Hướng dẫn cài đặt oracle 12c trong 12 bước, kèm hình ảnh

      32

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html

Bước 2: Giải nén file thứ nhất và tiếp file thứ 2 vào cùng một thư mục cài đặt

Bước 3: Vào thư mục này chạy file setup.exe (Chú ý: cài đặt trước jdk1.6 vì Oracle 11g R2 hỗ trợ chỉ tới phiên bản này.)

Bước 4: Thực hiện lần lượt:

Điền địa chỉ email để được support hoặc tích vào ô checkbox để bỏ qua rồi click next

*

Chọn “Create and configure a database” rồi click next

*

Chọn “Desktop Class” rồi click next

*

Bước điền thông tin quan trọng:

Thư mục cài đặt: mặc định là C:\app\{user name} (Có thể đặt lại cho gọn như C:\oracle chẳng hạn).

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt oracle 12c trong 12 bước, kèm hình ảnh

Global database name: mặc định không nên thay đổi là orcl (cần nhớ, nó là SID để đăng nhập sau này)

Nhập Password: Ví dụ mật khẩu do Oracle hướng dẫn là Orcl1234

*

Click next và bắt đầu quá trình kiểm tra trước khi cài đặt:

*
*

Click finish để bắt đầu cài đặt

*

Trong quá trình cài đặt cần xác nhận cho java runtime bởi firewall và đừng để phần mềm diệt virus xóa hay lock file nào.

Xem thêm: Cách Tạo Website Bằng Wordpress

Nếu cài đặt OK thì nó chuyển sang:

*

Chờ một lát kêt quả hiện ra:

*

Ở đây HTTP Server Control chạy trên: https://localhost:1158/em

Cài đặt hoàn thành:

*

Bắt đầu sử dụng:

Bước 1: Vào Start > All Programs > Oracle – OraDb11g_home1 > Application Development:

Gõ vào user-name là: sys as sysdba

Và password là: Orcl1234 (như trong ví dụ cài đặt)

Kết quả hiện ra thành công là:

*

Nếu nó có lỗi TNS: protocol adapter error như dưới

*

Thì phải chắc chắn đã start 3 service sau:

*

Nếu mà không start được service có thể ImagePath đã không được tạo khi cài đặt (do phần mềm diệt virus lock file)

Bạn phải sửa lại thủ công bằng cách vào Run > gõ regedit > mở ra Registry Editor. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > services

Trỏ đến Service không có Path. Click chọn New > Expandable String Value, đặt tên là ImagePath và giá trị là đường dẫn đến file bị mất

*

Các Service và đường dẫn tương ứng như sau:

OracleDBConsoleorclC:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\nmesrvc.exe
OracleJobSchedulerORCLC:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\Bin\extjob.exe
OracleMTSRecoveryServiceC:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\omtsreco.exe
OracleOraDb11g_home1ClrAgentC:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\OraClrAgnt.exe
OracleOraDb11g_home1TNSListenerC:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\TNSLSNR.exe
OracleServiceORCLC:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oracle.exe
OracleVssWriterORCLc:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\OraVSSW.exe

Bước 2: Bạn start service OracleDBConsoleorcl (Hay tốt nhất bạn để Automatic để start cùng với windows ngay từ đầu để tránh lỗi). Service này dùng để thao tác với HTTP Server Controls trên URL: https://localhost:1158/em

Bước 3: Trong Oracle có các tài khoản như sys, hr, scott…Nhưng ban đầu các tài khoản khác ngoài sys thì đều bị lock. Bạn có thể unlock bằng cách vào https://localhost:1158/em Trỏ tới Database > Users > HR > Unlock và đặt password.

Bước 4: Sử dụng SQL Developer:

*

Sau khi unlock các tài khoản HR, SCOTT… Bạn chạy SQL Developer (Lần đầu tiên chạy tool này nó bắt trỏ đến thư mục cài jdk1.6) và thấy giao diện như trên. Bên menu trái là tập các Connection. Mỗi Connection này trỏ tới một tài khoản Oracle Database. Ban đầu chỉ có SYS, các bạn phải thêm các Connection cho HR, SCOTT… với thông tin như trên.

Bước 5: Bắt đầu với Oracle Database 11g. Hướng dẫn sử dụng SQL Developer căn bản: