x 4 = 12 số có 3 cs có 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị viết giống nhau: ( dạng 122; 133; 144)Có 3 x 4 = 12 số có 3 cs có 2 chữ số hàng trăm và hàng viết giống nhau: (dạng 22 1; 223; 224)Vậy có tất cả: 48 + 4 + 12 + 12 = 76 ( số)

ai tích mình tích lại


Đúng 0

Bình luận (0)

76 số k mình nha


Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5


Lớp 5 Toán
6
0
Gửi Hủy

mình cũng nghĩ là 100 số


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giảiNhững chữ số nhỏ hơn 5 là : 0; 1; 2; 3; 4Có 4 cách chọn hàng trăm, 4 cách chọn hàng chục và 3 cách chọn hàng đơn vịVậy có tất cả số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5:4 x 4 x 3 = 48 ( số)Có 4 số có 3 cs có các chữ số giống nhau : 111; 222, 333; 444Có 3 x 4 = 12 số có 3 cs có 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị viết giống nhau: ( dạng 122; 133; 144)Có 3 x 4 = 12 số có 3 cs có 2 chữ số hàng trăm và hàng viết giống nhau: (dạng 22 1; 223; 224)Vậy có tất cả: 48 + 4 + 12 + 12 = 76 ( số)


Đúng 0

Bình luận (0)

Những chữ số nhỏ hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4

Có 4 cách chọn hàng trăm, 4 cách chọn hàng chục và 3 cách chọn hàng đơn vị

Vậy có tất cả số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của những số đó đề nhỏ hơn 5

4 . 4 . 3 = 48 (số)

Có 4 số có 3 chữ số có các chữ số giống nhau: 111; 222; 333; 444

Có 3 . 4 = 12 số có 3 chữ số có 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị viết giống nhau (ở dạng 122; 133; 144)

Có 3 . 4 = 12 số có 3 chữ số có 2 chữ số hàng trăm và hàng đơn vị viết giống nhau: (ở dạng 221; 223; 224)

Vậy có tất cả: 48 + 4 + 12 + 12 = 76 (số)


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


olm.vn hoặc hdtho
thietkewebhcm.com.vn