Lấy Ngày Hiện Tại Trong Php

      17

“Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai hiểu rằng ngày sau bạn có thể phải thao tác cho một kẻ như vậy.”

Trong bài học về PHP này, bạn sẽ học biện pháp trích xuất hoặc định dạng ngày với giờ vào PHP.Bạn sẽ xem: rước ngày hiện tại trong php


*

Hàm date() trong PHP

Hàm date () của PHP chuyển đổi dấu thời gian thành ngày và giờ đọc dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Lấy ngày hiện tại trong php

Máy tính lưu trữ ngày và giờ theo định dạng mang tên là Dấu thời hạn UNIX, tính thời hạn là số giây kể từ khi bước đầu thời kỳ Unix (midnight Greenwich tức là vào ngày 1 tháng một năm 1970 có nghĩa là ngày 1 tháng một năm 1970 00:00:00 GMT)

Vì đấy là định dạng không thân mật để họ dễ dàng đọc hiểu, vậy nên:

PHP đổi khác dấu thời gian thành định dạng rất có thể đọc được cho bé ngườiVà ngược lại, gửi ngày từ ký kết hiệu thân thiết thành dấu thời hạn mà máy tính xách tay hiểu được.

Cú pháp của hàm date() vào PHP được viết như sau:

date(format, timestamp)

Tham số format của hàm date () là bắt buộc, hướng dẫn và chỉ định định dạng của ngày cùng giờ trả về.

Tuy nhiên, timestamp là 1 trong tham số tùy chọn, còn nếu không được truyền vào thì ngày cùng giờ hiện tại sẽ được sử dụng.

Ví dụ, các khối lệnh sau đây hiển thị ngày hôm nay:

Lưu ý: Hàm date() của PHP trả về ngày cùng giờ bây giờ theo đồng hồ tích hợp của máy chủ web vị trí chương trình được thực thi. Nếu bạn chạy bên trên localhost thì nó sẽ lấy định hình theo máy tính xách tay của bạn.

Định dạng Ngày với Giờ cùng với PHP

Tham số format của hàm date() trên thực tiễn là một chuỗi gồm thể chứa được nhiều ký tự cho phép bạn tạo nên một chuỗi ngày chứa những thành phần khác biệt của ngày và giờ, như ngày trong tuần, sáng sủa (AM_) hoặc chiều (PM), v.v …

Dưới đó là một số các ký tự định dạng tương quan đến ngày hay được sử dụng:

d – Đại diện cho một ngày trong tháng: hai chữ số có số 0 đứng đầu (01 hoặc 31) D – Đại diện cho ngày trong tuần dưới dạng chữ viết tắt (từ Mon mang đến Sun) m – biểu hiện tháng ngay số có số 0 đi đầu (01 hoặc 12)M – Đại diện cho tháng bởi văn bạn dạng , viết tắt (từ Jan mang đến Dec)y – Đại diện mang lại năm bằng hai chữ số (01 hoặc 19) Y – Năm thay mặt bằng tứ chữ số (2001 hoặc 2019)

Các phần của thời gian hoàn toàn có thể được phân tách bằng phương pháp chèn những ký từ khác, như vết gạch nối (-), lốt chấm (.), lốt gạch chéo (/) hoặc dấu phương pháp để thêm định hình dáng bổ sung:

"; echo date("d-m-Y") . ""; echo date("d.m.Y"); ?>

Lưu ý: chúng ta có thể sử dụng hàm date() của PHP để tự động cập nhật thời hạn bạn dạng quyền trên trang web của mình, như:

Tương tự, chúng ta cũng có thể sử dụng những ký trường đoản cú sau nhằm định dạng chuỗi thời gian:

h – màn trình diễn giờ ở format 12 giờ với những số 0 mở đầu (01 đến 12) H – biểu lộ giờ ở định hình 24 giờ đồng hồ với các số 0 tiên phong (00 mang lại 23) i – biểu thị số phút với các số 0 mở đầu (00 cho 59) s – Đại diện cho giây với những số 0 đi đầu (00 đến 59) a – Đại diện mang đến chữ thường thời gian trước buổi trưa hoặc sau giữa trưa (am hoặc pm) A – Đại diện cho chữ hoa thời hạn trước giữa trưa hoặc sau buổi trưa (AM hoặc PM) "; echo date("F d, Y h:i:s A") . ""; echo date("h:i a"); ?>

Hàm time() vào PHP

Kết quả nhận ra sẽ là:

1555324367

Chúng ta rất có thể chuyển $timestamp này thành ngày rất có thể đọc được của nhỏ người trải qua việc gửi nó bằng hàm date() đang được trình làng trước đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Hộp Thoại Run Trong Windows 7, 8, 8, Hướng Dẫn Cách Mở Hộp Thoại Run Trong Windows 7

April 15, 2019 10:32:47

Hàm mktime() trong PHP

Hàm mktime() được sử dụng để tạo dấu thời hạn dựa bên trên ngày với giờ cụ thể.

Nếu không tồn tại ngày với giờ được cung cấp, dấu thời hạn cho ngày với giờ hiện tại sẽ được trả về.

Cú pháp của hàm mktime() có thể được cung ứng với:

mktime(hour, minute, second, month, day, year)

Ví dụ sau hiển thị dấu thời gian tương ứng cùng với 3:20:12 chiều ngày 10 mon 5 năm 2014:

Kết quả nhận được là:

1555422300

Lưu ý: Bạn rất có thể bỏ qua bao nhiêu đối số tùy thích và giá trị tương ứng với thời gian hiện tại sẽ tiến hành sử dụng cố thế. Nếu khách hàng bỏ qua toàn bộ các đối số, hàm mktime() đang trả về dấu thời gian UNIX tương ứng với ngày với giờ hiện nay tại, y hệt như time().

Hàm mktime() cũng hoàn toàn có thể được áp dụng để tìm tên ngày trong tuần khớp ứng với một ngày cụ thể.

Để thực hiện việc này, chỉ cần sử dụng ký kết tự ‘l’ (chữ hay ‘L’) với dấu thời gian của bạn, như trong lấy một ví dụ sau, hiển thị ngày rơi vào ngày 16 tháng 4 năm 2019:

Hôm ni là vật dụng 3, và công dụng sẽ trả về là:

Tuesday

Hàm mktime() cũng hoàn toàn có thể được thực hiện để tìm một ngày cụ thể trong tương lai sau một khoảng thời hạn cụ thể.

Như trong ví dụ như sau, ngày nào vẫn hiển thị ngày rơi sau 30 tháng tính từ lúc ngày hiện tại?

30 tháng sau kể từ ngày 16 tháng bốn năm 2019 đang là:

Tổng kết

Như vậy là bạn đã biết thực hiện cơ bản các hàm date(), time(), mktime() . Chúng ta sẽ tìm kiếm hiểu rõ ràng hơn ví như sau này chạm mặt các ngôi trường hợp và yêu cầu nạm thể.

hotlive |

Hi88