Kiểm Tra Form Đăng Ký Bằng Javascript

      39
Nếu các bạn làm một website có Database thì bài toán lập hạng mục và nhân tố của một Form singin thì quá thuận lợi phải không, còn trường hợp là web tỉnh giấc không áp dụng Database thì sao?
Trong hàm, bạn sử dụng phát biểu RETURN nhằm trả về cực hiếm TRUE nếu quý hiếm nhập là đúng theo lệ, ngược lại là cực hiếm FALSE nếu tài liệu nhập không hợp lệ. Nếu quý giá FALSE thì thao tác SUBMITsẽ không ra mắt và bạn yêu cầu người tiêu dùng nhập lại dữ liệu. Cách tiến hành này được điện thoại tư vấn trong thay đổi cố ONSUBMIT của Form.

Bạn đang xem: Kiểm tra form đăng ký bằng javascript


Bạn khám nghiệm giá trị nhập vào trong thẻ text mang tên là USERNAME, nếu quý hiếm rỗng, một thông báo xuất hiện và chuyển nhỏ nháy vào thẻ này bởi Phương thức Focus( ).
Kế tiếp, phương thức trả về quý hiếm FALSE. Điều này có nghĩa form sẽ không còn được submit cho tới khi thủ tục trên về quý giá TRUE
Nếu cả nhì trường đúng theo trên phần đa hợp lệ, gồm nghĩa người dùng nhập liệu vào nhì thẻ kia là hợp lệ, cách thức trả về quý giá TRUE, size được SUBMIT.
Như vậy họ sẽ gọi cách thức CHECKINPUT() trên lúc nào, dưới đây là minh họa cách setup và hotline hàm CHECKINPUT().
Khi người dùng nhấp vào nút Dang nhap của form, trong thay đổi cố onsubmit chúng ta gọi cách thức checkinput bằng phát biểu
Nếu cách thức checkinput() trả về quý hiếm true, khung này sẽ tiến hành submit. Ngược lại trong ngôi trường hợp người tiêu dùng không nhập địa chỉ Email,password cách thức trên trả về cực hiếm false, khung trên không được submit. Đồng thời hòa hợp thoại mở ra thông báo nhập password hoặc Email.

*

Nếu chúng ta làm một website có Database thì vấn đề lập hạng mục và nhân tố của một Form đăng nhập thì quá thuận tiện phải không, còn nếu là web tỉnh không sử dụng Database thì sao?Trong hàm, bạn sử dụng phát biểu RETURN để trả về giá trị TRUE nếu giá trị nhập là phù hợp lệ, ngược lại là giá trị FALSE nếu tài liệu nhập chưa phù hợp lệ. Nếu quý giá FALSE thì thao tác làm việc SUBMITsẽ không ra mắt và chúng ta yêu cầu người dùng nhập lại dữ liệu. Thủ tục này được điện thoại tư vấn trong biến hóa cố ONSUBMIT của Form.

Xem thêm: Cách Chỉnh Full Màn Hình Đế Chế Trên Windows 7/8, Cách Chơi Game Đế Chế Full Màn Hình

Ví dụ

Function checkInput ( )

//Kiểm tra user name:

If ( document.flogin.USERNAME.value= =””)

Alert( “invalidEmail, vui lòng nhập địa chỉ Email của bạn:”);

document.flogin.USERNAME.focus( );

return false;

//Kiểm tra password

If ( document.flogin.PASSWORD.value= =””)

Alert( “ vui mắt nhập password của khách hàng vào:”);

document.flogin.PASSWORD.focus( );

return false;

Return true;

Bạn chất vấn giá trị nhập vào trong thẻ text mang tên là USERNAME, nếu cực hiếm rỗng, một thông báo mở ra và chuyển nhỏ nháy vào thẻ này bởi Phương thức Focus( ).

Kế tiếp, cách thức trả về cực hiếm FALSE. Điều này còn có nghĩa form sẽ không được submit cho tới khi thủ tục trên về cực hiếm TRUE

Tương tự bởi vậy với thẻ password có tên PASSWORD.

Nếu cả nhì trường phù hợp trên hầu hết hợp lệ, gồm nghĩa người tiêu dùng nhập liệu vào nhị thẻ kia là đúng theo lệ, thủ tục trả về quý hiếm TRUE, form được SUBMIT.

Như vậy họ sẽ gọi phương thức CHECKINPUT() trên lúc nào, dưới đấy là minh họa cách thiết lập và hotline hàm CHECKINPUT().

action=”thanhcong.php?goto=” onsubmit=”return checkinput();”>

Email address:

password:

Khi người tiêu dùng nhấp vào nút Dang nhap của form, trong biến cố onsubmit các bạn gọi thủ tục checkinput bởi phát biểu

Action=”thanhcong.php?goto=”onsubmit=”return checkinput();”>

Nếu cách thức checkinput() trả về quý hiếm true, khung này sẽ được submit. Ngược lại trong trường hợp người tiêu dùng không nhập địa chỉ cửa hàng Email,password thủ tục trên trả về quý hiếm false, khung trên không được submit. Đồng thời phù hợp thoại xuất hiện thông báo nhập password hoặc Email.


This entry was posted in Tự xây đắp website and tagged thiet ke web, thiết kế web giá rẻ, thiết kế website, web chuẩn seo, web giá bán rẻ, thietkewebhcm.com.vn, website chuẩn seo, website giá rẻ.

https://hi88n.com/