Hướng dẫn cài win server 2003 trên vmware

      59
Processor: Minimum: 1.4 GHz 64-bit processorRAM: Minimum: 512 MB, máy ảo nên để 1GDisk space: Minimum: 32 GBGigabit (10/100/1000baseT) Ethernet adapterDVD drive (if you intend to install the operating system from DVD media)Super đồ họa (1024 x 768) or higher-resolution monitorInternet access (fees may apply)

II. Thực hiện: Cài đặt Windows server 2016Bước 1: 

Thiết lập cấu hình cho thứ ảo (tóm tắt). Chúng ta có thể xem chi tiết tại đây– Mở Vmware Workstation để triển khai tạo vật dụng ảo Window server 2016.Bạn vẫn xem: hướng dẫn setup windows server 2003 trên thứ ảo vmware

– check vào Installer disc image tệp tin (iso) cùng chọn băng thông nơi đựng file setup window vps 2016.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài win server 2003 trên vmware

– chọn hệ điểu hành window cùng phiên bạn dạng window hệ thống 2016. Chọn Next để tiếp tục.

– tiếp theo đặt tên đến máy ảo cùng chọn địa điểm lưu.

– giữ lại nguyên cài đặt mặc định với nhấn Finish.

Xem thêm: Mất Biểu Tượng Mạng Trong Network Connection, Mất Biểu Tượng Wifi Trong Network Connection


*

Bước 5: Chọn như hình (I accept….) để đồng ý bản quyền, chọn Next

*

Bước 6: Do chúng ta cài đặt mới nên Chọn như hình (Custom….), nhấn Next (tuỳ chọn khi thiết lập đặt)

*

*

*

Bước 10: Tạo mật khẩu Administrator. Mật khẩu yêu mong trên 8 cam kết tự và phải có một cách đầy đủ ký từ bỏ hoa, thường với số hoặc ký kết tự đặc biệt. Dấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Bước 11:Nhấn Ctrl + alternative text + Del , nhập mật khẩu để Login.

Ngay sau thời điểm login vào máy Windows, bối cảnh quản lý Server Manager xuất hiện

Chúng ta sẽ hoàn tất quy trình cài đặt, tiếp theo bọn họ đã sẵn sàng triển khai những dịch vụ trên windows hệ thống 2016

Cài đặt Window hệ thống 2012/ Window hệ thống 2008

Quá trình cũng ra mắt tương tự chúng ta cũng có thể xem đoạn phim hướng dẫn.