Hoá đơn điện tử là gì

      47

Hóa solo điện tử là gì? Hóa 1-1 điện tử được quy định như vậy nào? – Thanh trọng điểm (Sóc Trăng)


*
Mục lục bài viết

Hóa đơn điện tử là gì? một trong những quy định về hóa 1-1 điện tử (Hình tự internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hóa đối chọi điện tử là gì?

- Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ lập, ghi dìm thông tin bán hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ. Hóa 1-1 được trình bày theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đối kháng do ban ngành thuế đặt in.

Bạn đang xem: Hoá đơn điện tử là gì

- Hóa đối kháng điện tử là hóa đơn có mã hoặc không tồn tại mã của cơ sở thuế được diễn đạt ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán sản phẩm hóa, hỗ trợ dịch vụ lập bằng phương tiện đi lại điện tử để ghi nhấn thông tin bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ theo biện pháp của lao lý về kế toán, lao lý về thuế, bao hàm cả trường đúng theo hóa đối kháng được khởi chế tạo từ máy tính xách tay tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với ban ngành thuế, vào đó:

+ Hóa solo điện tử tất cả mã của ban ngành thuế là hóa 1-1 điện tử được phòng ban thuế cấp mã trước lúc tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho những người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa solo điện tử bao hàm số giao dịch là một trong những dãy số tốt nhất do hệ thống của cơ sở thuế tạo nên và một chuỗi ký kết tự được cơ sở thuế mã hóa dựa trên thông tin của người phân phối lập trên hóa đơn.

+ Hóa đối kháng điện tử không tồn tại mã của phòng ban thuế là hóa đối kháng điện tử vì chưng tổ chức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho người mua không có mã của ban ngành thuế.

(Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

2. Bảo quản, lưu trữ hóa đối chọi điện tử như thế nào?

Theo điều khoản tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:

- Hóa solo điện tử, triệu chứng từ năng lượng điện tử được bảo quản, tàng trữ bằng phương tiện điện tử.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền chắt lọc và áp dụng hiệ tượng bảo quản, tàng trữ hóa solo điện tử, bệnh từ năng lượng điện tử cân xứng với đặc thù vận động và năng lực ứng dụng công nghệ.

Xem thêm: Câu Đố Tiếng Việt: Cái Gì Người Mua Biết Người Bán Biết Người Dùng Không Biết ?

- Hóa solo điện tử, hội chứng từ năng lượng điện tử phải chuẩn bị sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu vãn được khi tất cả yêu cầu.

3. Biến đổi hóa đối kháng điện tử thành hóa solo giấy

Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định biến hóa hóa đơn điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy như sau:

- Hóa đối kháng điện tử, triệu chứng từ năng lượng điện tử vừa lòng pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi:

+ tất cả yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh; hoặc

+ Theo yêu cầu của cơ quan làm chủ thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo luật pháp của điều khoản về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

- Việc biến hóa hóa đối chọi điện tử, triệu chứng từ điện tử thành hóa đơn, triệu chứng từ giấy phải bảo vệ sự khớp đúng giữa văn bản của hóa đối kháng điện tử, bệnh từ năng lượng điện tử cùng hóa đơn, hội chứng từ giấy sau thời điểm chuyển đổi.

- Hóa đơn điện tử, chứng từ năng lượng điện tử được đổi khác thành hóa đơn, hội chứng từ giấy thì hóa đơn, hội chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu lại để ghi sổ, quan sát và theo dõi theo luật của điều khoản về kế toán, lao lý về giao dịch thanh toán điện tử, không tồn tại hiệu lực nhằm giao dịch, thanh toán, trừ trường hòa hợp hóa solo được khởi sản xuất từ máy tính tiền có liên kết chuyển dữ liệu điện tử với phòng ban thuế theo mức sử dụng tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

4. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa solo điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa solo điện tử là tổ chức cung cấp chiến thuật trong câu hỏi khởi tạo, kết nối nhận, truyền, nhận, giữ trữ, xử lý tài liệu của hóa 1-1 điện tử tất cả mã của cơ quan thuế và không tồn tại mã của phòng ban thuế. Tổ chức hỗ trợ dịch vụ hóa solo điện tử bao gồm:

- tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của ban ngành thuế và không có mã của ban ngành thuế cho người bán và người mua;

- Tổ chức kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với phòng ban thuế.

(Khoản 12 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Diễm My


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, support của shop chúng tôi dành cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu khách hàng còn vướng mắc, sung sướng gửi về email info

https://hi88n.com/