Lấy Năm Hiện Tại Trong Java

      46
*

Bạn đang xem: Lấy năm hiện tại trong java

System.currentTimeMillis() thường được thực hiện để đo khoảng thời gian làm một việc gì đó bằng cách gọi method này trước khi ban đầu công việc, với sau khi hoàn thành công việc.
*

package org.o7planning.tutorial.dt;public class JobTimeDemo {// Đây là cách thức tính tổng những số từ 1 tới 100.private static int sum() {int sum = 0;for (int i = 0; i
Kết trái chạy ví dụ:
Distance time in milli second: 3

3- TimeUnit


TimeUnit là một trong Enum, nó được đưa vào tự Java5. Nó có một trong những method biến hóa giữa các đơn vị thời gian, cùng thực sự bổ ích trong một vài tình huống.

Xem thêm: " Iphone 4 Chính Hãng, Ưu Đãi Tốt Nhất, Giá Rẻ Nhất Tháng 08/2021 Toàn Quốc

// Số phút.int minute = 5;// chuyển số phút bên trên ra mili giây.// Đây là cách truyền thống hoàn toàn có thể bạn từng sử dụng.int millisecond = minute * 60 * 1000;// sử dụng TimeUnit:long millisecond = TimeUnit.MINUTES.toMillis(minute);
// Đổi sang nano giây (nanoseconds).public long toNanos(long d);// Đổi thanh lịch micro giây (microseconds).public long toMicros(long d);// Đổi quý phái mili giây (milliseconds)public long toMillis(long d);// Đổi sang trọng giây (seconds).public long toSeconds(long d);// Đổi sang phút (minutes).public long toMinutes(long d);// Đổi lịch sự giờ (hours).public long toHours(long d);// Đổi sang ngày (days).public long toDays(long d) ;// biến đổi sang đối chọi vị thời hạn khác, cho vì chưng tham số "u".public long convert(long d, TimeUnit u);
package org.o7planning.tutorial.timeunit;import java.util.concurrent.TimeUnit;public class TimeUnitConvertDemo public static void main(String<> args) // Số giây.long second = 125553;// Đổi số giây trên sang trọng phút (Minute)long minute = TimeUnit.MINUTES.convert(second, TimeUnit.SECONDS);System.out.println("Minute " + minute);// Đổi số giây trên sang trọng giờ.long hour = TimeUnit.HOURS.convert(second, TimeUnit.SECONDS);System.out.println("Hour " + hour);System.out.println("------");// thay đổi 3 ngày sang phút.minute = TimeUnit.DAYS.toMinutes(3);System.out.println("Minute " + minute);// đổi khác 3 ngày thanh lịch giờ.hour = TimeUnit.DAYS.toHours(3);System.out.println("Hour " + hour);
Kết trái chạy ví dụ:
Minute 2092Hour 34------Minute 4320Hour 72

4- java.util.Date


java.util.Date là một trong các class trình bày ngày tháng thứ nhất trong Java. Thật đáng tiếc là phần lớn các cách tiến hành của nó vẫn lỗi thời, và ráng vào sẽ là sử dụng những phương thức của java.util.Calendar. Nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng java.util.Date để biểu thị ngày tháng.
*

hotlive