IP HELPER-ADDRESS LÀ GÌ

      15
Cấu hình các thông số cơ bản của RouterThực hiện cấu hình R1 làm cho DHCP Server cấp phát subnet 192.168.10.0/24 cùng R2 cấp phép subnet 192.168.20.0/24 cho những ClientsR1 làm DHCP Server cùng R2 làm cho DHCP Rely Agent cấp phép subnet 192.168.10.0/24 với 192.168.20.0/24 cho những Clients

Thực hiện cấu hình:

Thực hiện cấu hình R1 làm DHCP vps

Cấp vạc subnet 192.168.10.0/24 cùng 192.168.20.0/24 cho các Clients

R1:

Cấu hình R1 cấp phát subnet 192.168.10.0/24 cho LAN10

R1(config)#ip dhcp pool LAN10R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1 R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8R1(dhcp-config)#exR1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1Cấu hình R2 cấp phát subnet 192.168.20.0/24 đến LAN20

R2(config)#ip dhcp pool LAN20 R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1 R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 R2(dhcp-config)#exR2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.Tiến hành xin cấp địa chỉ IP từ bỏ Clients

Client LAN10

*
H2.

Bạn đang xem: Ip helper-address là gì

Client của LAN 10 nhận ra IP tự DHCP

*
Ta tiến hành dùng Wireshark bắt những gói tin của DHCP

Client LAN 20

*
H3. Client của LAN trăng tròn nhận được IP từ bỏ DHCP

Thực hiện show cấu hình “show ip dhcp binding” giúp thấy DHCP vps đã cấp phát các add nào cho những Pool

R1:

*
H4. Triển khai show dhcp binding

R2:

H5. Triển khai show dhcp bindingH5. Triển khai show dhcp binding

R1 có tác dụng DHCP Server với R2 làm DHCP Rely Agent

Cấp phân phát subnet 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 cho các Clients

Trước tiên ta tiến hành xóa cấu hình DHCP pool trên R2.

R2(config)#no ip dhcp pool LAN20Tiến hành cấu hình trên R1 làm DHCP Server, R2 là DHCP Relay Agent

R1:

R1(config)#ip dhcp pool LAN20 R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1 R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 R1(dhcp-config)#exR1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1R2: cấu hình DHCP Relay Agent

R2(config)#int e0/1R2(config-if)#ip helper-address 172.16.12.1R2(config-if)#ex

Cấu hình Static route trên R1

Để R1 trả về những gói tin DHCP cho Clients LAN 20

R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.12.2Clients VLAN20 đã nhận được IP

H5. Clients VLAN20 đã nhận được được IP
*
Capture 4 packet DHCP Clients – DHCP Relay
*
Capture 4 packet DHCP server – DHCP Relay

“show ip dhcp binding” bên trên Server: ta thấy R1 cấp phép 2 địa chỉ cửa hàng IP mang lại 2 clients

*
H6.

Xem thêm: Ấn Tượng Với Cách Hướng Dẫn Cài Kali Linux Nhanh Chóng Nhất, Cách Cài Kali Linux Trên Máy Tính

“show ip dhcp binding” trên Server

Tiến hành “show ip dhcp pool” giúp xem detail về những Pool DHCP

*
H7. “show ip dhcp pool” trên Server

Trên PC1 (LAN10) ta thử để IP tĩnh với xem DHCP Server xử lý conflict IP

*
H8. Đặt IP tĩnh để demo IP conflict
*
H9. DHCP Server cách xử trí conflict IP

*Mar 25 14:56:01.675: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: vps pinged 192.168.10.3.

Bản tin log của DHCP

DEMO bài LAB:

Part 1

Part 2

Lời Kết bài bác LAB

Bài share về“Cấu hình DHCP “của mình xin tạm ngưng tại đây. Bài chia sẻ tiếp theo bản thân xin chia sẻ về“Cấu hình Etherchannel“. Hãy theo dõi nội dung bài viết tiếp theo trong Series Tự học CCNA trên website với blog thietkewebhcm.com.vn nhé. Ví như có thắc mắc hay góp sức các đồng đội hãy comment dưới nhé! Thân ái!

Tác giả: Quân Lê – thietkewebhcm.com.vn

Bạn hoàn toàn có thể tương tác và update thông tin new nhất của nhóm Facebook thietkewebhcm.com.vn, những khóa học new do group tổ chức tại «Portal»

hotlive |

Hi88