Không đồng bộ được danh bạ lên gmail

      27
Mình đang cần sử dụng Galaxy SII i9100, ROM RR Remix 2.6.1 (ICS).. Dịp trước dùng ok không tồn tại vấn đề gì, thời điểm này không hiểu nhiều sao sản phẩm công nghệ không thể đồng hóa được danh bạ lên Gmail, trong khi đồng nhất các thứ khác như photo, calendar đa số ok
hotlive |

https://hi88n.com/