LỆNH RESTART TRONG LINUX

      57

Danh sách nhữnglệnh command cơ bạn dạng trên Linux

Lệnh tương quan đến hệ thống

exit: thoát khỏi cửa sổ loại lệnh.logout: tương tự như exit.reboot: khởi rượu cồn lại hệ thống.halt: tắt máy.startx: khởi động chính sách xwindows từ cửa sổ terminal.mount: gắn khối hệ thống tập tin xuất phát từ một thiết bị lưu trữ vào cây folder chính.unmount: ngược với lệnh mount.

Bạn đang xem: Lệnh restart trong linux

Lệnh làm việc trên tập tin

ls: đem danh sách tất cả các file cùng thư mục vào thư mục hiện tại hành.pwd: xuất đường dẫn của thư mục làm cho việc.cd: biến đổi thư mục thao tác làm việc đến một folder mới.mkdir: tạo ra thư mục mới.rmdir: xoá folder rỗng.cp: copy một hay nhiều tập tin mang đến thư mục mới.mv: đổi tên hay dịch rời tập tin, thư mục.rm: xóa tập tin.wc: đếm số dòng, số kí tự... Vào tập tin.touch: tạo thành một tập tin.cat: xem văn bản tập tin.vi: khởi đụng trình biên soạn thảo văn bạn dạng vi.df: kiểm tra dung tích đĩa.du: xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tập tin duy nhất địnhnano: Khởi dộng trình biên soạn thảo văn bạn dạng nanoless: Xem văn bản tập tin theo dòngtail: Xem văn bản tập tin (mặc định coi 10 cái cuối, ước ao xem 100 chiếc cuối thì dùng lệnh sau: tail 100 tenfile)more: Xem văn bản tập tin theo tranghead: Xem văn bản tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu, mong mỏi xem 100 cái đầu thì cần sử dụng lệnh sau: head 100 tenfile)Lệnh khi thao tác trên terminalclear: xoá trắng hành lang cửa số dòng lệnh.date: coi ngày, giờ đồng hồ hệ thống.cal: xem lịch hệ thống.Lệnh cai quản lí hệ thốngrpm: soát sổ gói đã cài đặt hay chưa, hoặc cài đặt một gói, hoặc thực hiện để gỡ quăng quật một gói.ps: kiểm tra hệ thống tiến trình sẽ chạy.kill: dừng quy trình khi quy trình bị treo. Chỉ có người tiêu dùng super-user mới có thể dừng toàn bộ các tiến trình còn người dùng bình thường chỉ rất có thể dừng quá trình mà mình chế tác ra.top: hiển thị sự hoạt động vui chơi của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên khối hệ thống và vấn đề sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.pstree: hiển thị toàn bộ các quá trình dưới dạng cây.sleep: đến hệ thống xong hoạt động trong một khoảng thời gian.useradd: tạo nên một người dùng mới.groupadd: tạo nên một nhóm người dùng mới.passwd: đổi khác password cho những người dùng.userdel: xoá người dùng đã tạo.groupdel: xoá nhóm người dùng đã tạo.gpasswd: chuyển đổi password của một đội nhóm người dùng.su: được cho phép đăng nhập với bốn cách người dùng khác.groups: hiển thị đội của user hiện tại tại.who: cho thấy ai vẫn đăng nhập hệ thống.w: tựa như như lệnh who.man: xem hướng dẫn về cái lệnh như cú pháp, những tham số...

Để hiểu cùng sử dụng tốt các câu lệnh trên, chúng ta nên sử dụng lệnhmanvới cú pháp:man ten_cau_lenhđể đã có được những thông tin không thiếu thốn về công dụng cũng như cú pháp của câu lệnh.

