Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 7

      72
Zabbix là một chiến thuật monitor những thiết bị mạng, mã mối cung cấp mở, có nhiều tính năng quan trọng đặc biệt và tài năng tùy phát triển thành cao. Zabbix hoàn toàn có thể theo dõi các thông số kỹ thuật về mạng và tình trạng của server, trạng thái của những thiết bị mạng, cung ứng các phương thức cảnh báo bao gồm độ tùy biến hóa cao qua email, sms, telegram, slack. Chỉ cần cài đặt agent trên máy chủ Linux với Windows nhằm theo dõi số liệu những thống kê như sở hữu CPU, thực hiện mạng, disk…Các thức cài đặt triển khai dễ dàng dàng. Nội dung bài viết dưới trên đây của thietkewebhcm.com.vn.vn sẽ hướng dẫn bạn công việc cơ bạn dạng để thiết đặt zabbix server.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 7

Mục lục

1. Mô hình triển khai2. IP Planning3. Thiết lập ban đầu4. Quá trình cài đặt

1. Quy mô triển khai

Mô hình triển khai một node zabbix-server, một hoặc nhiều các host zabbix client.

*

2. IP Planning

*

Lưu ý: bạn có thể tùy chỉnh thông số kỹ thuật theo số lượng host bạn có nhu cầu giám sát.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Nhập Dropbox Bằng Tài Khoản Khác, Hướng Dẫn Sử Dụng Dropbox

3. Cấu hình thiết lập ban đầu

Cài đặt sẵn sàng server thuở đầu bao gồm những thao tác: Đặt địa chỉ IP tĩnh mang đến server, đặt host-name, cấu hình thiết lập firewalld, selinux.

Ở màn command line của server bạn tiến hành các câu lệnh dưới.


nmcli bé modify ens160 ipv4.addresses 10.10.10.115/24nmcli bé modify ens160 ipv4.gateway 10.10.10.1nmcli nhỏ modify ens160 ipv4.dns 8.8.8.8nmcli bé modify ens160 ipv4.method manualnmcli con modify ens160 connection.autoconnect yessudo systemctl disable firewalldsudo systemctl stop firewalldsudo systemctl disable NetworkManagersudo systemctl stop NetworkManagersudo systemctl enable networksudo systemctl start networkhostnamectl set-hostname zabbixsed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/sysconfig/selinuxsed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config
Restart lại hệ thống để cập nhật cấu hình mới.

*

Update các gói thiết lập đặt


yum install epel-releaseyum update -y
zabbix ~># mysql_secure_installationNOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!In order to lớn log into MariaDB to secure it, we"ll need the currentpassword for the root user. If you"ve just installed MariaDB, andyou haven"t mix the root password yet, the password will be blank,so you should just press enter here.Enter current password for root (enter for none):OK, successfully used password, moving on...Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDBroot user without the proper authorisation.Set root password? YNew password:Re-enter new password:Password updated successfully!Reloading privilege tables.. ... Success!
Tạo một database mang đến zabbix

hotlive