Html styles

      68

Chú ý: thuộc tính list-style chỉ thực hiện được cho danh sách (những thành phần đựng ): , ,


Với quý giá như sau:

Thuộc tínhgiá trịVí dụMô tả
list-styleMột hoặc nhiều giá trị của những thuộc tính image, position, style bên dưới.

Bạn đang xem: Html styles

list-style: square;Đây là dạng viết ngắn gọn, tổng hợp các kiểu bên dưới (image, position, type).
list-style-imageURLlist-style: url(images/list.gif);Thay thế những mục của danh sách bằng hình ảnh.
nonelist-style: none;Không hiển thị image list, đây là dạng mặc định.
inheritlist-style: inherit;Xác định thừa hưởng thuộc tính trường đoản cú thành phần thân phụ (thành phần bao ngoài).
list-style-positioninsidelist-style: inside;Xác định những mục nằm phía bên trong nội dung.
outsidelist-style: outside;Xác định các mục nằm bên phía ngoài nội dung, đây là dạng khoác định.
inheritlist-style:inherit;Xác định thừa kế thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).
list-style-typearmenianlist-style-type: armenian;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
circlelist-style-type: circle;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
cjk-ideographiclist-style-type: cjk-ideographic;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
decimallist-style-type: decimal;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
decimal-leading-zerolist-style-type: decimal-leading-zero;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
disclist-style-type: disc;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
georgianlist-style-type: georgian;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.

Xem thêm: Cách Bật Huy Hiệu Tác Giả Trên Facebook Là Gì, Nhất Thiết Phải Có K0?

hebrewlist-style-type: hebrew;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
hiraganalist-style-type: hiragana;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
hiragana-irohalist-style-type: hiragana-iroha;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
katakanalist-style-type: katakana;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
katakana-irohalist-style-type: katakana-iroha;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
lower-alphalist-style-type: lower-alpha;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
lower-greeklist-style-type: lower-greek;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
lower-latinlist-style-type: lower-latin;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
lower-romanlist-style-type: lower-roman;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
nonelist-style-type: none;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
squarelist-style-type: square;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
upper-alphalist-style-type: upper-alpha;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
upper-latinlist-style-type: upper-latin;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
upper-romanlist-style-type: upper-roman;Danh sách list-style-type 01.Danh sách list-style-type 02.
inheritlist-style-type: inherit;Xác định thừa kế thuộc tính trường đoản cú thành phần cha (thành phần bao ngoài).