Xem thêm: Tìm Hiểu Thuật Ngữ Git Là Gì Trong Du Lịch ? Những Điều Cần Biết Về

Các câu lệnh khám nghiệm thông tin hệ thống (system information) vào Linux
Lệnh LinuxMô tả
cat /proc/cpuinfoKiểm tra tin tức CPU (số core)
cat /proc/meminfoKiểm tra tin tức về RAM đã sử dụng
cat /proc/versionKiểm tra phiên bản của Kernel Linux
cat /proc/ioportsXem tin tức port I/O
cat /etc/redhat-releaseKiểm tra phiên bạn dạng Centos
uname -aKiểm tra các thông tin về Kernel
free -mKiểm tra dung tích RAM còn trống
init 0Tắt thiết bị (tương đương lệnh shutdown -h now hoặc telinit 0)
df -hHiển thị tin tức những file hệ thống, vị trí file được giữ hoặc toàn bộ những tệp tin mặc định. Lệnh này rất có thể xem được dung lượng ổ cứng đã thực hiện và còn trống.
du -shKiểm tra dung tích thư mục hiện tại
du -ahHiển thị dung lượng của thư mục bé và các file vào thư mục hiện tại tại
du -h –max-depth=1Hiển thị dung lượng các thư mục con ở cấp cho 1 (ngay trong thư mục hiện tại)
dfKiểm tra dung lượng đĩa cứng, các phân vùng đĩa
lspciXem thông tin mainboard /sbin/ifconfig coi các địa chỉ IP của máy
hostnameXem tên sản phẩm công nghệ (hostname)
finger user
server
Thu thập thông tin chi tiết về người tiêu dùng hiện đang cần sử dụng hệ thống
archKiểm tra loài kiến trúc của sản phẩm (architech)
cat /proc/swapsKiểm tra thông tin SWAP của sản phẩm (tương tự như virtual RAM của Windows)
last rebootXem lịch sử dân tộc reboot máy

Các lệnh shutdown, restart… trong Linux

Lệnh LinuxMô tả
logoutKết thúc session (phiên có tác dụng việc) hiện nay tại
rebootKhởi rượu cồn lại máy
shutdown -r nowKhởi động lại vật dụng (tương đương với lệnh reboot)
shutdown -h nowTắt máy (ngay lập tức)
shutdown -h 9:30Hẹn giờ tắt thiết bị (schedule) vào lúc 9h30 (tính theo form 24h)
shutdown -cHủy bỏ tất cả các lệnh tắt thiết bị trước đó (các lệnh tắt thứ theo schedule)
telinit 0Tắt lắp thêm (tương đương lệnh shutdown -h now)
init 0Tắt lắp thêm (tương đương lệnh shutdown -h now hoặc telinit 0)
exitThoát ngoài terminal
haltTắt lắp thêm (tương từ shutdown)
sleepCho hệ thống ngừng hoạt đụng trong một thời hạn (ngủ – tương tự Windows)

Các lệnh về làm chủ user trong Linux

Lệnh LinuxMô tả
passwdĐổi mật khẩu (standard user rất có thể đổi pass của mình còn user root thì đổi khác được password của hồ hết user)
pwckKiểm tra syntax với định dạng của dữ liệu user/password (/etc/passwd)
useraddTạo user mới, ví dụ: useradd -c “test user 1” -g group1
userdelXóa User
usermodThay đổi tin tức user (group, name…)
groupaddTạo một tổ user mới
groupdelXóa team user
groupmodThay đổi tin tức group, ví dụ, groupmod -n “old group name” “new name”
who /wHiển thị đều user vẫn đăng nhập hệ thống
unameHiển thị thương hiệu của hệ thống (host)
idHiển thị user ID (Chỉ danh của user)
lognameHiển thị thương hiệu user vẫn login
suCho phép singin với thương hiệu user không giống (tương từ secondary logon của Windows)
groupsHiển thị team của user hiện nay tại
#vi /etc/passwdXem danh sách user
#vi /etc/groupXem danh sách nhóm (group)
chmod Thay đổi quyền mang đến file/thư mục (chỉ user cài đặt file mới tiến hành được)
chown user Thay đổi chủ download file/thư mục
chgrp group Thay thay đổi group mua file/thư mục

