LỖI THE WAIT OPERATION TIMED OUT

      7

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: _serverNamespace = / kích hoạt = Allow _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

Fix lỗi

service-control --start --all

#Kết quả


Operation not cancellable. Please wait for it khổng lồ finish...

Bạn đang xem: Lỗi the wait operation timed out

Performing start operation on service lwsmd...

Successfully started service lwsmd

Performing start operation on service vmafdd...

Successfully started service vmafdd

Performing start operation on service vmdird...

Successfully started service vmdird

Performing start operation on service vmcad...

Successfully started service vmcad

Performing start operation on service vmware-sts-idmd...

Successfully started service vmware-sts-idmd

Performing start operation on service vmware-stsd...

Successfully started service vmware-stsd

Performing start operation on service vmdnsd...

Successfully started service vmdnsd

Performing start operation on profile: ALL...

Successfully started service vmware-vmon

Service-control failed. Error: Failed to lớn start services in profile ALL. RC=1, stderr=Failed to start sca, vapi-endpoint, vpxd-svcs services. Error: Operation timed out


#khởi đụng lại vcenter, kế tiếp đợi khoảng 15-30p

< ~ ># reboot

#Login lại vào cmd của vcenter, gõ shell để chuyển sang mode config


shell

service-control --start --all


#Kết quả:


Operation not cancellable. Please wait for it lớn finish...

Performing start operation on service lwsmd...

Successfully started service lwsmd

Performing start operation on service vmafdd...

Successfully started service vmafdd

Performing start operation on service vmdird...

Successfully started service vmdird

Performing start operation on service vmcad...

Successfully started service vmcad

Performing start operation on service vmware-sts-idmd...

Xem thêm: Tại Sao Cần Mua Tên Miền Cho Blogspot, Hướng Dẫn Trỏ Tên Miền Về Blogspot (Blogger)

Successfully started service vmware-sts-idmd

Performing start operation on service vmware-stsd...

Successfully started service vmware-stsd

Performing start operation on service vmdnsd...

Successfully started service vmdnsd

Performing start operation on profile: ALL...

Successfully started profile: ALL.

Performing start operation on service vmware-pod...

Successfully started service vmware-pod


#############################

Sau lúc login vào vcenter ví như thấy cảnh báo như bên dưới.

*

< ~ ># service-control --status

#kết quả


Running:

​​applmgmt lwsmd pschealth vmafdd vmcad vmdird vmdnsd vmonapi vmware-analytics vmware-certificatemanagement vmware-cis-license vmware-cm vmware-content-library vmware-eam vmware-perfcharts vmware-pod vmware-rhttpproxy vmware-sca vmware-sps vmware-statsmonitor vmware-sts-idmd vmware-stsd vmware-topologysvc vmware-updatemgr vmware-vapi-endpoint vmware-vmon vmware-vpostgres vmware-vpxd vmware-vpxd-svcs vmware-vsan-health vmware-vsm vsphere-client vsphere-ui

Stopped:

​​vmcam vmware-imagebuilder vmware-mbcs vmware-netdumper vmware-postgres-archiver vmware-rbd-watchdog vmware-vcha vsan-dps


# Xử lý

< ~ ># service-control --start vmware-postgres-archiver

#kết quả


Operation not cancellable. Please wait for it khổng lồ finish...

Performing start operation on service vmware-postgres-archiver...

Successfully started service vmware-postgres-archiver


< ~ ># service-control --start vmware-rbd-watchdog

#kết quả


Operation not cancellable. Please wait for it to lớn finish...

Performing start operation on service rbd...

Successfully started service rbd


Tiện thì chúng ta có thể start tất cả các service đang stop

service-control --start vmcam vmware-imagebuilder vmware-mbcs vmware-netdumper vmware-postgres-archiver vmware-rbd-watchdog vmware-vcha vsan-dps

vi​​/storage/db/vpostgres/postgresql.conf

Change the following line:

#wal_sender_timeout = 60s

to 

wal_sender_timeout = 600s

Nếu không có #wal_sender_timeout = 60s thì tạo nên thêm wal_sender_timeout = 600s


< ~ ># service-control --restart vmware-vpostgres

Successfully restarted service vmware-vpostgres


Như vậy là thành công.

Tham khảo:

https://thietkewebhcm.com.vn

https://kb.vmware.com/s/article/55694*

SaKuRai

Xin chào, mình là Sakurai. Blog này là vị trí để cảnh báo lại và share những con kiến thức, kinh nghiệm tay nghề mà bản thân và bạn bè trong Team. Cảm ơn các bạn đã đon đả theo dõi!


You may also like...

Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


Follow:


Ủng hộ Blog bằng cách sử dụng hệ sinh thái của CloudX – Cloud VPS, email tên miền doanh nghiệp, thương mại & dịch vụ quản trị hệ thống…


Categories


More


Quản trị vps Uy tín số 1 việt nam tại CloudX


Archives


CloudX cung cấp hệ sinh thái xanh cho doanh nghiệp: Cloud server, VPS, Hosting, e-mail tên miền doanh nghiệp, quản trị Server mang lại doanh nghiệp, Miền tổn phí E-Learning Canvas LMSRecent Comments


Website https://thietkewebhcm.com.vn là site share kiến thức sâu xa quản trị mạng, quản trị hệ thống, DevOps và cách thức fix những lỗi… dựa vào kinh nghiệm những thành viên của diễn đàn.


Tất cả các nội dung bài viết của thietkewebhcm.com.vn là hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể chia sẻ link, copy nhưng buộc phải ghi rõ mối cung cấp từ thietkewebhcm.com.vn . Sao lưu mà chưa được sự chấp nhận từ thietkewebhcm.com.vn hầu như là trái phép.LinuxWindowFirewallNetworkMailWebCloudLBTipDatabaseMonitorLog

thietkewebhcm.com.vn © 2022. All Rights Reserved.

hotlive |

Hi88