LỖI CHỮ KÝ SỐ CHƯA ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ

      42

Để sửa lỗi CTS không được đăng ký với ban ngành thuế chúng ta làm theo 2 cách dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax

Bước 2: thay đổi thông tin CTS

*

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax

Bước 2: biến hóa thông tin CTS

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Etax (http://thuedientu.gdt.gov.vn)

Bước 1.1: Ban khởi động trình chuẩn y Google Chorme với đăng nhập vào web site của hệ thống Etax bằng cách nhấn vào biểu tương Doanh nghiệp (1) kế tiếp nhấn vào nút đăng nhập (2).

Bạn đang xem: Lỗi chữ ký số chưa đăng ký với cơ quan thuế

*

*

Bước 1.2 Đăng nhập vào khối hệ thống thuế bằng phương pháp nhập MST với mật khẩu nhằm truy nhập hệ thống sau đó dìm nút Đăng nhập (3).

*

Bước 2: Thay đổi tin tức CTS. Bằng phương pháp cập nhật CTS new lên khối hệ thống Etax bạn vào munu Quản lý tài khoản (4) sau đó vào tác dụng thay thay đổi thông tin thương mại dịch vụ (5).

*

Thay đổi thông tin CTS mới trên hệ thống. Bạn di chuyển xuống bên dưới thực hiện đổi khác thông tin CTS new trên từng hệ thống. (Nộp thuế năng lượng điện tử, Khai thuế năng lượng điện tử)

Bước 2.1: biến đổi trên khối hệ thống Nộp thuế năng lượng điện tử bằng phương pháp nhân vào tính năng thay đổi tin tức dịch vụ (1) trên size Dịch vụ - Nộp thuế năng lượng điện tử như hình minh họa phía dưới.

*

Màn hình xuất hiện thông tin thống trị CTS bạn nhấn vào tính năng Thay thay đổi CKS (2)

*

Cửa sổ nhập mã PIN bạn nhập mã PIN của CTS và bấm vào Cập nhật (3) để thực hiện ký vậy đổi.

Xem thêm: Cấu Hình Modem Gpon Hiện Tại Thành Bridge, Tăng Tốc Độ Mạng Cáp Quang Với Bridge Mode

*

Lưu ý: vào trường hợp hệ thống xuất hiện hành lang cửa số Lựa chọn chữ cam kết số bạn tiến hành lựa lựa chọn CTS gồm thời hạn dài nhất kế tiếp nhấn Chọn

*

Nhấn tiếp tục (4) để tiến hành gửi tờ khai đk thay đổi, tiếp nối bạn bấm vào nút ký và gửi (5)

*

Cửa số mã PIN lộ diện bạn nhập mã PIN và nhấn chấp nhận (6)

Chờ cho khi khối hệ thống thống báo ký thành công xuất sắc nhấn OK nhằm kết thúc.

Đến đây các bạn đã trả thành biến đổi CTS trên hệ thống nộp thuế điện tử khối hệ thống xuất hiện thông tin đã biến hóa thành công chờ thông tin xác nhận. (Thông thường sau 2h hệ thống sẽ gửi thông tin và bạn có thể sử dụng CTS mới để nộp tiền thuế)

*

Bước 2.2: thay đổi trên hệ thống Khai thuế điện tửbằng giải pháp nhân vào chức năng thay đổi tin tức dịch vụ (1) trên form Dịch vụ - Khai thuế năng lượng điện tửnhư hình minh họa phía dưới.

*

Màn hình lộ diện thông tin cai quản CTS chúng ta nhấn vào chức năng Thay đổi CKS (2)

*

Cửa sổ nhập mã PIN các bạn nhập mã PIN của CTS và bấm vào Cập nhật (3) để tiến hành ký vậy đổi.

*

Lưu ý: trong trường hợp hệ thống xuất hiện cửa sổ Lựa lựa chọn chữ ký kết số bạn tiến hành lựa chọn CTS gồm thời hạn dài nhất kế tiếp nhấn Chọn

*

Nhấn tiếp tục (4) để triển khai gửi tờ khai đk thay đổi, kế tiếp bạn bấm vào nút ký và gửi (5)

*

Cửa số mã PIN xuất hiện bạn nhập mã PIN với nhấn chấp nhận (6)

Chờ đến khi khối hệ thống thống báo ký thành công nhấn OK nhằm kết thúc.

Đến đây chúng ta đã hoàn thành biến đổi CTS trên hệ thống khai thuế năng lượng điện tử hệ thống xuất hiện thông tin đã biến đổi thành công chờ thông báo xác nhận. (Thông thường bạn sẽ sử dụng được CTS mới ngay trong lúc thay đổi)