Các lệnh quản lý services với process vào Linux

Lệnh LinuxMô tả
topLệnh đứng đầu khá giống như Task Manager trong Windows. Nó chuyển ra thông tin về toàn bộ tài nguyên hệ thống, những process đang chạy, vận tốc load trung bình… Lệnh top -d thiết lập khoảng thời gian làm bắt đầu lại hệ thống
ps –u usernameKiểm tra phần nhiều process được tiến hành bởi một user độc nhất định
ps –U rootKiểm tra rất nhiều process ngoại trừ những process hệ thống
ps –AKiểm tra hồ hết process trong hệ thống
SsKiểm tra socket vẫn kết nối
ss –lHiển thị các cổng vẫn mở
w usernameKiểm tra user đăng nhập, lịch sử dân tộc đăng nhập, những process user đó vẫn chạy
vmstat3Kiểm soát hành động hệ thống, phần cứng với thông tin khối hệ thống trong Linux
psHiển thị các chương trình hiện đang chạy
uptimeHiển thị thời gian đã quản lý của hệ thống trong bao lâu
rpmKiểm tra, gỡ bỏ hoặc cài đặt 1 gói .rpm
yumCài đặt các ứng dụng đóng gói (giống rpm)
wgetTải những ứng dụng xuất phát từ 1 website về
shChạy một vận dụng có đuôi .sh
StartxKhởi động chính sách xwindows từ cửa sổ terminal
yum update -yUpdate Linux (CentOS)
stop/start/restartDừng/ khởi động/khởi rượu cồn lại một service hoặc ứng dụng, ví dụ: service mysql stop hoặc /etc/init.d/mysqld start
killDừng proccess (thường cần sử dụng khi process bị treo). Chỉ có super-user mới có thể dừng toàn bộ các process còn user không giống chỉ có thể dừng proccess nhưng mà user đó chế tạo ra
kill PID hoặc %jobNgừng một process thông qua số PID (Process Identification Number) hoặc số công việc
pstreeHiển thị tất cả các process bên dưới dạng cây
service –status-allKiểm tra tất cả các service và chứng trạng của nó
whereis mysqlHiển thị nơi những file thương mại dịch vụ được download đặt
service –status-all | grep abcXem chứng trạng của process abc
kill -9 PIDBắt buộc đóng góp một process ID
kill -1 PIDBắt buộc đóng góp một process ID và load lại cấu hình mặc định của process đó

Một số lệnh hữu dụng khác vào Linux

Lệnh LinuxMô tả
clearXoá trắng hành lang cửa số dòng lệnh
hwclockFix lịch của BIOS
calXem định kỳ hệ thống
dateXem lịch ngày, giờ đồng hồ hệ thống
date –s “1 JAN 2018 15:29:00”Đặt ngày giờ khối hệ thống theo string
date +%Y%m%d -s “20180101″Đặt ngày hệ thống (không chuyển đổi giờ)
date +%T -s “00:29:00″Đặt tiếng hệ thống, không biến hóa ngày

Các câu lệnh xem tin tức file và thư mục

Lệnh LinuxMô tả
lsLấy danh sách toàn bộ các file và folder trong thư mục hiện nay hành
ls tenthumucLiệt kê nội dung phía bên trong một thư mục
ls -lNhư trên, tuy nhiên liệt kê cả size file, ngày cập nhật..
ls -aLiệt kê tất cả các file ẩn
pwdXuất đường truyền của thư mục đang có tác dụng việc
cdThay đổi folder làm bài toán đến một folder mới (tương từ bỏ như trong DOS)
dfKiểm tra disk space

Lệnh nén với giải nén trong Linux

Lệnh LinuxMô tả
tar -cvfNén file/thư mục sang format .tar
tar -xvfGiải nén tệp tin tar
gzipChuyển tệp tin .tar thanh lịch .tar.gz
gunzipChuyển tệp tin .tar.gz về .tar
tar -xzfGiải nén file .tar.gz, ví dụ: tar -xvf archive.tar
tar -zxvfGiải nén file .tar.bz2
tar -jxvfGiải nén file .tar.gz2
unzipGiải nén tệp tin zip

Lệnh sao lưu lại và hồi sinh database

Lệnh LinuxMô tả
mysqldump -u root -p > Sao lưu lại database ra tệp tin .sql
mysqldump -u root -p | gzip -9 > .sql.gzSao lưu giữ database và nén lại dưới dạng .gz

mysql -u username -p

Khôi phục database
Nếu nhiều người đang quá trình tò mò về Linux rất có thể đăng cam kết trải nghiệm 7 ngày trải nghiệm sản phẩm Cloud VPS của thietkewebhcm.com.vn