Không vào được thư mục share của máy khác

      73

Lỗi không truy cập được share folder thực sự khó khăn chịu. Ví dụ: Trường vừa lòng bạn chia sẻ thư mục hoặc thiết bị in qua mạng Lan, nhưng máy tính của các bạn khi truy cập vào folder được chia sẻ thì xuất hiện thêm thông báo lỗi “You can’t access this shared thư mục because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.

Bạn đang xem: Không vào được thư mục share của máy khác

”. Trong chỉ dẫn này, cửa hàng chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn cũng có thể giải quyết vấn đề này.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nhấp lưu ban vào nó và đảm bảo an toàn giá trị DWORD được đặt thành 1.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Số Dư Tài Khoản Là Gì ? Cách Kiểm Tra Số Dư Khả Dụng Dễ Dàng

Tất nhiên, trường hợp khóa AllowInsecureGuestAuth ko hiển thị, bạn cần phải tự tạo. Nhấp chuột đề nghị vào Parameters → New → DWORD Value.

Tóm lại, câu hỏi khắc phục mọi sự việc về giao thức chia sẻ là rất quan trọng. Chắc chắn, setup chia sẻ cho các thư mục trơ trẽn cũng đáng được kiểm tra.