CAU HINH BACKUP RECOVERY DU LIEU TREN WINDOWS SERVER 2008

      60

– setup Windows vps Backup Feature sau đó:– sinh sản một định kỳ sao giữ (Scheduled Backup).– tiến hành sao giữ (Backup AD).– phục hồi lại cơ sở tài liệu của Active Directory tên miền Service ở hai chế độ:– chế độ 1: Authoritative Restore.– cơ chế 2: Non Authoritative Restore.Các bước nên thực hiện:– chế tạo ra một lịch sao lưu lại (Scheduled Backup).– tiến hành sao lưu giữ (Backup AD).– phục hồi lại đại lý dữ liệu: theo kiểu Authoritative Restore.– phục sinh lại cửa hàng dữ liệu: theo phong cách Non Authoritative Restore.Mô hình lab:


*

Yêu cầu chuẩn bị:– Một máy cài đặt Windows vps 2008 (BKNP-DC08-01) upgrade lên DC (BKNP-DC08-01.BKNPOWER.VN).Hướng dẫn bỏ ra tiết:*Cài đặt Windows vps Backup Feature– lựa chọn Start > chọn Programs > chọn Administrative Tools > chọn Server Manager > lựa chọn Features > lựa chọn Add Features


*

– Trong hành lang cửa số “Select Features”, lựa chọn Windows hệ thống Backup Features, lựa chọn Windows server Backup cùng Command-line Tools, chọn Next nhằm tiếp tục


*

*

*

*Tạo một Scheduled Backup– chọn Start > chọn Progams > lựa chọn Administrative Tools > chọn Windows server Backup


– Click nên chuột vào OU IT -> chọn Properties, chọn Tab Object, vứt dấu check ở mục Protect object from accidental deletion -> chọn OK


*Restore database AD DS– Trên thứ DC, lựa chọn Start > lựa chọn Command Prompt, Nhập bcdedit /set safeboot dsrepair, dìm phím ENTER.

Bạn đang xem: Cau hinh backup recovery du lieu tren windows server 2008


Chú ý: Restart máy, tiếp nối nhấn F8, lựa chọn Directory Services Restore ModeRestore tài liệu system state– Nhập shutdown -t 0 -r, dấn phím ENTER. Máy vi tính sẽ Restart– Logon với tài khoản Local Administrator.


– lựa chọn Start, nhấn vào phải Command Prompt, lựa chọn Run as administrator.– tại Command prompt, Nhập lệnh : wbadmin get versions– Restored thông tin của đối tượng người dùng bị delete– tại Command prompt, nhập ntdsutil, thừa nhận phím ENTER.– Tại dấu nhắc ntdsutil nhập Activate instance ntds, dìm phím ENTER.– Nhập tiếp: authoritative restore, nhấn phím ENTER– tại restore subtree nhập: “OU=IT,DC=bknpower,DC=vn” , nhấn phím ENTER, kế tiếp chọn Yes.

Xem thêm: Theme Wordpress Bán Điện Thoại Di Động, Máy Tính, Laptop, Theme Wordpress Bán Điện Thoại Đẹp Giá Rẻ


– Nhập quit, dấn phím ENTER. Nhập tiếp quit, dìm phím ENTER.– chất vấn lại đối tượng delete đã có được restore– Để khởi hễ lại hệ thống ở cơ chế bình thường, nhập bcdedit /deletevalue safeboot, ENTER.


– Nhập shutdown -t 0 –r, dìm phím ENTER.– sau khoản thời gian Server restarts, logon với tài khoản Administrator.– Mở Active Directory Users & Computers, bình chọn OU IT đã có Restored.