Không Giải Nén Được File Zip

      168

Đã lúc nào bạn thiết lập một tệp tin nén tất cả định dạng là *.rar hoặc là *.zip về nhưng mà bị lỗi quan trọng giải nén ra được chưa?

Lỗi này thì bản thân tin là không ít bạn bị rồi và cách khắc phục thì cũng rất nhiều và cũng rất đơn giản, tuy nhiên không cần là ai cũng biết đâu đấy